«Ідеї А.С. Макаренка і Нова українська школа» в рамках роботи Методичної майстерні педагога НУШ28 жовтня 2019 р., на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбувся семінар «Ідеї А.С. Макаренка і Нова українська школа» в рамках роботи Методичної майстерні педагога Нової української школи. Організаторами заходу стали викладачі кафедри педагогіки і педагогічної майстерності (проф. Окса М.М., проф. Коробченко А.А., доц. Єрмак Ю.І.). Мета заходу – продемонструвати необхідність і можливість застосування вчителями в контексті розвитку Нової української школи унікальної педагогічної спадщини, досвіду та ідей А.С. Макаренка

Учасниками семінару стали 23 вчителі закладів загальної середньої освіти м. Мелітополя.

Відкрила засідання завідувачка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності, доктор історичних наук, професор Коробченко А.А. словами про непересічне значення педагогічної системи А.С. Макаренка для розвитку сучасної української освіти.  

У своїй доповіді «Педагогічна спадщина  А.С. Макаренка в контексті сьогодення» проф. Коробченко А.А. відзначила, що у пошуках нових шляхів вирішення сучасних проблем теорії і методики виховання педагогічна наука звертається до різних джерел, зокрема, до педагогічного досвіду прогресивних педагогів минулого. І, безперечно, таким педагогом є А.С. Макаренко – гордість української педагогіки. Коробченко А.А. були детально розглянуті основні аспекти педагогічної діяльності та наукової спадщини А. С. Макаренка в контексті сучасних освітніх реалій. Професорка звернула особливу увагу на теоретичне й методологічне значення ідей великого педагога у вирішенні завдань, які стоять перед Новою українською школою. Зосереджено увагу на особливостях організації освітнього процесу в закладі освіти, проблемі формування колективу, всебічному розвитку особистості, підготовці дитини до життя тощо.

Професор Окса М.М. виступив з доповіддю «Впровадження ідей інтегрованого навчання А.С.Макаренка у Новій українській школі». Ним охарактеризована педагогічна система А.С. Макаренка та її вплив на розвиток педагогічної науки в Україні та за кордоном. М.М. Окса наголосив на тому, що поява інтеграції у 20-х роках ХХ століття в досвіді А.С.Макаренка була результатом високого рівня реалізації міжпредметних зв’язків, що передбачено не лише комунікацію міжпредметними галузями знань, а й встановлення глибинного зв’язку між ними. Інтеграція ґрунтувалась на загальних для кількох предметних галузях знань, наукових ідеях, концепціях, що дають цілісне уявлення про людину, світ та культуру. Метою інтегрованого навчання в досвіді А.С.Макаренка було: формування в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, система знань і вмінь; досягнення якісної конкурентоздатної освіти; створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів у процесі вивчення навчальних предметів і предметів професійно-теоретичного циклу; активізація пізнавальної діяльності; ефективна реалізація розвивально-виховних функцій навчання. Інтегроване навчання як інноваційне явище та впровадження його в педагогічну практику А.С.Макаренком  було викликано нагальною потребою у формуванні інтегративного типу мислення колоністів для їх подальшої успішної адаптації та конкурентоздатності в тодішніх умовах. Це є  підтвердженням того, що педагог своїми ідеями набагато випередив свій час.

Доцент Єрмак Ю.І. запропонувала присутнім презентацію на тему: «Педагогічна діяльність А. С. Макаренка», де було представлено змістовний матеріал про життя та діяльність педагога. Підкреслено, що твори видатного педагога є цінним джерелом для кожного сучасного педагога. Також доц. Єрмак Ю.І. провела анкетування присутніх учителів.

Під час зустрічі були зачитані уривки творів видатного педагога. Також продемонстровано фрагменти художнього фільму «Педагогічна поема» про форми та методи перевиховання, які використовував А.С.Макаренко, його досягнення в педагогіці. На виставці було представлено науковий доробок педагога, художні твори письменника, матеріали про його життєвий і творчий шлях.

На семінарі було створено творчу позитивну атмосферу, в якій відбувся продуктивний педагогічний діалог. Вчителі дізналсь чимало нових фактів з життя педагога та талановитого письменника і висловили подяку за можливість взяти участь у семінарі, а також бажання систематичного проведення таких заходів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *