18.06.2020 на платформі Skype в режимі відеоконференції відбулась атестація студентів спеціальності 051 Економіка за освітньо-професійною програмою «Економіка та бізнес» у вигляді захисту кваліфікаційної роботи. Студенти підготували доповіді та презентації з тем дослідження. Кваліфікаційні роботи виконані на актуальні теми, враховуючи сучасні тенденції в економіці, а саме: «Розробка та обґрунтування бізнес-планування на підприємстві ПрАТ «Дніпроспецсталь», «Фінансова політика в закладах ресторанного господарства України», «Бюджетування, як ефективний метод управління підприємством на прикладі ТОВ «Новоолексіївський елеватор», «Кластерний підхід в реалізації державної політики регіонів України», «Сучасний стан банківської системи України», «Фінансове забезпечення розвитку енергетичного сектора України», «Розподіл ренти в національній економіці України» та ін.
Екзаменаційна комісія для проведення атестації здобувачів вищої освіти та присвоєння кваліфікації за ступенем вищої освіти бакалавр працювала у складі: голова ЕК Марченко О.А. – д.е.н., завідувач кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу, члени комісії: Гурбик Ю.Ю. – к.н.держ.упр., старший викладач кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу, Біляєв С.С. – к.е.н., старший викладач кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу, Шевчук О.О. – директор туристичного агенства «Мир путешествий», секретар Сальнікова М.В. – старший лаборант кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу.