Науковці МДПУ імені Богдана Хмельницького підвищують  рейтинг університету за показниками Scopus

Науковці МДПУ імені Богдана Хмельницького опублікували результати наукового пошуку у американському (США) журналі «Journal of Developing Societies» (Scopus). Журнал є міждисциплінарним форумом з питань розвитку і соціальних змін як економічно розвинених суспільств зі сталою демократією, так і суспільств, які перебувають у процесах трансформації. Редакційна колегія акцентує увагу на публікаціях, що поєднують теоретичні погляди з результатами […]