Інформація щодо наявності вакантних бюджетних місць на денній формі навчання станом на 20.08.2021 р.

Інформація щодо наявності вакантних бюджетних місць на денній формі навчання станом на 20.08.2021 р. Питання переведення з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення буде розглядатися комісією університету в період літніх канікул при наявності наступних документів: особистої заяви студента з резолюцією директора інституту/декана факультету; довідки від директорату/деканату про академічну успішність; клопотання директорату/деканату; клопотання органів […]