Звітно-виборна конференція Первинної профспілкової організації університету

12 березня в стінах МДПУ імені Б. Хмельницького відбулася профспілкова звітно-виборна конференція, на якій були присутніми 179 делегатів зі 195 обраних з числа науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів. На конференції був присутнім заступник голови комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Юдін Ю.І.

Зі звітною доповіддю про роботу профспілкового комітету університету за попередні 5 років виступила голова Первинної профспілкової організації університету Дюжикова Тетяна Миколаївна. Вона відмітила, що основною метою в роботі профспілкового комітету є піклування про кожного студента і працівника, незалежно від стажу, віку, посади; надання членам профспілки допомоги у вирішенні як професійних, так і соціальних питань, підтримка молодих спеціалістів, ветеранів праці. Особливу увагу Тетяна Миколаївна приділила діям Профспілок у зв’язку з прийняттям антисоціальних законопроектів № 2708 «Про працю» та № 2681 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)». Дюжикова Т.Н підкреслила дієвість колективно-договірного регулювання трудових відносин для забезпечення інтересів працівників і керівників через реалізацію норм чинного законодавства з урахуванням реальних можливостей закладу освіти.

В обговоренні доповіді, виступаючи наголошували на тому, що Українське суспільство заслуговує на домінування європейських трудових цінностей, соціального миру, згуртованості, соціальної відповідальності. Освіта є одним з прав людини, суспільним благом і державною відповідальністю.

Ректор університету проф. Солоненко А.М. відмітив, що між профспілковим комітетом і адміністрацією університету відбувається постійний соціальний діалог у питаннях захисту трудових прав працівників, соціально-економічної підтримки працівників і студентів, що в свою чергу, сприяє розвитку університету і збереженню позитивного мікроклімату в колективі.

Заступник голови ЗОО Юдін Ю.І. відмітив у своєму виступі, що тільки об’єднані спільною метою, організовані і згуртовані профспілки можуть стати реальним, впливовим суб’єктом соціального діалогу в країні та європейській спільноті, а спільні і результативні дії профспілок та влади – зможуть забезпечити гідний рівень життя людини праці.

За результатами п’ятирічної роботи профспілкові активісти були нагороджені Почесними грамотами ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Комітету Запорізької обласної організації, Профспілкової організації університету. Дюжикова Тетяна Миколаївна була нагороджена нагрудним знаком Центрального комітету освітянської Профспілки «Профспілковий лідер», а профспілковий комітет – грамотою ЦК «За оздоровлення спілчан».

На новий звітний період делегати одноголосно обрали Головою Первинної профспілкової організації університету к.пед.н., доцента Дюжикову Т.М. а її заступником по роботі зі студентами – к.пед.н., старшого викладача Муртазієва Е.Г.

До складу профспілкового комітету увійшли 17 осіб. Переважно це голови профбюро підрозділів університету і голови студентських профбюро.

Бажаємо новообраному профспілковому комітету успіху в роботі щодо захисту трудових і соціально-економічних прав освітян.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *