Вперше в історії кафедри педагогіки і педагогічної майстерності проведено кафедральний семінар апробації дисертаційного дослідженняДоленосна подія – фаховий семінар кафедри педагогіки і педагогічної майстерності МДПУ імені Богдана Хмельницького для апробації дисертаційного дослідження за новими правилами, що відповідають Постанові Кабінету Міністрів України від 6.03.2019 р. №167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». Здобувачка третього ступеня вищої освіти «доктор філософії» Давидова Світлана Вікторівна, яка навчається за освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки», 04 червня 2020 року успішно пройшла передзахист дисертаційного дослідження. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Ізбаш Світлана Сергіївна.

На кафедральному семінарі (передзахисті) загалом були присутні 27 учасників, з них: 9 докторів наук (д. пед. наук Максимов О.С., д. пед. наук Василенко Л.М., д. пед. наук Нечипоренко В.В., д. пед. наук Москальова Л.Ю., д. пед. наук Ляпунова В.А., д. пед. наук Воровка М.І., д. пед. н. Зайченко Н.І., д. іст. наук Коробченко А.А., д. соціол. наук Глебова Н.І.) 12 кандидатів педагогічних наук, 6 аспірантів-здобувачів. Світлану Вікторівну підтримав колектив КВНЗ «Хортицька навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради в особі ректорки доктора педагогічних наук, професорки Нечипоренко Валентини Василівни, першої проректорки, кандидата педагогічних наук, доцентки Позднякової Олени Леонтіївни, завідувачки кафедри дизайну кандидата педагогічних наук, доцентки Дерев’янко Наталії Василівни, які взяли участь у відкритому засіданні кафедрального семінару.

Велика роботи була проведена з підготовки дисертаційної роботи. Загалом написано текст дисертації в обсязі 288 сторінок, результати дослідження відображено в 22 одноосібних публікаціях та 2 у співавторстві, з них 7 статей – у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 – в електронному журналі, 1 – у науковому журналі України (Index Copernicus), 13 – у матеріалах і тезах науково-практичних конференцій України, Польщі та Казахстану, 1 стаття – у закордонній колективній монографії в Польщі, 1 стаття англійською мовою – у закордонному періодичному виданні в Естонії. Апробація результатів дослідження здійснена на 13 конференціях та семінарах різного рівня – всеукраїнських, міжнародних і регіональних.

Здобувачка третього ступеня вищої освіти «доктор філософії» Світлана Давидова дуже ретельно готувалася, їй вдалося презентувати свої наукові здобутки і довести науковій спільноті теоретичну новизну та практичну значущість дослідження і тому передзахист пройшов успішно!

Члени кафедри одностайно прийняли позитивне рішення про те, щоб рекомендувати дисертаційне дослідження Давидової Світлани Вікторівни на тему: «Формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами творчої проєктної діяльності» до захисту у разовій Спеціалізованій вченій раді.

Згідно з процедурою проведення експерименту, подальший захист має відбутися у разові Спеціалізованій вченій раді, що складатиметься з п’ятьох осіб: голови, двох опонентів та двох рецензентів, які у свою чергу повинні мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection.

Колектив кафедри педагогіки і педагогічної майстерності вітає аспірантку Світлану Вікторівну Давидову з успішним проходженням першої сходинки на шляху до захисту дисертаційної роботи за процедурою проведення експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії (PhD)!

Інформацію підготувала доцент Ізбаш С.С.

 

Залишити відповідь