Установча конференція з навчальної практики з християнської етикиЗгідно графіку 22 травня 2020 року старшим викладачем кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Єрмак Г.В. було проведено установчу конференцію для проходження навчальної практики з християнської етики здобувачами вищої освіти ІІ курсу 218-с групи ННІСПМО рівня вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 013 Початкова освіта ОП «Початкова освіта. Християнська етика».

Навчальна практика з християнської відбудеться протягом тижня (з 25.05.2020 по 29.05.2020 рр.).

Мета навчальної практики полягає у  закріпленні на практиці теоретичних знань, отриманих у процесі професійної підготовки; розширенні уявлень здобувачів вищої освіти про зміст, форми, методи та специфіку роботи у школах різного типу, центрів духовно-морального розвитку тощо; розвитку умінь та навичок організовувати і планувати виконання професійно-орієнтованих завдань.

Заплановані програмні результати навчання:

ознайомлення студентів з методичними матеріалами, онлайн-ресурсами,  що можна використовувати під час викладання дисципліни «Основи християнської етики»;

розробка та проведення уроків з «Основ християнської етики» а також позакласних в початкових класах загальноосвітніх шкіл, та недільних шкіл у тому числі з використанням дистанційних технологій (відео платформ, онлайн-дошок, інтерактивних онлайн технологій та ресурсів);

відвідування історичних пам’яток духовної культури України (Світу) також з використанням онлайн-екскурсій та онлайн-панорам.

Навчальна практика проводиться згідно Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

Здобувачі вищої освіти ознайомлені з організацією і проведенням практик за допомогою дистанційних технологій з використанням ресурсів сайту Центру освітніх дистанційних технологій; з програмою практики, критеріями її оцінювання і формами звітності.

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про виконання програми та індивідуальних завдань.

Навчальна практика з християнської етики є складовою практико-орієнтованого курсу християнської етики. Модуль 1. Комплекс тренінгових програм з проблем духовно-морального виховання учнів початкової школи. Критерії оцінювання, які відповідають завданням практики, відображаються у її робочій програмі і доводяться до відома здобувачів вищої освіти перед початком практики.

Звіт з навчальної практики приймається і оцінюється керівником практики і захищається на звітній конференції.

Інформацію підготувала  старший викладач кафедри дошкільної роботи і соціальної роботи Єрмак Г.В.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *