Викладачі кафедри української і зарубіжної літератури постійно впроваджують у навчальний процес різні проектні методики, інтерактивні методи роботи, різні форми впровадження у освітній процес філологів інформаційно-комунікаційних технологій. Таким чином студенти набувають практичних вмінь і навичок роботи з навчальним матеріалом та розширюють власні можливості його презентації в усній, писемній та візуальній формах під час аудиторних занять і виробничої, насамперед педагогічної, практики.

Серед уже опрацьованих технологій handmade та сучасних методів навчання – створення буктрейлерів, рекламних постерів і буклетів, інфографік та ментальних карт, використання електронних засобів навчального призначення, проведення занять за кейс-технологіями і в формі колоквіумів тощо.

18 лютого студенти ІІ курсу спеціальності 035.01 Філологія. Українська мова і література у процесі вивчення курсу «Інтермедіальні студії» пробували візуалізувати сюжет про Понтія Пілата з роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» за допомогою технології кардмейкінгу (мистецтва виготовлення листівка власноруч). Доцент кафедри української і зарубіжної літератури Землянська А.В. ознайомила студентів із самою технологією та її особливостями, алгоритмом створення картки, дала рекомендації щодо добору візуальних образів і цитат із тексту. Самій роботі передував ретельний етап аналізу художнього тексту та бачення образу Пілата в історичних хроніках, літературних версіях та екранізаціях твору російського письменника. Основним завданням студентів було передати на листівці атмосферу книги, поданого в ній біблійного сюжету та підкреслити власне бачення характеру прокуратора Іудеї.

Зовсім інше завдання стояло перед студентами І курсу магістратури. Вони передавали на картці суть поняття «Кітч» та його вираження в масовій культурі. На підготовчому етапі студентки мали розглянути особливості цього явища, дібрати приклади його прояву в різних видах мистецтв та зібрати різнорідні матеріали в одній спільній листівці.

Означені форми індивідуальної і групової роботи урізноманітнюють освітній процес, сприяють закріпленню навчального матеріалу, а також формуванню і поглибленню ключових компетентностей сучасного фахівця (інформаційної, культурологічної, комунікативної та ін.).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *