Методичні рекомендації ЗВО з підтримки принципів АД

Рекомендаціі ЗВО система забезпечення академічноі доброчесності

Рекомендації МОН з академічної доброчесності

Профілактиктична робота з академічної доброчесності

Забезпечення академічної доброчесності при реалізації ОП

Методичні рекомендації з приводу використання програмних засобів для перевірки робіт на наявність плагіату

Методичні рекомендації з приводу використання програмних засобів для перевірки робіт на наявність плагіату

Забезпечення академічної доброчесності при реалізації ОП

Лист МОН № 1/11-4133 від 13.04.2018

Лист МОН №1/9-150 від 14.03.2018

Лист МОН № 1/11-8681 від 15.08.2018

Меморандум МОНУ 1_11_4133

Лист МОН №1/9-263 від 20.05.2020