Методичні рекомендації ЗВО з підтримки принципів АД

Рекомендаціі ЗВО система забезпечення академічноі доброчесності

Рекомендації МОН з академічної доброчесності

Профілактиктична робота з академічної доброчесності

Забезпечення академічної доброчесності при реалізації ОП