Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Забезпечення якості вищої освіти

Заходи із забезпечення якості освіти

23.04.2015

 

Розвиток системи забезпечення якості освіти в Україні у контексті Болонського процесу (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 


 

ПРОВЕДЕНО НАРАДУ З ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ

15 лютого 2016 року ректором університету професором Молодиченком В.В. була проведена нарада з керівниками структурних підрозділів і студентським активом з питань імплементації європейських стандартів та рекомендацій із забезпечення якості освіти в МДПУ імені Богдана Хмельницького.

 

 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 2016-2017

З 16 по 31 березня 2016 року студенти перших курсів освітнього ступеня «Бакалавр» розпочинають вибір дисциплін за навчальними планами.

 


 

Про реалізацію першочергових заходів постійної комісії з забезпечення якості освіти в МДПУ імені Богдана Хмельницького

 

Відповідно рішення розширеного ректорату від 02.06. 2015

з метою реалізації принципу транспарентності, студентноцентрованого і компетентнісного підходів у забезпеченні якості вищої освіти в МДПУ:

до  22.06.2015 р. центру профорієнтаційної роботи, кафедрі соціології, постійній комісії із забезпечення якості вищої освіти організувати і провести тренінг для завідувачів випускових кафедр щодо методики визначення і роботи із стейкхолдерами (соціальними партнерами, працедавцями, випускниками) відповідальні – доц. Левада О.М., доц. Афанасьєва Л.В., член комісії – доц. Глєбова Н.І.

до 29.06.2015 завідувачам випускових кафедр визначити стратегічних партнерів та розробити реєстр стейкхолдерів – відповідальні завідувачі випускових кафедр (Форма документу з прикладом додається)

З метою визначення рівня сформованості загальних компетентностей (як показника якості вищої освіти) у студентів випускних курсів, соціологічній лабораторії і Постійній комісії підготувати на засідання Вченої ради  звіт про результати дослідження означеного питання в МДПУ – відповідальні – доц. Афанасьєва, проф.Сегеда Н.А.

 


22 квітня 2015 р. у 8.00. відповідно до  плану першочергових заходів щодо забезпечення якості освіти в МДПУ імені Богдана Хмельницького відбувся семінар для завідувачів кафедр та заступників деканів з навчальної роботи «Основні підходи до забезпечення якості вищої освіти».

 

На семінарі виступив ректор МДПУ імені Богдана Хмельницького професор Молодиченко В.В., який окреслив стратегічні напрямки імплементації Закону України «Про вищу освіту». Окремо професор В.В.Молодиченко зупинився на ст.16 «Забезпечення якості освіти» та у своєму виступі визначив суперечності, які супроводжують сучасні соціально-гуманітарні процесі в Україні, актуалізував проблему транспарентності освітніх процесів, культуровідповідності і студентоцентрованості освітніх програм, які сьогодні реалізуються в МДПУ.

У межах семінару виступила голова постійної комісії з забезпечення якості освіти в МДПУ професор Н.Сегеда, яка зробила контент-аналіз існуючих у сучасних організаційних системах вітчизняних ВНЗ методичних підходів до розробки освітньо-професійних програм.

В обговоренні взяли участь проф. В.В.Гудзь, проф. М.В.Елькін, канд.пед.н. доц. Н.В.Денисенко, канд.філос. наук, доц.Л.В.Афанасьєва та інші.

У результаті обговорення було запропоновано до 15 травня 2015 р. випусковим кафедрам сформулювати загальний профіль освітньо-професійних програм (бакалавр, магістр) у контексті студентоцентрованого навчання, іншим кафедрам взяти активну участь в оновленні змістовно-процесуальних складових профілю програм із запобіганням дублювання змісту навчальних дисциплін шляхом їх обґрунтованої інтеграції, уникнення реферативного змісту лекційної проблематики, актуалізації праксіологічної спрямованості та компетентнісного підходу.

Для виконання цього завдання надається інформаційно-методичний супровід:

А) форма профілю (переглянути) (скачати)

Б) приклад заповненого варіанту профілю (переглянути) (скачати)

В) посилання на методичні рекомендації та сайти, інформація з яких може допомогти у виконанні поставленого завдання

http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/2012-01-16-10-32-45

http://www.erasmusplus.org.ua/novyny/492-korysni-publikatsii-posibnyk-i-hlosarii.html

Г) створений документ має бути обсягом до 3 сторінок та відправлений на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  до 14 травня 2015 р.


Згідно стратегії забезпечення якості освіти в МДПУ імені Богдана Хмельницького завідувачам кафедр до 15.05.2015 пропонується розробити заходи, які планує кафедра щодо імплементації ст.16 Закону України Про вищу освіту

Для виконання завдання пропонується інформаційно-методичний супровід і посилання на електронні видання: