Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)

Про Лабораторію

06.06.2013
Міжвідомча лабораторія моніторингу екосистем Азовського моря Одеського філіалу Інституту біології південних морів
ім. О.О. Ковалевського (м. Одеса) та
Мелітопольського державного педагогічного університету
ім. Б. Хмельницького (м. Мелітополь)

Лабораторія створена спільним наказом Ректора Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького та Директора Одеського філіалу Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України. Лабораторія є структурним підрозділом Науково-дослідного інституту біорізноманіття наземних та водних екосистем України.

Завідувач Лабораторії
– кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та зоології Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького Демченко Віктор Олексійович.

Головна мета діяльності Лабораторії
- об'єднання зусиль фахівців ОФ ІБПМ та НДІ Біорізноманіття МДПУ для виконання важливих задач в сфері вивчення, управління та пошуку шляхів охорони водних екосистем Азовського басейну, а також підвищення ефективності наукової діяльності та екологічного виховання студентів.

Основними завданнями діяльності Лабораторії є:
•    Проведення спільних комплексних іхтіологічних та гідроекологічних досліджень і моніторингу водойм Азовського басейну.
•    Розробка та створення програм з охорони та раціонального використання водойм в районі досліджень.
•    Виконання розділів наукових програм, розроблених спільними силами спеціалістів двох установ.
•    Залучення наукового потенціалу для підвищення рівня наукової діяльності студентів.
•    Підвищення загального рівня досліджень за рахунок об'єднання науково-методичного потенціалу двох установ, створення спільної бази даних і комп'ютерних програм обробки фактичного матеріалу тощо.
•    Досягнення високого рівня екологічної підготовки та обізнаності студентів.
•    Популяризація наукових досліджень на сторінках Всесвітньої мережі Інтернет та ЗМІ.
•    Співробітництво на основі іхтіологічних та гідробіологічних досліджень з науковими українськими, іноземними та міжнародними установами, організаціями та фондами.

Напрями діяльності
•    Вивчення закономірностей формування угруповань гідробіонтів в водоймах Азовського басейну та суміжних територій.
•    Моніторингові роботи з дослідження абіотичних факторів (гідрологічний та гідрохімічний режим), гідробіологічного режиму (планктон, бентос), стану іхтіофауни (видовий склад, міжвидова та внутрівидова структура популяцій, фізіологічний та епізоотологічний стан, міграції тощо).
•    Зонування водойм регіону досліджень з метою розробки рекомендацій щодо підвищення їх біологічного різноманіття та стабільного функціонування.
•    Виявлення закономірностей формування біорізноманіття гідробіонтів та його взаємодії у водоймах Азовського басейну.
•    Розвиток прикладних аспектів та пошук шляхів збільшення біологічного різноманіття та ємності екосистем за рахунок використання штучних субстратів (штучних рифів) та аквакультури.
•    Залучення студентів до активної дослідницької роботи.

Очікувані результати діяльності лабораторії

Головні результати діяльності лабораторії повинні виражатися в реалізації її мети.
Наукові результати - монографії, статті, повідомлення, доповіді на конференціях і нарадах різного рівня, звіти, патенти та ін.
Організаційна діяльність - підготовка висококваліфікованих кадрів (кандидатів наук, аспірантів) і формування наукової школи гідроекологів, іхтіологів та гідробіологів.
Навчально-методична діяльність - лекції, методичні посібники, довідники, інструкції, польові визначники, колекції.
Еколого-просвітницька діяльність - інформаційні бюлетені, буклети, науково-популярні статті, публічні лекції, теле-і радіопередачі, екологічні екскурсії.
Господарська діяльність - створення сучасної матеріально-технічної бази, що включає стаціонарну лабораторію та обладнання для організації польових досліджень.

Контакти
72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Міжвідомча лабораторія моніторингу екосистем Азовського моря
Демченко Віктор Олексійович
Тел. моб.: +380676124942
роб. (0619) 44-04-09