Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Довузівські структури МДПУ Педагогічний ліцей ТВОРЧІСТЬ

Педагогічний ліцей ТВОРЧІСТЬ

23.02.2015

 

 

Обласний педагогічний ліцей "Творчість"

В холлі ліцею

Бібліотека

Kомп'ютерний клас

Мультимедійний центр

Центр англійської мови

Кабінет математики

Кабінет німецької мови

Кабінет російської мови

Обласний педагогічний ліцей «Творчість», створений при Мелітопольському державному педагогічному університеті, це не тільки навчальний заклад, який об’єднав талановиту шкільну молодь, але творча лабораторія при МДПУ , де апробуються на практиці найпередовіші досягнення науково-педагогічної думки. Основна мета ліцею - збагатити ліцеїстів знаннями понад державний мінімум, забезпечити допрофесійну підготовку і подальше успішне навчання у вищих навчальних закладах, зокрема - МДПУ і підвищити престиж професії педагога і виявити та розвивати здібності кожного ліцеїста, формувати базові знання за курс повної школи і глибокі знання з профільних дисциплін; виховувати особистість, яка здатна брати участь у духовному розвитку суспільства.

Ліцей «Творчість» - це заклад з новою якістю освіти, який працює за авторським навчальним планом, доповнений профільними дисциплінами, спецкурсами, та має такі переваги:

 • можливість вибору профілю навчання;
 • вивчення предметів з використанням нових інформаційних технологій;
 • комунікативно спрямоване вивчення рідної та іноземних мов;
 • особистісний підхід до кожного ліцеїста з метою створення умов для самореалізації особистості;
 • всебічний розвиток творчих здібностей учнів та здобуття ними професійних навичок через систему гуртків та спецкурсів.

 

Коротка історична довідка.

В 1994 році зусиллями Запорізького обласного управління освіти і науки і Мелітопольського державного педагогічного інституту та директора ліцею Тоцького В.І. був створений ліцей при МДПІ. Договір з МДПІ і Обл.УОН і положення про ліцей визначили строки перехідного етапу і організаційні рамки роботи в ліцеї. У 1994 році був проведений перший набір у 10-11 класи. Перший випуск мав стовідсотковий вступ до МДПУ. Перший етап (4 роки) виявив нові перспективи розвитку ліцею: створенню пропедевтичних класів до профільної підготовки. Так у 1995 році здійснено набір у 9-й, а в 1999 - у 8-й класи. Ліцей можна назвати «школою відкритих можливостей». «Відкритою» для вчителів, учнів, батьків. «Можливостей» для більш повного задоволення творчих, інтелектуальних, моральних потреб вихованців і педагогів. Таким чином, учні ліцею не тільки оволодівають необхідним об’ємом знань, але й набувають навичок самоосвіти, високої конкурентноздатності при вступі до профільних внз. Серед викладачів ліцею троє - випускники ліцею.

Структура ліцею.

8-9 класи - з поглибленим вивченням іноземних і української мов, інформатики, правознавства, математики, хімії, біології, географії.

0-11 класи
- з навчанням за профілями: математика, інформатика, хімія, біологія, географія, економіка, англійська мова, німецька мова, історія, правознавство, українська мова.

Варіативна складова щорічного робочого навчального плану використовується повністю у всіх паралелях класів, для чого відводяться курси за вибором.

Ліцей при МДПУ є своєрідним центром до вузівської підготовки в системі безперервної педагогічної освіти в Запорізькій області та вирішує проблему профвідбору та профадаптації учнівської молоді в контексті конкретних педагогічних спеціальностей. Рання профорієнтаційна педагогічна робота з ліцеїстами сприяє самостійному оволодінню провідними педагогічними ідеями, технологією вступу до МДПУ. Багато років діє договір про співпрацю ліцею «Творчість» та університету, який сприяє комплектації високопрофесійними викладацькими кадрами з профільних дисциплін. Викладачі університету рецензують авторські програми, методичні посібники, забезпечують ліцеїстів навичками наукової педагогічної літератури, керують науковою роботою ліцеїстів у МАН. Кафедри надають необхідну теоретичну та методичну допомогу. Проводять практичні заняття з ліцеїстами в лабораторіях, екскурсії - в музеях. На базі ліцею студенти проходять активну та пасивну педагогічну практику. Переможці університетських конкурсів (наприклад, Олімпіади «Інтелектуал») стають студентами на пільгових умовах. Щорічні перемоги ліцеїстів на Всеукраїнських обласних олімпіадах, конкурсах МАН, активна участь у творчих конкурсах, семінарах, конференціях, виставках, інтелектуальних іграх є високим результатом роботи творчого колективу ліцею і плідної співпраці з МДПУ.

Переможці конкурсів і активісти щорічно відзначаються обласним управлінням освіти та науки і нагороджуються безкоштовними путівками до дитячих центрів «Артек», «Ласпі».

Більша частина ліцеїстів - діти з сільських шкіл Запорізької (і навіть з Херсонської) області. Ліцей працює в руслі міністерської програми з підтримки сільської учнівської молоді. А живуть учні у студентському гуртожитку, де про них піклуються кваліфіковані вихователі, психолог, медпрацівник.

Студенти беруть шефство над ліцеїстами, проводять спільні тематичні заходи та вечори відпочинку. Гуртожиток - це ще одна сходинка у підготовці до самостійного життя. До речі, ліцеїсти отримують безкоштовне харчування.

По-новому структурований зміст навчання, впроваджено сучасних інформаційних технологій, що забезпечують формування пізнавальних інтересів ліцеїстів, глибоке сприйняття та розуміння теоретичного матеріалу, систематичне, цілеспрямоване впровадження на уроках задач творчого характеру, профільне навчання - найважливіше підґрунтя для розвитку здібностей і формування практичних навичок майбутніх спеціалістів

Ліцей має найкращий сучасний мультимедійний центр, де під керівництвом досвідчених викладачів учні отримують високу підготовку по роботі на персональних комп’ютерах із використанням новітніх технологій.

Важливою складовою інформаційної бази ліцею є бібліотека. Читальний зал має сучасний вигляд та пристосований до роботи. Обладнано місця для роботи із періодичними педагогічними виданнями, які ліцей щорічно передплачує в повному обсязі. Працює відеотека та аудіо тека. Тут проводять заходи з позакласної роботи, наради зустрічі з цікавими людьми.

Ліцей «Творчість» співпрацює з Корпусом Миру США впродовж 6 років. В ліцеї працюють вчителями англійської мови волонтери цієї організації. Результатом співпраці є створення на базі ліцею Мелітопольського Педагогічного Ресурсного Центру, відкриття якого було відзначено проведенням практичного семінару - тренінгу. «Інтерактивні методи навчання». Він є першим суспільним англомовним центром у Мелітопольському районі. Ця мультимедійна бібліотека створена для того, щоб підвищити рівень вивчення та викладання англійської мови. Головною метою Ресурсного Центру є забезпечення вчителів і студентів оригінальними матеріалами, художньою та методичною літературою.

American Media House пропонує:

 • більш ніж 1000 англомовних книг, включаючи дитячу літературу і сучасні бестселери.
 • Більш ніж 100 підручників і методичних посібників для викладачів літератури, граматики, країнознавства, психології та менеджменту.
 • Словники та енциклопедії.
 • Сотні журналів, газет, карт і туристичних путівників для англомовних країн.
 • Більш ніж 200 фільмів для всіх віків та інтересів.
 • 4 комп’ютери з такими сучасними програмами, як студентські енциклопедії, перекладачі, англомовні ігри та багато іншого.
 • Ксерокс, сканер, принтер.
 • Телевізор, відеомагнітофон.


Для ліцею «Творчість» надзвичайно актуальною є проблема пошуку, розвитку і педагогічної підтримки здібних і обдарованих учнів (зокрема з сільської місцевості), розкриття їх творчого потенціалу.

Педагогічна система навчального закладу, невід’ємною частиною якої є також виховання, здатна плідно нарощувати творчий потенціал особистості.
Основним критерієм подальшої діяльності випускників ліцею має стати рівень їхньої адаптації  в університеті. Результати моніторингу переконують, що колишні ліцеїсти успішно навчаються і продовжують займатися науковою  діяльністю.

Ліцей пишається тим, що сприяє підготовці майбутніх педагогів. У найближчих перспективах - укріплення матеріально технічної бази викладання профільних предметів, формування нового сучасного дизайну приміщень. Подальше удосконалення змісту освіти, методики навчання та виховання - один із приоритетних напрямків роботи педколективу на новому етапі історії ліцею по створенню оптимальних умов для реалізації розвитку творчого потенціалу майбутньої професії випускників.

Гимн лицея

В лицее Творчество» родном
Мы снова вместе
И о лицее дорогом
Поем мы песню

Припев:
Приходим мы каждый год опять сюда,
Находим мы чувства дружбы и тепла.
Мы знаем, что здесь нас ждет большой успех,
Что в мире лучше места нет!
И пусть живет еще лицей сто лет!

Когда каникулы,
Хотим скорей учиться.
Успехов каждый
может здесь больших добиться


Адреса ліцею:
Запорізька обл.
м. Мелітополь
вул. Крупської, 9
телефон: (06192) 6-10-46, 43-30-38
факс: (06192)6-10-46
Ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду