Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)

Конференції, засідання, наради

13.09.2014
15 жовтня 2014 року на хіміко-біологічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з метою розширення кругозору знань студентів та залучення їх до наукової діяльності пройшла публічна лекція доктора біологічних наук, завідувача Міжвідомчою лабораторією моніторингу екосистем Азовського моря Демченка Віктора Олексійовича на тему «Екологічні проблеми Молочного лиману та шляхи їх вирішення».
На лекції були присутні проректор з наукової роботи доцент Прийма С.М., декан хіміко-біологічного факультету професор Данченко О.О., заступник декана старший викладач Юсупова О.В. і студенти-біологи І, ІІІ, IV, V курсів. Віктор Олексійович у досить доступній формі та з великою цікавістю розповідав про сучасний стан Молочного лиману як унікального водойму басейну Азовського моря, комплексне відновлення рибогосподарського значення цієї водойми, підвищення його рибопродуктивності, відновлення оптимального гідрологічного і гідробіологічного режимів та загального природоохоронного використання, супроводжуючи свою лекцію слайдами та фактичними даними.


По закінченні лекції студенти задали ряд питань, на які лектор із задоволенням відповів.

8-11 aпpeля 2014 года в г. Гижицко (Польша) состоялась научная конференция „Актуальный статус и охрана исчезающих натуральных популяций осетровых рыб”.

Тематика конференции охватывала широкую проблематику исследований актуального состояния натуральных популяций осетрообразных рыб, а также работ, целью которых является замедление процесса уменшения их численности или востановления уже потерянных популяций.

Участие в конференции приняло более 50 ученых из различных стран мира с интересными докладами о проблемах охраны ценных видов рыб. Мелитопольский педагогический университет также был представлен на конференции двумя участниками. Сотрудники Межведомственной лаборатории мониторинга экосистем Азовского бассейна Демченко В.А. и Демченко Н.А. представили доклад на тему «Современное состояние и проблемы охраны осетровых в бассейне Азовского моря». По результатам конференции были изданы тезисы и коллективная монография.

Для повышения практического опыта была организована экскурсия на один и польских заводов по воспроизводству Осетровых. Участники конференции смогли воочию увидеть новые методы и подходы к выращиванию осетровых в установках замкнутого водоснабжения.

 


04 червня 2013 року в Запорізькій облдержадміністрації відбулася нарада з питань проблем будівництва з’єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом і екологічного оздоровлення басейну річки Молочна та шляхів їх вирішення. У порядку денному розглядалися кілька питань, основними з яких були:
1.    Сучасний стан Молочного лиману, негативні екологічні наслідки зміни гідрологічного режиму, шляхи вирішення питання.
2.    Екологічні проблеми річки Молочна.
3.    Питання щодо підтоплення окремих ділянок у місті та районі.
На нараді була заслухана доповідь завідувача лабораторії Демченка В.О. щодо сучасного стану Молочного лиману та негативних екологічних наслідків, яка була взята до відома.

21–22 березня 2013 року
на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні».
Основними напрямами роботи конференції були:
1.    Науково-природничі, правові, економічні та гуманітарні аспекти розвитку заповідної справи в Україні.
2.    Розвиток екомережі України в контексті сучасних вимог.
3.    Проблеми збереження біотичного та ландшафтного різноманіття заповідних територій.
4.    Екологічний моніторинг заповідних об’єктів.
5.    Формування та розвиток екологічної туристичної інфраструктури на заповідних територіях.
6.    Зміст, методи та форми екологічної просвіти для збалансованого розвитку заповідної справи та екологічного туризму.
У конференції взяло участь близько 80 науковців з ВНЗ та наукових установ різних міст України.
Завідувач лабораторії Демченко Віктор Олексійович виступив з доповіддю на тему «Особливості збереження раритетних видів риб та проблеми іхтіологічних досліджень на територіях ПЗФ (на прикладі Азовського моря)».


13-16 вересня 2012 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) відбулася V Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології», присвяченої пам’яті Івана Даниловича Шнаревича.
Робота конференції здійснювалася за такими напрямками:
•    методи іхтіологічних досліджень;
•    систематика і фауністика риб;
•    біологія і екологія риб;
•    біохімія, фізіологія, генетика риб;
•    поведінка риб;
•    іхтіопатологія;
•    промислова іхтіологія;
•    біотехнологія розведення аборигенних видів риб;
•    аква- і марикультура риб.
Упродовж конференції було заслухано понад 40 доповідей науковців.
Завідувач лабораторії Демченко Віктор Олексійович виступив з доповіддю на тему «Состояние ихтиофауны Азовского моря в условиях изменения гидрометеорологических показателей».