Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)

Основні напрямки діяльності

06.06.2013
Діяльність Лабораторії реалізується за науковими, освітніми, природоохоронними, еколого-просвітницькими напрямами.

1.1.    Наукова діяльність

Наукова діяльність Лабораторії є пріоритетною для вирішення поставленої мети. У свою чергу роботи за цим напрямом розподіляються на:
•    Фундаментальні наукові дослідження. Ці дослідження спрямовані на пошук закономірностей формування структури угруповань водойм регіону досліджень за умови дії природних та антропогенних факторів.
•    Моніторинг. Цілеспрямоване вивчення і контроль стану природного середовища та гідробіонтів постійних пробних майданчиків в експедиційному режимі.
•    Екологічний менеджмент. Даний напрямок є практичним результатом фундаментальних досліджень та моніторингу. Наробком даного напрямку є розробка планів управління та рекомендацій для окремих користувачів чи природоохоронних організацій.

1.2.    Освітня діяльність


Як науковий підрозділ Науково-дослідного інституту біорізноманіття наземних та водних екосистем України Мелітопольського державного педагогічного університету Лабораторія бере участь в освітній діяльності шляхом:
•    Поступового формування своєї наукової школи, але в тісному співробітництві з провідними гідробіологічними школами України, Росії та інших країн;
•    Створення "проблемних" груп зі студентів Університету, які проходять практику і здійснюють підготовку курсових і дипломних робіт;
•    Читання циклів лекцій та спецкурсів з гідроекології, гідробіології, гідрології, іхтіології в МДПУ та інших вузах для підготовки педагогів з високим рівнем екологічних знань;
•    Публікації спеціальних польових визначників, навчально-методичних посібників, керівництв та інструкцій для викладачів, студентів та школярів з основних методів гідроекологічних досліджень;
•    Створення фондових колекцій та фіксованих матеріалів для використання їх в учбовому процесі.

1.3.    Природоохоронна діяльність


Важливу роль у роботі Лабораторії відіграє природоохоронна діяльність, яка включає:
•    Тісну співпрацю з регіональними (міськими, міжрайонними, обласними) державними органами з охорони навколишнього середовища, рибінспекцією, керівництвом заповідних територій;
•    Участь у програмах, проектах і заходах щодо охорони навколишнього середовища, які проводяться державними, приватними та громадськими організаціями;
•    Підготовку обґрунтувань для встановлення зон (водойм) з належним природоохоронним режимом та контроль за його дотриманням зі збереження біорізноманіття;
•    Розробка рекомендацій щодо збереження популяцій видів, занесених до Червоної Книги України, рідкісних, вразливих і зникаючих видів;
•    Участь у розробці нормативів і регламентації вилучення водних біоресурсів, в тому числі правил любительського рибальства (промисловий розмір, кількість, терміни, місця лову);
•    Участь у проведенні екологічних експертиз різних проектів і в роботі комісій в разі нанесення шкоди природному середовищу;
•    Допомогу у формуванні та співпраця з групами громадського контролю, екологічних постів на водоймах;
•    Інформування державних органів та керівних працівників про проблеми місцевих водойм і шляхи їх вирішення в ході проведення семінарів, підготовки інформаційних довідок та ін.

1.4.    Еколого-просвітницька діяльність


Для широкої пропаганди діяльності лабораторії передбачається здійснювати:
•    Екоосвітню діяльність для молоді та школярів, виховання етичного ставлення до природи ВБУ та Азово-Чорноморського басейну;
•    Участь у роботі екологічних таборів, Малої академії наук, станцій юних натуралістів і громадських природоохоронних організацій;
•    Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед студентів, школярів і населення про стан місцевого водного середовища та його мешканців через читання лекцій, науково-популярні публікації в періодичних виданнях, випуск інформаційних бюлетенів, підготовку спеціальних буклетів, участь в екологічних виставках, теле-і радіопрограмах.