Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Інформація про діяльність університету, що підлягає оприлюдненню

Інформація про діяльність університету, що підлягає оприлюдненню

20.09.2017

 

ЗВІТ ректора за 2017 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗВІТ про виконання умов Колективного договору за 2017 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Статут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформація про склад керівних органів університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2017-2020 рр. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Стратегія розвитку МДПУ імені Богдана Хмельницького 2013-2023 рр.(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Концепція розвитку МДПУ імені Богдана Хмельницького 2014-2018 рр. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Концепція освітньої діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА МДПУ імені Богдана Хмельницького  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗВІТ про стан роботи з виконання антикорупційного законодавства, Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень та Антикорупційної програми за 2017 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

План заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків, попередження та профілактики корупційних правопорушень в МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2018 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗВІТ за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МДПУ 2018 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Конференцію трудового колективу МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Наглядову раду МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Наказ про затвердження складу Наглядовоі ради (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила внутрішнього трудового розпорядку (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про підвищення кваліфікації (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Комісію  з проведення оцінки корупційних ризиків МДПУ імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-технічну експертну комісію МДПУ імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок проведення першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про комісію з питань роботи із службовою інформацією в МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інструкція про порядок ведення обліку документів, що містять службову інформацію в МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють в  МДПУ імені Богдана Хмельницького і мають публікації у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus aбo Web of Science Core Collection (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора, доцента в МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Програма розвитку міжнародного співробітництва МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Документи вищого навчального закладу, пов'язані з організацією освітнього процесу

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Інформація для випускників:

Положення про порядок та процедуру виготовлення документів про вищу освіту (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про вартість виготовлення документів про вищу освіту державного зразка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про посилення контролю щодо виготовлення документів про вищу освіту державного зразка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зразки документів про вищу освіту:

зразок диплома бакалавра (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

зразок диплома спеціаліста (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

зразок диплома магістра (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про студентські квітки державного зразка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Прийом до вищого навчального закладу:

Ліцензія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Сертифікати (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Акт узгодження (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Умови прийому (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила прийому (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформаційні таблиці 2018р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗНО 2018р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про другу вищу освіту (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Приймальну комісію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Апеляційну комісію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила прийому іноземних громадян (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Аспірантам та докторантам:

Правила прийому до аспірантури (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила прийому до докторантури (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік документів, що подають здобувачі для складання кандидатських екзаменів. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Вакантні посади, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах:

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зміни та доповнення до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок роботи конкурсної комісії по відбору кандидатур на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг:

Вартість навчання в МДПУ на 2016-2017 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Наказ № 138_01-06 від 25.11.16 Про підвищення вартості навчання в МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Вартість платних послуг на 2015-2016 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Вартість платних послуг на 2014-2015 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Положення про структурні підрозділи / Положення про робочі та дорадчі органи