Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:

План заходів

12.05.2015


Закон України "Про вищу освіту"

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВИЩУ ОСВІТУ" (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

З метою розробки та реалізації плану першочергових заходів щодо імплементації Закону України "Про вищу освіту" в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького:

1. Створити комісію у складі підкомісій за напрямами діяльності:
Молодиченко В.В. – ректор, професор, управління університетом;
Солоненко А.М. ‒ перший проректор, доцент, стандартизація освітньої діяльності;
Сегеда Н.А. – професор, голова постійнодіючої комісії із забезпечення якості освіти в Мелітопольському державному педагогічному університету імені Богдана Хмельницького, забезпечення якості вищої освіти;
Прийма С.М. – проректор з наукової роботи, доцент, наукова та інноваційна діяльність;
Гузь В.В. – куратор по роботі зі студентами, доцент, студентське самоврядування;
Розумейко Л.С. – головний бухгалтер, регулювання фінансово-економічних відносин;

2. Головам комісій виокремити із загального плану першочергові заходи за видами діяльності з імплементації Закону України "Про вищу освіту" в університеті, призначити керівників підкомісій та надати графік створення нормативних документів ректору до 20.04.2015 р.

3. Керівникам підкомісій:
  • До 20.04.2015 року підготувати накази щодо персонального складу групи та термінів її роботи. До складу комісії в обов’язковому порядку включити представників органів студентського самоврядування університету. Персональний склад робочої групи узгоджується з керівниками напряму.
  • За 20 робочих діб до кінця звітного терміну проект документу надати для громадського обговорення на сайт університету та до Вчених рад інституту та факультетів. Обговорення триває 5 робочих діб і його результати надаються голові робочої групи для коректування проекту документу.
  • За 10 робочих діб до кінця звітного терміну виправлений проект документу надати для експертизи юристу університету Мінковій О.Г.
  • За 2 робочі доби керівникам груп подати проект документу на розгляд Вченої ради університету, згідно визначених термінів у плані дій.