7-19 листопада 2020 р. кафедрою туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства було проведено науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні підходи до вивчення шкільного курсу географії та написання наукових робіт учнів» для вчителів Запорізької, Херсонської та Донецької областей і здобувачів вищої освіти (денної і заочної форм навчання) у інтерактивному форматі на платформі ZOOM. Всього в роботі онлайн-тренінгу взяло участь 50 слухачів.

Метою заходу є забезпечення ознайомлення і опанування інноваційними методами вивчення географічних дисциплін та організації наукових географічних досліджень, що сприятиме подальшому впровадженню компетентнісного підходу у викладанні шкільного курсу географії.

Необхідність розгляду зазначеної теми витікає з того, що однією з головних вимог до сучасної шкільної освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості учнів, пристосованих до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, що мають прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. Це потребує впровадження в процес навчання сучасних інноваційних методів, що сприятимуть практикоорієнтовному відбору змісту навчальних дисциплін, розвитку аналітичного мислення учнів, підвищенню їх пізнавального інтересу, вихованню самостійності і здатності до проведення власних наукових досліджень, інтерпретації та оформлення їх результатів. За такими підходами було побудовано зміст наукового онлайн-тренінгу.

В ході тренінгу викладачі кафедри  акцентували увагу на використанні сучасних інноваційних підходів у змісті географічної освіти, наукових наробках як української так і світової спільноти; ознайомили з власним досвідом і методикою застосування інноваційних методів під час викладання географічних дисциплін, впровадження наукових досліджень в навчальний процес.

Доцент О.З.Байтеряков детально ознайомив слухачів з питаннями формування культурологічної компетентності учнів шляхом застосування творів живопису та художньої літератури в географічній освіті, формуванням  картографічних понять, умінь і навичок на уроках географії за допомогою визначення географічних центрів території різними методами.

Доцент О.М.Левада і старший викладач В.М.Іванова зосередили увагу слухачів на рішенні географічних задач і формуванням  картографічних понять, умінь і навичок.

Доцент О.С.Арабаджи розповіла слухачам про креативну економіку та культурну спадщину як важелі розвитку території, а формування краєзнавчих компетентностей на уроках географії визначила доцент І.А.Донець. 

Окрему увагу під час заходу було приділено питанням наукової роботи учнів, зокрема методиці написання наукових робіт з географії та туризму, на цьому зосередили увагу доценти І.А.Арсененко, О.М.Левада, О.З.Байтеряков. 

Після закінчення тренінгу слухачі отримали відповідні сертифікати, які підтверджують опанування сучасних інноваційних підходів щодо вивчення шкільного курсу географії та написання наукових робіт учнів, загальним обсягом 60 годин.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *