• Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133 “Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”
 • Закон України “Про професійний розвиток працівників”
 • Положення про підвищення кваліфікації
 • Заява на підвищення кваліфікації
 • Направлення на підвищення кваліфікації
 • Індивідуальний план підвищення кваліфікації
 • Звіт про підвищення кваліфікації

ДІЮЧІ ДОГОВОРИ про співпрацю, підвищення кваліфікації(стажування)

 1. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова(ПК) № 25/48-19/2018
 2. ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (ПК) № 22/48-19/2018
 3. Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гельмана»(ПК)№ 014/18
 4. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького(СП)
 5. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького(ПК)
 6. Львівський національний університет імені Івана Франка(ПК)
 7. Таврійський державний агротехологічний університет(про науково-методичну співпрацю)- не підписаний
 8. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк (СП)№47У
 9. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини(ПК)
 10. Київський університет імені Бориса Гринченка(ПК)
 11. Донецький юридичний інститут МВС України(СП, ПК)
 12. Технічний університет Софія-ІПФ та Коледж-Слівен(СП та ПФ)
 13. Інститут археології НАНУ
 14. Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка(ПК)
 15. Запорізький національний університет(ПК)
 16. Мелітопольське училище культури(СП та ПК)
 17. Щасливцівська загальноосвітня школа(СП та ПК)
 18. Институт фізіології ім. О.О.БогомольцяНАН України(НД та ПК)
 19. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна(СП та ПК)
 20. Поморська академія в Слупську (Польша)
 21. Інститут культурного наследия Академии наук Молдови(СП)
 22. DKLex ACADEMY OU(Бизнес школа Эстонская республика)
 23. Громадська екологічна організація «Лагуна»(сп дії)
 24. Науково-дослідницька лабораторія Відновлювальних і нетрадиційних джерел енргії Науково-дослідного інституту механізації землеробства…
 25. КЗ «Бериславський медичний коледж»
 26. Класичний приватний університет
 27. Донбаський національний університет