Міжнародна науково-практична конференція «Графічні технології моделювання об’єктів, явищ і процесів»23-24 квітня 2020 року на базі Військової академії (м. Одеса) відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Графічні технології моделювання об’єктів, явищ і процесів», в якій взяв участь завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, професор Найдиш А.В.

Участь у конференції приймали наукові і науково-педагогічні працівники, ад’юнкти, аспіранти, курсанти і студенти закладів вищої освіти й громадських організацій, волонтери, представники підприємств.

Андрій Володимирович увійшов до складу наукового комітету і виступив з доповіддю на тему: «Мелітопольська школа прикладної геометрії: історія та досвід».

Історія Мелітопольської школи прикладної геометрії починається з 60-х років минулого століття. У той час на кафедру нарисної геометрії й креслення Мелітопольского інституту механізації сільського господарства прийшов к.т.н., доцент Юдицький Меєр Мойсейович. Його наукові інтереси найтісніше були пов’язані з роботами Четверухіна М.Ф., Котова І.І., Рижова М.М., Пєрвікова В.М., Тевліна А.М. та ін. У 1964 році на кафедрі під керівництвом Юдицького М.М. була відкрита аспірантура з нарисної геометрії і першим аспірантом став Найдиш Володимир Михайлович, наступними аспірантами були Казанчан А.К., Горягін Б.Ф. Саме тоді, 55 років тому, почала формуватися Мелітопольська школа прикладної геометрії.

Зараз базовим ВНЗ для школи є Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. За останні роки науковцями школи було відкрито аспірантуру та докторантуру зі спеціальності 05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка; відкрито спеціалізовану вчену раду К18.053.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка, до складу якої входять представники наукових шкіл Дніпра, Києва, Одеси, Харкова; працює постійний міжрегіональний науково-практичний семінар «Сучасні проблеми геометричного моделювання» з прикладної геометрії на якому доповідаються проміжні результати наукових досліджень та завершені кандидатські і докторські дисертації; видається збірка наукових праць «Сучасні проблеми моделювання», що включена до переліку фахових видань; науковці школи приймають активну участь і виступають з доповідями на республіканських семінарах під керівництвом акад. Підгорного О.Л. (КНУБА, Київ), наукових читаннях пам’яті В.С.Обухової (НУБП, Київ), міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених (НТУУ «КПІ», Київ), галузевому конкурсі студентських наукових робіт (НТУ «ХПІ», Харків); щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання»; науковці школи активно працюють у складі редколегій фахових видань України (Київ, Херсон); приймають участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д26.056.06 зі спеціальності 05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка у якості членів ради та опонентів; приймають участь у роботі Української асоціації з прикладної геометрії; у складі журі та оргкомітету галузевого конкурсу студентських наукових робіт (НТУ «ХПІ», Харків).

Таким чином, створена у 60-х роках минулого століття Мелітопольська школа прикладної геометрії продовж всіх цих років постійно розвивалась і співпрацювала з усіма існуючими школами прикладної геометрії, а також налагоджувала міжнародні зв’язки з провідними спеціалістами за даним напрямком.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *