Для вдосконалення навчально-методичного забезпечення здобувачів вищої освіти в МДПУ імені Богдана Хмельницького та з метою усунення недоліків у питаннях їх задоволення навчально-методичним забезпеченням (за результатами анкетування 2018-2019 н.р. щодо якості освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького) упродовж ІІ семестру 2019 року і 2020 року було розроблено науково-педагогічним складом кафедр університету і рекомендовано до друку:

вересень – грудень 2019р.

 1. Навчальний посібник для здобувачів закладів вищої освіти мовних спеціальностей «Sprechen Sie Deutsch!»

Автори: Надольська Ю.В., Єпіфанцева Л.А.  , Фесенко Є.В.

 1. Навчальний посібник «Вступ до перекладознавства» для здобувачів вищої освіти напряму підготовки 035 Філологія.

Автори: Баранцова І.О., Денисенко Н.В.,  Мілько Н.Є., Ткач М.В.

 1. Навчальний посібник «Історія Української Музики останньої третини XХ століття» для здобувачів вищої освіти мистецьких факультетів педагогічних ЗВО.

Автори: Назаренко І. М., Федоров М. П.

 1. Навчальний посібник «Практика перекладу з англійської мови» для здобувачів вищої освіти спеціальності 035.04 Германські мови та літератури переклад включно.

Автори: Рябуха Т.В.,  Кулікова Л.А., ТарасенкоТ.В.

 1. Навчально-методичний посібник «Комплекс психолого-педагогічних порад батькам та педагогічним працівникам, які виховують дитину із затримкою психічного розвитку»

Автори: Царькова О.В., Прокоф’єва О.О., Каткова Т.А., Варіна Г.Б.

 1. Навчально-методичний посібник «Комплекс психолого-педагогічних порад батькам та педагогічним працівникам, які виховують гіперактивну дитину з синдромом дефіциту уваги»

Автори: Царькова О.В., Прокоф’єва О.О., Каткова Т.А., Варіна Г.Б.

 1. Науково-методичний посібник «Науково-інформаційна система моніторингу, оцінки та прогнозу стану біорізноманіття на регіональних територіях та площадках вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж в межах Азово-Чорноморського регіону України». Посібник розрахований як на досвідчених фахівців у галузі екології, орнітології, екологічного менеджменту, так і для дослідників-початківців – аспірантів, магістрантів, студентів біологічних та екологічних спеціальностей.

Автори: В.Д.Сіохін, П.І.Горлов, Й.І.Чернічко , В.А. Костюшин та ін.

 1. Підручник «Історія Хімії»

Автори: проф., д.пед.наук. Максимов О.С., доц., к.пед.наук Шевчук Т.О.

 1. Навчальний посібник «Проблемно-ситуативні завдання як засіб розвитку лінгвістичних предметних компетентностей з фонетики, орфоепії, орфографії» для здобувачів вищої освіти філологічного профілю, вчителів.

Автори: Юрченко О.В., Юрченко Т.Г.

 1. Навчально-методичній посібник для здобувачів вищої освіти ЗВО «Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики».

Автори: Воровка М.І., Проценко А.А.

Рекомендація до друку 2020 р.

 1. Навчально-методичний посібник «Логопедичні ігри для дітей від 2 до 7 років» для батьків, які виховують дітей з мовленнєвими порушеннями, вихователів логопедичних та інклюзивних груп, помічників вихователів інклюзивних груп та здобувачів вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта».

Автори: Яковенко І.О., Солонська А.А., Журавльова Л.С., Федорова О.В.

 1. Навчально-методичний посібник «Методика логопедичного скринінгу» для практикуючих логопедів, вчителів початкових класів, вихователів, психологів та інших фахівців, які працюють з дітьми з порушенням мовленнєвого розвитку старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

Автор: Журавльова Л. С.

 1. Навчальний посібник “Культурні рослини” для студентів магістратури, які навчаються за освітньою програмою «Садово-паркове господарство» у закладах вищої освіти.

Автори:. Туровцева Н.М.,. Пюрко О.Є., Бредихіна Ю.Л.

 1. Навчально-методичний посібник «Соціальна робота: практикум» для здобувачів вищої освіти 3-4 курсу спеціальності 231 Соціальна робота.

Автор: Ерьоміна Л.Є.

 1. Навчально-методичний посібник «Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі» для здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 231 Соціальна робота.

Автори: Мільчевська Г. С., Ерьоміна Л.Є.

 1. Навчальний посібник «Джазові стандарти для вокального квартету» до дисциплін «Вокальний ансамбль», «Історія вокального мистецтва», «Основи естрадно-джазової мови» для здобувачів вищої освіті спеціальності Середня освіта. Музика.

Автор: Стотика О.В.

 1. Навчальний посібник «Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн» до курсів «Лінгвокраїнознавство Німеччини» та «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови» для здобувачів вищої освіти спеціальності Середня освіта. Мова і література (німецька), Середня освіта. Мова і література (англійська).

Автори: Надольська Ю. А., Єпіфанцева Л. А.

 1. Навчальний посібник «Соціальна політика» для фахівців соціономічних професій.

Автор : Аверіна К.С.

 1. Навчальний посібник «Палеоантропологія» для здобувачів вищої освіти історичних спеціальностей.

Автори: Замуруйцев О.В., Жиряков О.Ю.

 1. Навчальний посібник «Сучасна література англомовних країн» для здобувачів вищої освіти спеціальностей Середня освіта. Мова і література (англійська) та Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) до дисципліни «Сучасна література англомовних країн».

Автори: Котялрова В.Ю.,  Баранцова І.О., Ткач М.В.

 1. Навчальний посібник «Рішення географічних задач» для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), вчителів і учнів загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням географії.

Автори: Левада О.М., Іванова В.М., Непша О.В.

 1. Навчальний посібник «Економічна та соціальна географія світу» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) та спеціальності 242 Туризм.

Автори: Левада О.М., Арсененко І.А., Донченко Л.М, Донець І.А.

 1. Навчальний посібник «Діалекти української мови» до курсу «Українська діалектологія з діалектологічною практикою» для здобувачів вищої освіти спеціальності Середня освіта. Українська мова і література.

Автор: Пачева В.М.

 1. Навчально-методичний посібник «Арт-терапевтичні вправи для дітей молодшого шкільного віку» до курсу «Комплекс тренінгових програм в умовах інклюзивного навчання» для здобувачів вищої освіти спеціальності Початкова освіта. Інклюзивна освіта.

Автор: Чорна В.В.

 1. Навчальний посібник «Історія української літературної мови» для здобувачів вищої освіти ІІ курсу магістратури спеціальності Середня освіта. Українська мова і література

Автор: Сіроштан Т.В.

 1. Навчальний посібник «Історична граматика української мови» для здобувачів вищої освіти ІІ курсу магістратури спеціальності Середня освіта. Українська мова і література

Автор: Сіроштан Т.В.

голова комісії проф.Сегеда Н.А.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *