18 травня 2020 р. на кафедрі педагогіки і педагогічної майстерності в режимі онлайн конференції ZOOM відбувся науковий семінар «Актуальні питання підготовки фахівців педагогічної освіти» за участю викладачів кафедри, здобувачів третього рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки» та їх наукових керівників.

Завданнями семінару були: інтеграція наукових досліджень аспірантів у науково-дослідну роботу кафедри, факультету та університету в цілому; посилення взаємодії в науковій діяльності професорсько-викладацького складу кафедри та аспірантів.

На початку семінару зі вступним словом до присутніх звернулась в.о. завідувача кафедри Єрмак Ю.І. Далі з доповідями виступили викладачі кафедри педагогіки і педагогічної майстерності. Піднімались актуальні питання підготовки майбутніх вчителів та викладачів в умовах освітніх трансформацій (впровадження сучасних технологій у процес підготовки майбутніх педагогів, формування професіоналізму майбутніх педагогів, шляхи оптимізації професійної підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти тощо). Заслухані також змістовні доповіді здобувачів третього рівня вищої освіти.  Відбувся конструктивний обмін думками й ідеями між аспірантами та викладачами. Намічені подальші плани наукової діяльності. Всі учасники наукового семінару працювали в дружній і теплій атмосфері, в свою чергу аспіранти отримали корисний досвід наукових дискусій та презентації результатів своїх досліджень.

Залишити відповідь