28 червня 2022 року відбулось чергове засідання Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в режимі онлайн на платформі zoom.

На початку засідання члени Вченої ради вшанували пам’ять загиблих мирних українців і захисників хвилиною мовчання.

Потім головуючий на Вченій раді професор Солоненко А.М. та виконуюча обов’язки ректора Фалько Н.М. привітали присутніх з Днем Конституції України. Головуючий  привітав з присвоєнням вченого звання доцента та отриманням  атестата старшого викладача кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Жейнову С.С. 

Далі відбувся розгляд планових питань порядку денного засідання:

1.Про результати діяльності програми розвитку дистанційної  та змішаної форм освіти в університеті» (директор Центру освітніх  дистанційних технологій  Чорна А.В.).

2.Про результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра на денній та заочній формах навчання  у 2021-2022 н.р.  (в.о. начальника навчального відділу Котенко О.В.,  проректор із заочної форми навчання  Арабаджи О.С.).

3.Затвердження змін та уточнень освітніх програм та навчальних планів на 2022-2023 н.р. (в.о. начальника навчального відділу Котенко О.В., завідувач відділ аспірантури та докторантури Долинна О.М.).

4.Результати діяльності центру по роботі з гарантами освітніх програм (директор Центру по робот з гарантами Глебова Н.І.).

  1. Про план акредитації освітніх програм у 2022-2023 н.р. (в.о. ректора Фалько Н.М.).
  2. Про затвердження ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами ІІ семестрового контролю 2021-2022 н.р. (головний бухгалтер університету Розумейко Л.С.).
  3. Про рекомендацію осіб з числа студентів на іменні стипендії (в.о. начальника навчального відділу Котенко О.В.).

8.По рекомендацію випускників 2022 року до вступу до аспірантури (завідувач відділ аспірантури та докторантури Долинна О.М.).

  1. Про створення робочої групи щодо планування заходів з нагоди 100-річного ювілею МДПУ імені Богдана Хмельницького (проректор із заочної форми навчання Арабаджи О.С.).

Серед інших важливих питань, які розглядались на засіданні і з яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, – затвердження Порядку роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності  під час вступної кампанії 2022 року; рекомендація до друку Наукового віснику Мелітопольського державного педагогічного університету Серія: Педагогіка, Випуск (1 (28)), 2022. (наукове фахове видання України категорії Б); внесення доповнення до Правил прийому до аспірантури Мелітопольського державного педагогічного університету на 2022 рік; заснування друкованого видання «Філософсько-правові дослідження перспектив євроінтеграції» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та підготовку відповідних документів для подання і реєстрації в Міністерстві юстиції України; призначення головного редактора журналу «Філософсько-правові дослідження перспектив євроінтеграції; зміни у редакційній колегії збірки наукових праць «Сучасні проблеми геометричного моделювання»; рекомендація  до  друку книги Баган Олег. Rossica: Російська цивілізація в історіософських інтерпретаціях: Збірка есе. Відп.ред. Олександр Ситник.