30 квітня 2021 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Вища освіта у гармонізації ціннісного простору особистості». Конференція проводилася в рамках імплементації Проєкту «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці з Кафедрою Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.  В конференції прийняло активну участь 36 освітян, молодих вчених, докторантів, аспірантів, дослідників, здобувачів вищої освіти, наукову комунікацію яких забезпечили  голова організаційного комітету – д.філос.н., професор О. Троїцька, відповідальний секретар організаційного комітету конференції к.філос.н., доцент А. Землянський та науково-педагогічний персонал кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (к.соціол.н., доцент Александров Д., к.філос.н. Пєшев О.).

В конференції взяли активну участь студенти бакалаврату спеціальності «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» – Плахова В., Сінішина В , Пашинська А., Чумаченко А. (науковий керівник к.п.н., доцент Чорна В.), спеціальності «Сер. освіта. Географія» – Д’ячкова А., Підлозний І., Непша Я. (наукові керівники доц. Гришко  С, Непша О., Прохорова Л.), спеціальності «Фізична культура» – Москальова Г.(наук.кер. – ст.викл. Суханова  Г.) магістратури та аспірантури спеціальності «Філософія» – Авдимирець Н., Набокова А., Мещтанов А., Богданова О., Вакало Д., Ковальова Л., Федорець В. (наук. керівники – д.філос.н., професор Троїцька Т., д.філос.н., професор Троїцька О.).

З вітальним словом виступила проректор з наукової роботи університету д.пед.н., професор Л. Москальова. З вітальним словом та доповіддю про роль проекту «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку»  в формуванні ціннісного простору вищої освіти виступила академічний координатор проєкту Жан Монне,  професор М. Нестерова. З вітальним словом звернулась до учасників конференції професор кафедри філософії Т.Троїцька.

Обговорення дискусійних питань на конференції актуалізувало широкий спектр фундаментальних ціннісних констант:

 • світоглядні орієнтири сучасної української молоді: вибір цінностей Європейського простору;
 • духовно-моральне становлення особистості в сучасному культурно-освітньому просторі;
 • психолого-педагогічні аспекти формування життєвих цінностей особистості;
 • ціннісно-смислові домінанти гуманітарної освіти;
 • мистецтво як фактор духовного розвитку особистості;
 • аксіологічні параметри тілесності та здоров’я людини: роль освіти;
 • світоглядно-ціннісний потенціал краєзнавства й туризму;
 • філософія виживання людини в природі: аксіоекологічний вимір;
 • цінність і вартість: майбутні підприємці у виборі потреб життя і норм культури;
 • синергія традиційних, модерних та постмодерних цінностей у різноманітті та
 • інклюзії соціокультурного простору та інші.

Гострота проблем і певні дискурсивні розбіжності у рефлексії презентацій різноманіття цінностей та інклюзії не порушили загальний тон наукової  комунікації,  принципи толерантності та порозуміння. Більш того, учасники конференції дійшли висновку про необхідність подальших  пошуків нових культурних форм та головних цінностей буття людини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *