28 вересня – 06 жовтня 2022 р. кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри початкової і спеціальної освіти Варениченко А.Б. було проведено онлайн Тиждень інклюзивної освіти.

Мета проведення заходів ‒ закріплення психолого-педагогічних знань майбутніх учителів початкової школи, формування відповідних умінь і навичок, світоглядних позицій до роботи в середовищі інклюзивного класу.

На онлайн зустрічі запрошено: директора «Інклюзивно-ресурсного центру» Ірпінської міської ради Київської області Тимошенко-Ушакову Д.Б.; директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Маяківської сільської ради Одеської області Гладишеву В.В.

Також, учасниками заходу були здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти І-ІІІ курсів денної та заочної форм навчання та другого (магістерського) рівня вищої освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти.

Присутніх привітала Варениченко А.Б., яка наголосили на необхідності готовності майбутніх учителів початкової школи формувати загальнолюдські цінності в сучасної особистості, здатної вирішувати складні проблеми сьогодення.

Під час зустрічей здобувачі вищої освіти виступили з доповідями, після чого присутні обговорили актуальні проблеми сьогодення.