23 грудня 2021 р. в межах реалізації І (організаційно-підготовчого) етапу реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою «Нова українська школа, університет, громада, влада – координація взаємодії на інтелектуальній платформі TeachHub» на базі кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулась регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій».

Відповідальними за проведення конференції були к.п.н, доц., завідувач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Єрмак Ю.І. та д.і.н., проф. кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Коробченко А.А.  Учасниками  конференції стали викладачі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії Запорізької обласної ради, шкільні педагоги Мелітополя і регіону, здобувачі другого та третього рівнів вищої освіти, в тому числі здобувачі вищої освіти з Китайської народної республіки (Ван Сінь, Ван Чжо).

Метою конференції було обговорення актуальних проблем підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій; встановлення наукових контактів, обмін результатами досліджень і досвідом.

Актуальність обраної проблематики підкріплюється тим, що характерною рисою функціонування освітнього простору на сучасному етапі є зростання ролі сучасного вчителя, який має навчити учня самостійно здобувати знання, мислити, приймати рішення. А для цього є необхідною зміна діяльності педагогічних закладів вищої освіти.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись: д.п.н., проф., проректор з наукової роботи в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького Москальова Л.Ю., к.п.н., доц., завідувач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Єрмак Ю.І. 

На пленарному засіданні освітянам були запропоновані змістовні доповіді (д.п.н., проф. Рибалко Л.С., д.п.н., проф. Аверіна К.С., д.і.н., проф. Коробченко А.А., д.п.н., доц. Воровка М.І., к.п.н., доц. Цапко А.М., к.п.н., доц. Єрмак Ю.І., ) щодо актуальних проблем підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти.

Під час роботи конференції працювало шість секцій, де обговорювалися наступні питання: «Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи; професійний розвиток майбутніх учителів в умовах інтеграції до європейського освітнього простору; підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти до роботи в Новій українській школі; сучасні технології навчання і професійної підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти; професійна підготовка майбутніх педагогів: історико-педагогічний аспект; педагогічна культура вчителя в контексті сучасних освітніх тенденцій».

За матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» підготовлено збірник тез. Кожний учасник отримав сертифікат.