ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

014.03 Середня освіта (Історія)
Профіль ОПП Середня освіта. Історія

 

014.03 Середня освіта (Історія)
Профіль ОПП Середня освіта. Історія

014.07 Середня освіта (Географія)

Профіль ОПП “Середня освіта. Географія. Біологія
Профіль ОПП “Середня освіта. Географія. Фізична культура
Профіль ОПП “Середня освіта. Географія. Іноземна мова (англійська)

 

014.07 Середня освіта (Географія)

Профіль ОПП “Середня освіта. Географія. Біологія
Профіль ОПП “Середня освіта. Географія. Фізична культура

Профіль ОПП “Середня освіта. Географія. Іноземна мова (англійська)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Профіль ОПП Середня освіта. Фізична культура

 

014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Профіль ОПП Середня освіта. Фізична культура

032 Історія та археологія
Профіль ОПП Історія

 

032 Історія та археологія
Профіль ОПП Історія

033 Філософія
Профіль ОПП Філософія. Аналітика суспільних процесів

 

033 Філософія
Профіль ОПП Філософія.Аналітика соціально-політичних, культурно-освітніх і релігійних процесів

081 Право
Профіль ОПП Право

 

 

103 Науки про Землю
Профіль ОПП Науки про Землю

 

103 Науки про Землю
Профіль ОПП Науки про Землю

242 Туризм
Профіль ОПП Туризм

 

242 Туризм
Профіль ОПП Туризм

 

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Профіль ОПП Середня освіта. Біологія та здоров`я людини. Психологія
Профіль ОПП Середня освіта. Біологія та здоров`я людини. Хімія

Профіль ОПП Середня освіта. Хімія, біологія, здоров’я людини та природознавство

 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Профіль ОПП Середня освіта. Біологія та здоров`я людини. Психологія
Профіль ОПП Середня освіта. Біологія та здоров`я людини. Хімія

014.06 Середня освіта (Хімія)
Профіль ОПП Середня освіта. Хімія

 

014.06 Середня освіта (Хімія)
Профіль ОПП Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров’я людини та природознавство

091 Біологія
Профіль ОПП Біологія. Фізична реабілітація

 

091 Біологія
Профіль ОПП Біологія. Фізична реабілітація

101 Екологія
Профіль ОПП Управління станом і якістю довкілля

 

101 Екологія
Профіль ОПП Екологічна безпека

102 Хімія
Профіль ОПП Хімія

 

102 Хімія
Профіль ОПП Хімія

205 Лісове господарство
Профіль ОПП Лісове господарство. Парковпорядкування

 

 

206 Садово-паркове господарство
Профіль ОПП Садово-паркове господарство. Лісівництво

 

206 Садово-паркове господарство
Профіль ОПП Садово-паркове господарство. Ландшафтний дизайн

 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Профіль ОПП Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література
Профіль ОПП Середня освіта. Українська мова і література

 

014.01 Середня освіта (Украінська мова і література)
Профіль ОПП Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література

014.02 Середня освіта (Мова та література)
Профіль ОПП Середня освіта. Мова і література (німецька, англійська), перша – німецька
Профіль ОПП Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), перша – англійська

 

014.02 Середня освіта (Мова та література)
Профіль ОПП Середня освіта. Мова і література (німецька, англійська), перша – німецька
Профіль ОПП Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), перша – англійська

035 Філологія
Профіль ОПП Філологія. Українська мова і література
Профіль ОПП Філологія. Германські мови та літераутри (переклад включно), перша – англійська

 

035 Філологія
Профіль ОНП Філологія. Українська мова і література
Профіль ОПП Філологія. Германські мови та літераутри (переклад включно), перша – англійська

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

 

 

011 Освітні, педагогічні науки
Профіль ОНП Педагогіка вищої школи
Профіль ОПП Педагогіка вищої школи

014.04 Середня освіта (Математика)
Профіль ОПП Середня освіта. Математика

 

014.04 Середня освіта (Математика)
Профіль ОПП Середня освіта. Математика. Фізика

014.09 Середня освіта (Інформатика)
Профіль ОПП Середня освіта. Інформатика

 

014.09 Середня освіта (Інформатика)
Профіль ОПП Середня освіта. Інформатика

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Профіль ОПП Професійна освіта. Цифровий дизайн

 

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Профіль ОНП Професійна освіта. Цифрові технології

051 Економіка
Профіль ОПП Економіка та бізнес

 

051 Економіка
Профіль ОПП Економіка та адміністрування в охороні здоров’я
Профіль ОПП Керівництво персоналом та економіка праці

054 Соціологія
Профіль ОПП Соціологія

 

054 Соціологія
Профіль ОПП Соціологія муніципальної політики

073 Менеджмент
Профіль ОПП Менеджмент підприємств і організацій

 

073 Менеджмент
Профіль ОПП Менеджмент підприємств і організацій
Профіль ОПП Управління навчальними закладами

075 Маркетинг
Профіль ОПП Маркетинг товарів та послуг і рекламний бізнес

 

 

122 Комп’ютерні науки
Профіль ОПП Комп’ютерні науки

 

122 Комп’ютерні науки
Профіль ОПП Комп’ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології
Профіль ОПП Інформаційні системи та технології

 

 

241 Готельно-ресторанна справа
Профіль ОПП Готельно-ресторанне господарство та туристичний бізнес

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

012 Дошкільна освіта
Профіль ОПП Дошкільна освіта. Початкова освіта
Профіль ОПП Дошкільна освіта. Логопедія

 

012 Дошкільна освіта
Профіль ОПП Дошкільна освіта. Початкова освіта
Профіль ОПП Дошкільна освіта. Логопедія

013 Початкова освіта
Профіль ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

 

013 Початкова освіта
Профіль ОПП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Профіль ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Профіль ОНП Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами)
Профіль ОПП Середня освіта. Музичне мистецтво

024 Хореографія
Профіль ОПП Хореографія

 

 

053 Психологія
Профіль ОПП Психологія. Клінічна психологія
Профіль ОПП Психологія. Психологічне консультування

 

053 Психологія
Профіль ОПП Психологія. Практична психологія

231 Соціальна робота
Профіль ОПП Соціальна робота. Соціальна педагогіка

 

231 Соціальна робота
Профіль ОПП Соціальна робота. Психологія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

101 Екологія
Профіль ОНП Екологія

 

131 Прикладна механіка
Профіль ОНП Прикладна механіка

 

033 Філософія
Профіль ОНП “Філософія”

 

032. Історія та археологія
Профіль ОНП ” Історія та археологія”