ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення первинної  акредитаційної експертизи підготовки магістрів освітньо-наукової програми “Педагогіка вищої школи” спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 01 Освіта / Педагогіка  у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВОК експертної комісії про результати первинної  акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта. Іноземна мова спеціальності 013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВОК експертної комісії про результати первинної  акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта. Іноземна мова спеціальності 013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії МОН України про підсумки проведення первинної  акредитаційної експертизи підготовки магістрів освітньо-професійної програми “Педагогіка вищої школи” спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 01 Освіта / Педагогіка  у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВОК експертної комісії про результати первинної  акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 014.01  Середня освіта (Українська мова і література) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ  первинної  акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Психологія. Практична психологія  зі спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВОК експертної комісії про результати первинної  акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Соціальна робота. Психологія” зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ  первинної  акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Філософія. Аналітика соціально-політичних, культурно-освітніх і релігійних процесів”  зі спеціальності 033 Філософія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВОК експертної комісії про підсумки проведення первинної  акредитаційної експертизи підготовки магістрів освітньо-професійної програми “Економіка та адміністрування в охороні здоров’я” спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки  у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 

 

ВИСНОВОК експертної комісії про результати первинної  акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта. Іноземна мова зі спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВОК експертної комісії про підсумки проведення первинної  акредитаційної експертизи підготовки магістрів освітньо-професійної програми “Керівництво персоналом та економіка праці” зі спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки  у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 

 

ВИСНОВОК експертної комісії за результатами проведення первинної  акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Соціологія муніципальної політики” зі спеціальності 054 Соціологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 

 

ВИСНОВОК експертної комісії про результати первинної  акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта. Християнська етика зі спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 

 

ВИСНОВОК експертної комісії щодо акредитації підготовки фахіфців освітнього ступеню “бакалавр” і “магістр” гaлyзi знaнь 0401 “Природничі нayки” за нaпpямом пiдгoтoвки 6.040104 Географія* та спецiaльнoстi 8.04010401 Географія* у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВОК експертної комісії щодо акредитації підготовки бакалаврів і магістрів освітніх рівнів “бакалавр”, “магістр” гaлyзi знaнь 0203 “Гуманітарні нayки” нaпpямy пiдгoтoвки 6.020302 “Історія”*, спецiaльнoстi 8.02030201 “Історія”* у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВОК експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовки фахівців щодо акредитації підготовки бакалаврів і магістрів з напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво* та спеціальності 8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитації підготовки із напряму підготовки 6.020202 Хореографія* у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців за спеціальністю 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища гaлyзi  знaнь 0401 Пpиpoдничi нayки у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовки фахівців за ступенями вищої освіти “бакалавр”, “магістр” гaлyзi  знaнь 0401 Пpиpoдничi нayки нaпpямy пiдгoтoвки 6.040102 Бioлoгiя*, спецiaльнoстi 8.04010201 Бioлoгiя* у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовки фахівців освітніх рівнів “бакалавр”, “магістр” гaлyзi  знaнь 0401 Пpиpoдничi нayки нaпpямy пiдгoтoвки 6.040101 Хімія*, спецiaльнoстi 8.04010101 Хімiя* у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитації підготовки бакалаврів і магістрів із напряму підготовки, спеціальності 6.010101, 8.01010101 Дошкільна освіта у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ додатковвої акредитаційної експертизи підготовки фахівців ступеня вищої освіти “магістр” зі спеціальності 8.18010020 “Управління навчальним закладом” галузі знань 1801 “Специфічні категорії” у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо чергової акредитації підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040201 Математика* (014 Середня освіта (математика)) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо чергової акредитації підготовки фахівців галузі знань 0403 Системні науки і кібернетика зі спеціальності 8.04030201 Інформатика  у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитації підготовки фахівців галузі знань  0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини зі спеціальності 8.01020101 Фізичне виховання*(галузь знань 01.Освіта, спеціальність 0.14 Середня освіта. Фізичне виховання) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Магістр» галузі знань 0901 Сільське господарство і лісництво (20 Аграрні науки та продовольство) спеціальності 8.09010303 Садово-паркове господарство (206 Садово-паркове господарство) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 8.02030302 Мова і література (німецька)* (Спеціальність 014. Середня освіта. Мова та література (німецька)) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська)* (Спеціальність 014. Середня освіта. Мова та література (англійська)) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького