Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Інформація про діяльність університету, що підлягає оприлюдненню

Висновки експертних комісій

23.05.2018

 

ВИСНОВКИ експертної комісії МОНУ за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.140103 Туризм у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії МОНУ про підсумки проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму 6.030504 "Економікапідприємства" у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії МОНУ про підсумки проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Економіка та бізнес за першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії МОНУ за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

 

ВИСНОВОК експертної комісії щодо акредитації підготовки фахіфців освітнього ступеню "бакалавр" і "магістр" гaлyзi знaнь 0401 "Природничі нayки" за нaпpямом пiдгoтoвки 6.040104 Географія* та спецiaльнoстi 8.04010401 Географія* у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВОК експертної комісії щодо акредитації підготовки бакалаврів і магістрів освітніх рівнів "бакалавр", "магістр" гaлyзi знaнь 0203 "Гуманітарні нayки" нaпpямy пiдгoтoвки 6.020302 "Історія"*, спецiaльнoстi 8.02030201 "Історія"* у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВОК експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовки фахівців щодо акредитації підготовки бакалаврів і магістрів з напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво* та спеціальності 8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитації підготовки із напряму підготовки 6.020202 Хореографія* у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців за спеціальністю 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища гaлyзi  знaнь 0401 Пpиpoдничi нayки у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовки фахівців за ступенями вищої освіти "бакалавр", "магістр" гaлyзi  знaнь 0401 Пpиpoдничi нayки нaпpямy пiдгoтoвки 6.040102 Бioлoгiя*, спецiaльнoстi 8.04010201 Бioлoгiя* у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України про акредитаційну експертизу підготовки фахівців освітніх рівнів "бакалавр", "магістр" гaлyзi  знaнь 0401 Пpиpoдничi нayки нaпpямy пiдгoтoвки 6.040101 Хімія*, спецiaльнoстi 8.04010101 Хімiя* у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитації підготовки бакалаврів і магістрів із напряму підготовки, спеціальності 6.010101, 8.01010101 Дошкільна освіта у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ додатковвої акредитаційної експертизи підготовки фахівців ступеня вищої освіти "магістр" зі спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом" галузі знань 1801 "Специфічні категорії" у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо чергової акредитації підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040201 Математика* (014 Середня освіта (математика)) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо чергової акредитації підготовки фахівців галузі знань 0403 Системні науки і кібернетика зі спеціальності 8.04030201 Інформатика  у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитації підготовки фахівців галузі знань  0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини зі спеціальності 8.01020101 Фізичне виховання*(галузь знань 01.Освіта, спеціальність 0.14 Середня освіта. Фізичне виховання) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького


ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Магістр» галузі знань 0901 Сільське господарство і лісництво (20 Аграрні науки та продовольство) спеціальності 8.09010303 Садово-паркове господарство (206 Садово-паркове господарство) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців ступеня вищої освіти "магістр" галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 8.02030302 Мова і література (німецька)* (Спеціальність 014. Середня освіта. Мова та література (німецька)) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців ступеня вищої освіти "магістр" галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 8.02030302 Мова і література (англійська)* (Спеціальність 014. Середня освіта. Мова та література (англійська)) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького