Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Профспілкова організація

Первинна профспілкова організація МДПУ

01.04.2015
Первинна профспілкова організація
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького.


Динамічні зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя нашої держави, вимагають від Профспілок оперативного реагування та підвищення ефективності роботи, яка певною мірою залежить від налагодженості та чіткості організаційної роботи. Профспілки, серед інших інститутів нашого суспільства, є одним із найпотужніших і впливових суб’єктів конституційного права і громадського контролю діяльності влади. Призначення і функції сучасних профспілок змінилися, але основна їхня місія – соціально-економічний захист спілчан – залишилася незмінною.
Первинна профспілкова організація університету, яка була створена у 1933 році (одночасно зі створенням Педагогічного інституту) налічує 2983 члена профспілки. З них:
 • 698 осіб професорсько-викладацького, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу;
 • 2237 студентів;
 • 30 викладачів і працівників ліцею-інтернату «Творчість»;
 • 18 пенсіонерів, колишніх працівників університету.
Основними напрямами діяльності первинної профспілкової організації університету є:
 • захист соціально-економічних прав членів профспілки
 • організаційна робота
 • охорона праці та навчання
 • правовий захист
 • навчання профспілкового активу
 • оздоровлення членів профспілки університету.
Принципи функціонування і роботи профспілкового комітету:
 • законність
 • корпоративність
 • відповідальність
 • інформаційна прозорість
 • системність
 • відкритість.
Одним із стратегічних і пріоритетних напрямів статутної діяльності є профспілкове навчання, завданням якого є розгляд, доопрацювання та прийняття рішень щодо реалізації нових проектів, програм, заходів; сприяння підвищенню освітнього рівня профспілкового активу; організація та координація роботи профбюро факультетів і структурних підрозділів; навчання основам профспілкової діяльності; впровадження нових форм та методів навчання профорганізаторів; підготовка молодих перспективних профспілкових кадрів, які зможуть успішно розв’язувати проблеми, що постають перед профспілкою.

Завдяки партнерським відносинам профспілкового комітету й адміністрації університету вдається вирішувати питання соціального захисту членів трудового і студентського колективів. Представництво інтересів членів профспілкової організації у взаємовідносинах з адміністрацією, органами державної і місцевої влади здійснюється на підставі колективного договору, який було прийнято конференцією трудового колективу 26 березня 2013р.

У питаннях трудових прав важливе місце відводиться охороні праці. На засіданнях профспілкового комітету не менше 2-х разів на рік заслуховуються питання охорони праці. Кожного року, наприкінці квітня, в університеті проводиться Тиждень охорони праці, а 28 квітня відмічається Всесвітній день охорони праці.

В питаннях соціальної сфери показником партнерської роботи адміністрації і профспілкового комітету є виплата матеріальної допомоги студентам, науково-педагогічним працівникам і працівникам університету, заохочення за наукові досягнення, активну громадську позицію, успіхи в спорті тощо. Всі виплати проводяться тільки по узгодженню з профспілковим комітетом.

У тих складних економічних умовах, в яких опинився університет в останні роки, як і багато інших Вишів України, коли Фонд економії заробітної плати занадто малий, майже єдиним джерелом матеріальної підтримки колективу університету залишається профспілка. Щорічно профспілковим комітетом виплачується понад 50 000 грн. матеріальної допомоги, близько 40 000 грн. премій.

На культурно-масову та спортивно-оздоровчу роботу
щорічно виділяється понад 100 000 грн.

Діяльність профспілкової організації університету спрямована, насамперед, на розвиток університету, задоволення потреб його працівників, аспірантів, студентів, вирішення соціальних питань членів профспілки.


10 головних переваг бути членом первинної профспілкової організації університету
 • Правове визнання - Ви причетні до діяльності професійних спілок, визнаних державами у всьому світі
 • Діюче єднання - Ваші особисті інтереси поєднані з інтересами колективу, що дає змогу впливати на соціальну політику університету, вести перемовини з роботодавцем через представництво профспілок
 • Результативні перемовини - Ви, разом з усіма берете участь у колективно-договірному регулюванні трудових відносин
 • Кваліфікована допомога - Ви завжди забезпечені кваліфікованою допомогою з правових, економічних питань і питань охорони праці.
 • Професійно-правовий захист - Вам забезпечено захист від незаконного звільнення, необґрунтованих змін в умовах праці
 • Ефективне представництво - Ваші інтереси у соціально-економічному захисті та пенсійному забезпечені представлені профспілкою
 • Додаткові гарантії - Встановлення додаткових соціальних гарантій, пільг і компенсацій для членів профспілкової організації. Підвищена увага до проблем студентської молоді.
 • Громадський контроль - Здійснення громадського контролю інспекцією праці профкому, ефективний захист і відновлення порушених прав членів профспілки
 • Додаткові переваги - Ви завжди можете скористуватися можливістю для оздоровлення та відпочинку, не тільки для себе а й членів вашої родини.
 • Висока відповідальність - Прозорість діяльності профспілкового комітету і його відповідальність перед членами профспілки