Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Новини університету Міжнародна співпраця МДПУ ім. Б. Хмельницького з ГДПУ ім. Ф. Скорини (Республіка Білорусь)

Міжнародна співпраця МДПУ ім. Б. Хмельницького з ГДПУ ім. Ф. Скорини (Республіка Білорусь)

18.05.2017

18 травня у м. Гомель (Республіка Білорусь) завідувач кафедри української і зарубіжної літератури Т.М. Шарова та доцент А.В. Землянська провели Міжнародний навчально-науковий семінар «Інноваційний простір філолога: реалії та перспективи», залучивши до участі колег із Гомельського державного педагогічного університету імені Франциска Скорини (кафедра білоруської мови; завідувач кафедри – кандидат  філологічних наук, доцент Єрмакова Альона Миколаївна).

З України до Білорусі виїхала делегація викладачів і студентів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Т.М. Шарова, А.В. Землянська, В.В. Таран, А.Р. Балаєва).

Викладачі та студенти виступили з такими доповідями:

  1. Шарова Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького – «Використання електронних засобів навчального призначення під час вивчення історії української літератури»;
  2. Землянська Аліна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького – «Використання електронних засобів навчального призначення під час вивчення світової (зарубіжної) літератури»;
  3. Таран Валентина Володимирівна – студентка 4 курсу філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького спеціальності «Філологія. Українська мова і література. Мова і література (англійська)» – «Творчість Т. Шевченка: досвід використання електронних засобів навчального призначення у вищій школі»;
  4. Балаєва Аліса Ровшанівна – студентка 4 курсу філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького спеціальності «Філологія. Мова і література (англійська, німецька)» – «Використання електронного засобу навчального призначення «Історія зарубіжної літератури ХХ – поч. ХХІ ст.» для проведення інтермедіальних зв’язків при вивченні світового літературного процесу».

Цікавими під час навчально-наукового семінару були доповіді колег із Гомельського державного педагогічного університету імені Франциска Скорини:

  1. Станкевич Олексанра Олександрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри білоруської мови Гомельського державного педагогічного університету імені Франциска Скорини «Ад дапаможніка да падручніка»;
  2. Ляшчиська Ольга Олексіївн – доктор філологічних наук, професор кафедри білоруської мови Гомельського державного педагогічного університету імені Франциска Скорини – «З вопыту падрыхтоўкі вучэбных дапаможнікаў для філолагаў»;
  3. Капшай Наталія Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та світової літератури Гомельського державного педагогічного університету імені Франциска Скорини – «Метадычныя асновы выкладання літаратуры»;
  4. Стрижак Артем Леонідович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російського, загального та слов’янського мовознавства Гомельського державного педагогічного університету імені Франциска Скорини – «Выкарыстанне ЭВМК па дысцыпліне «Лінгвакраіназнаўства» ў рабоце з замежнымі студэнтамі-філолагамі»;
  5. Мельникова Ольга Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російського, загального та слов’янського мовознавства Гомельського державного педагогічного університету імені Франциска Скорини – «Змест ЭВМК «Канцэптасфера рускай культуры».

Детально ознайомитись із інформацією, яка висвітлена на офіційному сайті ГДПУ імені Ф. Скорини, можна за посиланням http://gsu.by/?p=1575

Під час підбиття пісумків щодо проведеного навчально-наукового семінару колеги зійшлися на тому, що «Мелітопальскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Багдана Хмяльніцкага, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, асветніцка-інфармацыйны цэнтр «Інавацыйныя гарызонты ўкраінскай славеснасці», Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. Скарыны» будуть і далі підтримувати зв’язки з метою популяризації художнього слова та інновацій у сфері філологічних дисциплін.

Інформацію підготувала:
завідувач кафедри української і зарубіжної літератури,
к. філол. н., доцент Т.М. Шарова