Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Новини університету НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «АСПІРАНТСЬКІ ЧИТАННЯ»

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «АСПІРАНТСЬКІ ЧИТАННЯ»

20.05.2015

20 травня 2015 р. під егідою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Наукового товариства студентів та молодих вчених факультету інформатики, математики та економіки МДПУ імені Богдана Хмельницького відбулася наукова конференція «Аспірантські читання», участь у якій взяли провідні науковці, аспіранти, магістранти та студенти вищого навчального закладу.

З привітальним словом до учасників конференції звернувся декан факультету інформатики, математики та економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, професор Бєльчев П.В. Він зазначив, що проведення наукового заходу присвячено Тижневі науки у вищому навчальному закладі, яке стало вже традицією для університету, оскільки дозволяє гармонійно поєднати наукову діяльність, фахове спілкування видатних вчених у сфері історії педагогіки, специфіки процесів навчання та виховання, використання ІКТ в освітньому процесі, розширювати коло наукових інтересів та зв’язків з представниками інших вищих навчальних закладів та наукових шкіл. І тому, такий щорічний науковий форум має глибоку наукову та освітянську мету.

Конференція проходила у формі пленарного засідання, під час якого були обговорені питання:

  1. Балута В.С. «Формування андрогогічної компетентності майбутніх магістрів педагогічної освіти в процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).
  2. Бєсова О.Г. «Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій» (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).
  3. Ковальська О.А. «Формування готовності майбутніх вчителів-філологів до роботи з навчально-пізнавальних завдань з української мови і літератури у 5-6 класів» (магістерська робота).
  4. Лебедєва О.А. «Соціальна спрямованість економічного розвитку держави» (08.00.03 – економіка та управління національного господарства).
  5. Муртазієв Е.Г. «Підготовка майбутніх учителів до реалізації культурно-історичної складової шкільної математичної освіти» (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).
  6. Наумук І.М. «Формування медіакомпетентності майбутніх вчителів інформатики в умовах педагогічного університету» (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).
  7. Федоренко Д.О. «Виховання екологічної культури старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів» (13.00.07 – теорія та методика виховання).
  8. Чорна А.В. «Методика навчання операційних систем та системного програмування майбутніх інженерів-програмістів» (13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Безперечно, розвиток наукових ідей і теорій неможливий без публічного обміну досвідом. Саме тому, проведення подібних заходів є тим майданчиком, з якого починається наукова діяльність та розвиток особистості студента та молодого вченого.

Інформацію підготувала А.В. Кожевникова