Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Новини університету Про результати конкурсу «Кращий студентський науковий гурток»

Про результати конкурсу «Кращий студентський науковий гурток»

19.04.2012

З метою реалізації Закону України «Про вищу освіту», наказу «Про організацію навчально-виховної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в 2011-2012 н.р.» № 568-01 від 22 серпня 2011 року, забезпечення якості вищої освіти як важливої умови інноваційного розвитку держави та суспільства, подальшого поліпшення стану науково-дослідницької роботи студентів та з нагоди проведення Дня науки в університеті були підведені підсумки конкурсу  «Кращий студентський науковий гурток» серед студентських наукових гуртків університету (Наказ № 263-02 від 03 квітня 2012 року).

 


Метою конкурсу є спрямування роботи колективу викладачів і студентів на вирішення ключового завдання - забезпечення якості вищої освіти як важливої умови інноваційного розвитку держави та суспільства; залучення студентів до наукової роботи в різних галузях науки; усвідомлення важливості наукової роботи для розуміння проблем сучасного розвитку особистості та суспільства.
Конкурс проходив у два   етапи.
І відбірковий етап відбувся на факультетах – з 9 по 11 квітня 2012 року.  На кожному з факультетів університету було обрано кращі студентські наукові гуртки:
-     на соціально-гуманітарному факультеті - науковий гурток «Ordo Amoris» кафедри практичної психології (науковий керівник – д.філос.н., професор Троїцька Т.С.);
-     на хіміко-біологічному факультеті – науковий гурток «Catena» кафедри ботаніки та садово-паркового господарства (науковий керівник- д.б.н., професор Мальцева І.А.);
-     на економічному факультеті – науковий гурток «Євгеніка» кафедри соціології (науковий керівник – к.філос.н., доцент Букреєва І.В.);
-     на факультеті інформатики і математики - науковий гурток «КомпАс» кафедри інформатики і кібернетики (науковий керівник – к.пед.н., доцент Осадчий В.В.);
-     на природничо-географічному факультеті – науковий гурток «Творчість» кафедри економічної географії та методики викладання географії (науковий керівник к.геогр.н., професор Сажнєва Н.М.);
-     на філологічному факультеті – науковий гурток «Літературознавчі студії» кафедри української і зарубіжної літератури (науковий керівник – старший викладач Іващук О.А.).
ІІ підсумковий етап було проведено 17 квітня 2012 року. Для підведення підсумків було сформовано журі Конкурсу в складі:
Голова: к.пед.н., доцент Прийма С.М.;
Члени журі:
-     к.геогр.н., доцент Воровка В.П.;
-     д.б.н., професор Мальцева І.А.;
-     д.пед.н., доцент Москальова Л.Ю.;
-     к.філол.н., доцент  Шарова Т.М.;
-     ст. викладач Власенко Е.А.;
-     куратор по роботі зі студентською обдарованою молоддю к.психол.н., доцент Фалько Н.М.
-     голова студентського комітету університету Ольховський М.
-     член студентського комітету (науковий сектор) Лебединець Л.
Робота студентських наукових гуртків оцінювалась за наступними критеріями:

1. Відповідність спрямування індивідуальної тематики членів студентських наукових гуртків до наукового-дослідної теми кафедри

2. План роботи студентського наукового гуртка на рік

3. Активність кожного зі студентів, які входять до складу студентського наукового гуртка у науково-дослідній роботі, а саме:

- участь у II турі Всеукраїнської студентської олімпіади
- перемога у II турі Всеукраїнської студентської олімпіади
- участь у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
-перемога II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
- участь в іншому Всеукраїнському конкурсі
- перемога в іншому Всеукраїнському конкурсі
- участь у Міжнародному науковому конкурсі, олімпіаді
- перемога у Міжнародному науковому конкурсі, олімпіаді
- участь у наукових конференціях:
внутрішньовузівських
всеукраїнських
міжнародних
- наявність наукових публікацій:
у міжнародних виданнях
у фахових виданнях
у інших виданнях


4. Отримані членами наукового гуртка гранти, патенти, авторські свідоцтва на наукові дослідження

5. Визнання наукових досягнень на національному рівні:

- студенти, які отримують стипендію Президента України
- студенти, які отримують стипендію Верховної Ради України
- студенти, які отримують стипендію Голови Запорізької обласної державної адміністрації
- студенти, які отримують стипендію голови Запорізької обласної ради


6. Наявність інформації про діяльність наукового гуртка в Internet на сайті університету

7. Участь у виставках:

- всеукраїнських
- міжнародних


8. Участь у науково-просвітніх громадських акціях

- на регіональному рівні
- на всеукраїнському рівні
- на міжнародному рівні


9. Участь у наукових заходах пов’язаних з апробацією та впровадженням наукових технологій

- на регіональному рівні
- на всеукраїнському рівні
- на міжнародному рівні


10. Участь у науковій студентській співпраці

- на регіональному рівні
- на всеукраїнському рівні
- на міжнародному рівні


Згідно результатам конкурсу «Кращий студентський науковий гурток» були визначені наступні переможці:

  • 1 місце - науковий гурток «Ordo Amoris» кафедри практичної психології (науковий керівник – д.філос.н., професор Троїцька Т.С., староста Горбань Г.);
  • 2 місце - науковий гурток «Творчість» кафедри економічної географії та методики викладання географії (науковий керівник к.геогр.н., професор Сажнєва Н.М., староста Горобець А.).
  • 3 місце - науковий гурток «КомпАс» кафедри інформатики і кібернетики (науковий керівник – к.п.н., доцент Осадчий В.В., староста Яковлєв С.).

Студенти цих гуртків приймають активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах і олімпіадах та постійно посідають призові місця: Лапій Христина – І місце з педагогічної та вікової психології (науковий керівник  Гузь Н.В.); Яковлєв Сергій  – ІІІ місце з теорії і методики професійної освіти (науковий керівник Осадчий В.В.); Озмитель Діана – ІІІ місце з туризму (науковий керівник Сажнєва Н.М.).
Студенти наукового гуртка «Ordo Amoris» є активними учасниками  науково-практичних конференцій різного рівня (загальна кількість 156 осіб, з них 18 - у Міжнародних, 68 – у Всеукраїнських, 22 – у регіональних та 48 – у внутрішньовузівських)  у містах Мелітополь, Кам’янець-Подільський, Київ, Житомир, Львів, Ялта, Софія (Болгарія), Володимир (Росія). Студентами гуртка опубліковано понад 40 наукових статей у Міжнародних та фахових виданнях.
Студенти наукового гуртка «Творчість» Озмитель Д., Кондратенко А., Боговін І. є переможцями Всеросійського конкурсу з міжнародною участю «Актуальные проблемы региональной геоэкологии: урбоэкология», мають понад 20 наукових публікацій у Міжнародних та фахових виданнях.
Студенти наукового гуртка «КомпАс» приймають активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських чемпіонатах з інформаційних технологій та посідають призові місця (Єжов М., Яковлєв С, Чорна А.), є лауреатами конкурсу для обдарованої молоді у галузі «Обчислювальна техніка та програмування» (Яковлєв С.).