Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Новини університету Кафедра української і зарубіжної літератури

Кафедра української і зарубіжної літератури

03.04.2015

Кафедру створено у вересні 1995 року в результаті розподілу кафедри української філології на дві: української мови та української літератури. Згодом (2004 р.) її було перейменовано у кафедру української і зарубіжної літератури. У 2014 р. у зв'язку з реорганізацією двох кафедр філологічного факультету кафедру української літератури було перейменовано на кафедру української і зарубіжної літератури. З 1995 р. по 2013 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Л. Я. Дергаль. У 2014 році –  кандидат філологічних наук, доцент Т.М. Шарова. Нині — кандидат філологічних наук, доцент А.В. Землянська.

2014–2015 навчального року у складі кафедри працюють: кандидати філологічних наук, доценти Г. І. Атрошенко, Н. В. Зайдлер, Н. Ю. Акулова, А. В. Землянська, Л. П. Копєйцева, Т. М. Шарова, кандидат педагогічних наук, доцент В. Г. Зотова, кандидат філологічних наук, старший викладач О. А. Огульчанська, кандидат філологічних наук, асистент Ю. М. Єгорова, асистент Ю. О. Мирошниченко, старший лаборант О. К. Ляшенко, лаборант М. А. Мельникова.

У різний час на кафедрі працювали також доктори філологічних наук, професори Т. C. Мейзерська, О. Д. Турган, О. Д. Гнідан, кандидати філологічних наук, доценти Л.Я.Дергаль, К. О. Гурдуз, О. В. Даниліна, І. А. Демченко, Т. І. Конончук, старший викладач О. А. Ванденко; асистенти  С. В. Вілінська, С. В. Полякова, Ю. Г. Волекжаніна, І. А. Глотова, Т. О. Примак, В. М. Хіль,  лаборанти Ю. В. Горбань, О. А. Гончарова, К. В. Миц, А. М. Копєйцева та ін.

Упродовж існування кафедри захищено 13 кандидатських дисертацій: Н. Ю. Акулова, Г. І. Атрошенко, К. О. Гурдуз, І. В. Глотова, О. В. Даниліна, Ю. М. Єгорова, Н. В. Зайдлер,  Л. П. Копєйцева, А. В. Землянська, Т. М. Шарова, О.А. Огульчанська, К. В. Миц. Ю. А. Лаврисюк. Доценти О. В. Даниліна, Т. М. Шарова працюють над докторськими дисертаціями.

Працю викладачів кафедри відзначено нагородами різного рівня.

Кафедра забезпечує фахову підготовку вчителів-філологів.

Викладачами розроблено новітні навчальні базові та робочі програми, навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін. Заняття проводяться на належному науково-методичному рівні, відповідають сучасним вимогам вищої школи. Створено кабінет самостійної роботи з фольклору “Світлиця”,  методики вивчення української мови і літератури. Практична підготовка студентів здійснюється в навчальних закладах – школах, гімназіях, ліцеях тощо у формі навчальної педагогічної та виробничої (педагогічної) практик на ІІІ, ІV, V курсах. Важливим етапом підготовки вчителів української мови та літератури є фольклорна практика, яка проводиться в різних місцях України (Запорізька, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська та інші області).

Із метою підвищення ефективності самостійної роботи студентів викладачі кафедри готують і видають методичні рекомендації з фахових дисциплін.  З 2012 року всі навчальні дисципліни забезпечено авторськими методичними рекомендаціями.

Зусиллями викладачів кафедри видано сучасні навчальні та навчально-методичні посібники:

Даниліна О. В. Література країн близького зарубіжжя : електронний засіб навчального призначення. – Мелітополь, 2007. (рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)

Шарова Т. М. Тарасовими стежками : електронний засіб навчального призначення. – Мелітополь, 2010. (рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)

Шарова Т. М., Землянська А. В., Шаров С. В. Історія зарубіжної літератури XVIIXVIII ст. : електронний засіб навчального призначення. – Мелітополь, 2010. (рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)

Копєйцева Л. П. Методика навчання української літератури : електронний засіб навчального призначення. – Мелітополь, 2010.

Даниліна О. В. Історія зарубіжної літератури. Російська література : електронна хрестоматія. Мелітополь, 2010.

Шарова Т. М., Землянська А. В. Історія зарубіжної літератури ХVII – ХVIII століття : навчальний посібник. – Х. : Майдан, 2011.– 264 с. (рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України) .

Землянська А.В., Іващук О.А. Історія зарубіжної літератури ХХ – поч. ХХІ століття : електронний засіб навчального призначення. – Мелітополь, 2011. (рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)

Шарова Т. М., Шаров С. В. Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів : навчально-методичний посібник. – Мелітополь : ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2013. – 208 с. (рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)

Шаров С. В., Шарова Т. М. Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів : навчально-методичний посібник. – [2-ге видання: доп. і перероб.] / Х.: “Федорко”, 2014. – 200 с. (рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)

Шарова Т.М. Історія української літератури І половини  ХІХ століття: [навчальний посібник]. – Харків: Майдан, 2014. – 247 с. (рекомендований Міністерством освіти і науки України Лист (№1/11-9803 від 18.06.12)

Землянська А.В., Огульчанська О.А. Історія зарубіжної літератури ІІ половини ХХ – початку ХХІ ст. : навчально-методичний посібник. – Мелітополь, 2015. – 160 с.

Студентам пропонуються навчальні матеріали як на паперових, так і на електронних носіях.

Наукова робота кафедри передбачає реалізацію планових колективних (комплексних) та індивідуальних досліджень у галузі літературознавства і є важливою ланкою в організації та науково-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу.

Кафедрою опрацьовано такі планові наукові теми, як: “Поетика та інтерпретація художнього тексту”, “Літературний твір як структурний елемент художньо-філософської концепції світу (на матеріалі текстів українських і зарубіжних письменників)”, “Поетикальні вектори українського роману ХХ – ХХІ ст. у світовому контексті”. У січні 2014 р. кафедра української літератури затвердила нову загальну науково-дослідну тему «Художні модуси хронотопу в українській літературі ХХ–ХХІ століть» і працювала над нею протягом семестру. За попередніми темами досліджень було видано колективні монографії «Літературний твір як структурний елемент художньо-філософської концепції світу» (Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2011. – 176 с.), «В енергетичному полі компаративістики: український роман і світовий контекст» (Мелітополь : ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2014. – 185 с.),

Зусиллями викладачів кафедри проведено три Всеукраїнські науково-практичні конференції “Сучасні проблеми вивчення фольклору та літератури у вищих та середніх навчальних закладах”, за підсумками яких видано два збірники наукових праць. Кафедра української і зарубіжної літератури є співорганізатором трьох Міжнародних науково-практичних конференцій “Мовний простір і культура комунікації”. Під час проведення третьої конференції (вересень 2012 р.) викладачами кафедри організовано круглий стіл на тему: “Мультикультурні вияви ментальності в поезії Олега Гончаренка”.

Фахівці кафедри беруть постійну участь в інших міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-теоретичних, науково-практичних конференціях, які проводяться у вищих навчальних закладах України, а також у Росії, Німеччині, Польщі, Болгарії, Словаччині, Придністровській Молдавській Республіці, Угорщині та інших країнах.

Обмін науковим і творчим досвідом здійснюється також на постійних наукових та науково-методичних семінарах. Кафедра бере участь у роботі наукової лабораторії “Філологічні студії”.

Наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються у збірнику “Мова. Свідомість. Концепт”, виданнях університету, України, СНД та країн Європи. За результатами наукових досліджень опубліковано авторські і колективні монографії, хрестоматії:

Даниліна О. В. Еволюція образу гетьмана Івана Мазепи в українській і зарубіжній літературі XVII – XX століть : монографія. – Мелітополь : ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2009. – 140 с.

Шарова Т. М. Василь Бондар: поезія та художня проза письменника як біографічний ландшафт : монографія. – Х. : Видавництво “Майдан”, 2010. – 184 с.

Літературний свідовид Мелітопольщини : хрестоматія / упоряд.: Н. В. Зайдлер, О. М. Гончаренко. –  Мелітополь : ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2010. – 488 с.

Літературний твір як структурний елемент художньо-філософської концепції світу : монографія / загальн. ред. О. В. Даниліної. – Мелітополь : ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2011. – 176 с.

Копєйцева Л. П. Синтаксичні міні-стуктури в системі виражально-зображувальних засобів сучасної української літературної мови : монографія. – Мелітополь : ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2012. – 210 с.

Даниліна О. В., Єрмоленко С. І. Мовна особистість у контексті сучасної літератури : монографія. – Мелітополь : ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2013. – 211 с.

Літературні феномени Мелітополя: статті, нариси, есе : літературознавчі студії / загальн. ред. Н. В. Зайдлер. – Мелітополь : ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2013. – 208 с.

Землянська А. В. Топоси сакрального в художній прозі Миколи Хвильового : монографія. – Мелітополь : ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2013. – 231 с.

Духовні скарби рідного краю: фольклор Мелітопольщини : збірник матеріалів / уклад.: Н. Ю. Акулова, Г. І. Атрошенко, О. В. Даниліна, А. В. Землянська. – Мелітополь, 2013. – Вип. 1. – 88 с.

В енергетичному полі компаративістики: український роман і світовий контекст : колективна монографія / заг. ред. Н.Ю. Акулової. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2014. – 185 с.

Єгорова Ю.М. Творчість Радія Полонського у контексті української масової літератури 60–90-х рр. ХХ століття : монографія. – Х. : Майдан, 2014. – 190 с.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з Пловдивським університетом ім. Паїсія Хилендарського (м. Пловдив, Болгарія), Південно-Західним університетом ім. Неофіта Рилського (м. Благоєвград, Болгарія), Північним (Арктичним) федеральним університетом імені М. В. Ломоносова (м. Сєверодвінськ, Росія), іншими зарубіжними культурними та освітніми установами.

У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького на філологічному факультеті при кафедрі української і зарубіжної літератури з 01 вересня 2014 року діє освітньо-інформаційний центр «Інноваційні обрії української словесності».

Координатором центру є кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури Т.М.Шарова.

 

Напрямок роботи: Інформаційний простір у навчальному процесі майбутніх філологів.

Серед пріоритетних напрямів роботи центру є упровадження в навчальний процес філологів електронних засобів навчального призначення з фахових дисциплін; проведення майстер-класів з використання електронних підрчників під час викладання лекційних та семінарських занять; розробка презентацій з історії української та зарубіжної літератури з метою поглибленого вивчення філологічних дисциплін; залучення до обміну освітньо-інформаційними ресурсами викладачів філологічного факультету та фахівців різних освітніх установ.

Робота освітньо-інформаційного центру «Інноваційні обрії української словесності» спрямована на співробітництво з різними університетами не лише в Україні, а й за її межами в рамках обміну інформацією, необхідною для філологів.

 

Студентська наукова робота

Науково-дослідна робота студентів спрямована на формування їх загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок; виявлення здібних і творчо мислячих особистостей. Мета залучення до наукової роботи – сприяння підготовці дипломних робіт, наукових статей, участі студентської молоді в олімпіадах, конференціях, наукових семінарах тощо.

На кафедрі працює науковий гурток  “Літературознавчі студії”, учасники якого досліджують актуальні проблеми літературознавства, методики навчання української і зарубіжної літератури. Результативність цієї роботи засвідчується призовими місцями на Всеукраїнських конкурсах студентських робіт, олімпіадах, висвітлюється в публікаціях та доповідях на конференціях різних рівнів, у тому числі міжнародних (К. Зінченко, І. Витрикуш, А. Дацева, М. Трофимова, Т. Баранова, Т. Лінькова).

Кафедра співпрацює з Малою академією наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради і Мелітопольського району Запорізької області.

 

Виховна робота

Колектив кафедри здійснює виховну роботу серед студентів. Заходи проводяться у формі організаційно-виховних годин, бесід, вікторин, конкурсів, диспутів, відвідування театральних вистав, музеїв, виставок тощо. Студенти залучаються до участі у факультетських, загальноуніверситетських та міських заходах. Оригінальні виховні заходи проводяться в студентському гуртожитку (фольклорні дійства, вечорниці тощо). Багато років на кафедрі працює Літературна вітальня, у рамках якої проводяться цікаві літературні вечори, зустрічі з письменниками різних регіонів України та місцевими митцями.

Викладачі кафедри разом зі студентами активно відвідують культурно-історичні та природні пам’ятки України (о. Хортиця, Асканія-Нова, п-в Крим, національний заповідник “Софіївка”). Такі подорожі сприяють формуванню у майбутніх учителів почуття гордості за Батьківщину, розширюють їхній кругозір, формують високі морально-етичні якості, розвивають естетичний смак.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 

Землянська Аліна Вікторівна

Посада: завідувач кафедри української і зарубіжної літератури, доцент

Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет (2004) за спеціальністю вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури, магістратуру Мелітопольського державного педагогічного університету (2005) за спеціальністю викладач української мови та літератури вищого навчального закладу.

Співавтор навчальних посібників “Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.” (2010) – у співавторстві з Т.М. Шаровою (рекомендовано Міністерством освіти і науки України); “Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.” (2015) – у співавторстві з О.А. Огульчанською.

Автор електронних засобів навчального призначення “Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.” (2010) (у співавторстві з Т.М. Шаровою), “Історія зарубіжної літератури ХХ – поч. ХХІ ст.” (2011). Усі електронні засоби навчального призначення мають грифи Міністерства освіти і науки України, зареєстровані в Державній службі інтелектуальної власності, на них отримано свідоцтва на предмет авторського права.

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – філософські аспекти української і зарубіжної літератури ХХ-поч. ХХІ ст., сакральні інтенції художньої літератури.

Автор більше 40 наукових і науково-методичних праць, у тому числі монографії “Топоси сакрального в художній прозі Миколи Хвильового” (2013).

Шарова Тетяна Михайлівна

Посада: доцент кафедри української і зарубіжної літератури, декан філологічного факультету

Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет (2005) за спеціальністю вчитель української мови і літератури та художньої культури; магістратуру Мелітопольського державного педагогічного університету (2006) за спеціальністю викладач української мови та літератури вищого навчального закладу.

З 2006 року – асистент кафедри української і зарубіжної літератури МДПУ, з 2010 року – заступник декана з виховної роботи, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української і зарубіжної літератури . З 2013 – докторант Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – історія української літератури воєнних та повоєнних років. Автор більше 70 публікацій, монографії “Василь Бондар: поезія та художня проза письменника як біографічний ландшафт” (Харків, 2010).

Співавтор навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України “Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.” (2010) (у співавторстві з А. В. Землянською).

Автор електронних засобів навчального призначення “Тарасовими стежками” (2009), “Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.” (2010 р.) (у співавторстві А. В. Землянською), “Історія української літератури І пол. ХІХ ст.”. Усі електронні засоби навчального призначення зареєстровані в Державній службі інтелектуальної власності, на них отримано свідоцтва на предмет авторського права.

Зайдлер Наталія Василівна

Посада: доцент кафедри української і зарубіжної літератури

Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук, доцент

У 1979 році з відзнакою закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю „Російська мова та література”.

З 1985 працює в Мелітопольському університеті (колишньому інституті).

Автор понад 70 праць. Серед останніх – хрестоматія «Літературний світовид Мелітопольщини» (2010), упорядкована разом із членом Національної спілки письменників України О. Гончаренком; публікації «Доля митця в художньому осмисленні Оксани Іваненко» (Мюнхен–Берлін, 2012); «Поэзия Виктора Орлова как художетвенно-личностное отражение бытия» (у співавторстві з В.Г.Зотовою, Словаччина, 2013); «Душевні борги... материнському Всесвітові – пресвітлій Молдові (на матеріалі збірки поезій Олега Гончаренка «За Емінеску... До себе... (співи-переспіви)» (Польща, 2013), «Современный украинский роман в новеллах и новеллистический контекст мировой литературы» (у співавторстві з В.Г.Зотовою, Росія, 2014) та ін.; розділ «Одна епоха – дві долі (на матеріалі біографічних романів О.Іваненко «Марія» та А. Моруа «Жорж Санд»)» у кафедральній монографії «В енергетичному полі компаративістики: український роман і світовий контекст» (2014).

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – дослідження проблем літературного краєзнавства в контексті сучасної української літератури, історичне минуле українського народу у вітчизняній та зарубіжній літературах.

Як офіційний опонент брала участь у захистах кандидатських дисертацій (П.О.Дунай „Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності Андрія Ніковського”, 2006 р.; Л. М. Сакаль-Лісніченко “Еволюція художнього бачення образу Северина Наливайка в українській літературі ХІХ – початку ХХІ ст.”, 2014р.) на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Деякий час обіймала посаду заступника декана філологічного факультету з виховної роботи.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України та знаком „Відмінник освіти України”.

Зотова Валентина Георгіївна

Посада: доцент кафедри української і зарубіжної літератури

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю “Учитель російської мови та літератури” (1980 р.).

З 1994 року – доцент кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – історія української літератури, сучасна мала українська проза, наративність постмодерністського тексту, художній часопростір. Автор більше 70 публікацій (“Олександр Фесюк”, “Антропологічна семантика категорії “історизм художнього мислення”, “…І знов співаєш серцю в унісон”, “Літературне краєзнавство: концептуальний підхід і шляхи його реалізації” (у співавторстві з Н. В. Зайдлер); “Векторы нарративности в малой прозе Л. Пономаренко”, “Міфологізм і фантастика як складники постмодерної нарації в текстах малої української прози”; “Роман Олега Гончаренка “Зірка Вітанія”: генезис змістоформи постмодерністського тексту” (у співавторстві з Н. В. Зайдлер); “Філософсько-художній зміст категорій морального та законного в повісті А. Дімарова “Ціпоньки-ціпи” ; “Сучасний український роман у новелах і новелістичний контекст у світовій літературі”). Редактор-укладач книги “В будущем вспыхнет свет. Памяти Виктора Харина” (2010 р.).

Атрошенко Ганна Іванівна

Посада: доцент кафедри української і зарубіжної літератури

Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю “Учитель української мови і літератури” (1981 р.).

З 1989 року почала працювати в Мелітопольському державному педагогічному інституті.

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – історія української літератури, фольклор України, дитяча література. Автор більше 80 публікацій (“Акцентована вокалізація в системі експресивних засобів дитячого фольклору (на матеріалі колискових пісень)”, “Творческие работы в курсе детской литературы как средство полноценного интегрированного восприятия книги”, “Семантична характеристика колористичних епітетів у поетичній мові Марійки Підгірянки”, “Особливості стилістичного функціонування порівнянь в українській поезії для дітей”, “Мовностилістичний аспект поетики Олександра Олеся (на прикладі творів для дітей)”, “Естетичний ефект метафори в українській поезії для дітей”; “Стилістичні колорити української поезії для дітей”, “Сакральний лад родини в українській поезії для дітей ”, “Традиції уснопоетичного слова в поезії Н.Забіли”, “Національний концепт у творчому доробку М. Костомарова” (у співавторстві з Л. Піньорою), “Семантика художнього слова в поезії Олега Ольжича”, “Авторська концепція світу дитинства у творах Платона Воронька”, редактор-укладач книги “Духовні скарби рідного краю: фольклор Мелітопольщини”.

Копєйцева Людмила Петрівна

Посада: доцент кафедри української і зарубіжної літератури

Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Сімферопольський державний університет за спеціальністю “Філолог. Викладач української мови та літератури” (1983 р.).

З 1995 року – старший викладач, з 2010 – доцент кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – історія української літератури, методика викладання української літератури. Автор більше 40 публікацій (“Засоби експресивного синтаксису в романі І. Багряного “Тигролови”; “Проблема автора та авторської позиції в сучасному літературознавстві”; “Полісемантика лірики Миколи Вінграновського”; “Суголосність мотивів у творчості М. Гоголя на І. Нечуя-Левицького”; “Роман-баллада: компаративный аспект поэтикальных векторов”.

Огульчанська Оксана Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри української і зарубіжної літератури

Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук

2002 року закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет зі спеціальності: вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – історія української і зарубіжної літератури, компаративістика.

Автор 20 праць, переважна більшість із яких опублікована у фахових виданнях: “Соціальне середовище і характер персонажа (Ептон Сінклер “Король вугілля” і Еміль Золя “Жерміналь”)”, “Функції дії та ситуації у творах І. Франка “Борислав сміється”, “Перехресні стежки” та Е. Золя “Жерміналь”, “ Функції хронотопу у романах “Борислав сміється” Івана Франка і „Жерміналь” Еміля Золя”, “Ретроспекція як засіб розкриття „діалектики душі” у романі І.Франка „Перехресні стежки” і Е. Золя „Жерміналь”, Своєрідність художньої правди у романах І. Франка „Борислав сміється”, „Перехресні стежки” і Е. Золя “Жерміналь” та ін.

Акулова Надія Юріївна

Посада: доцент кафедри української і зарубіжної літератури

Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет (2005) за спеціальністю вчитель вчитель української мови і літератури та художньої культури, магістратуру Мелітопольського державного педагогічного університету (2006) за спеціальністю викладач української мови та літератури вищого навчального закладу.

Автор понад 30 наукових праць у фахових виданнях України, Німеччини, Польщі, Угорщини, Болгарії тощо.

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – актуальні проблеми сучасної теорії літератури, ранній високий українській модернізм, вивчення літературно-художніх творів в аспекті інтермедіальності

Єгорова Юлія Миколаївна

Посада: асистент кафедри української і зарубіжної літератури

Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет (2008) за спеціальністю вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури, магістратуру Мелітопольського державного педагогічного університету (2009) за спеціальністю викладач української мови та літератури вищого навчального закладу.

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – історія української літератури ХІХ ст., ХХ ст., провідні питаня історії українського літературознавства та сучасний літературний процес

Мирошниченко Юлія Олександрівна

Посада: асистент кафедри української і зарубіжної літератури

2001 року закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет зі спеціальності: вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

З 2004 рр. – асистент кафедри української і зарубіжної літератури філологічного факультету

2008 – 2014 рр. – навчалася в аспірантурі Запорізького національного університету. Спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн.

2015 р. – планується захист дисертації на тему: «Поетика романів Девіда Мітчела».

Автор 9 праць, опублікованих у фахових виданнях: «Гра в художньому світі роману Д. Мітчела «Хмарний атлас» ( Ніжин, 2008 р.), «Образ японца в творческом сознании Д. Митчелла» (Симферополь, 2009 г.),«Ризома в художньому світі роману Д. Мітчела «Хмарний атлас» (Запоріжжя, 2009 р.), «Інтертекстуальні включення в романі Д. Мітчела «Хмарний атлас» (Сімферополь, 2010 р.), «Шекспірівські алюзії в романі Д. Мітчела «Сон № 9» (Маріуполь, 2010 р.), «Екзистенційні мотиви в романі Д. Мітчела «Сон № 9» (Київ, 2012 р.), «Ілюзія/реальність в романі Д. Мітчела «Сон № 9» (Київ, 2013 р.), «Двойное кодирование» в романе Д. Митчелла «Литературный призрак» (Vienna, 2014), «Своєрідність заголовку в романі Д. Мітчела «Літературний привід» (Запоріжжя, 2014).

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – історія зарубіжної літератури початку ХХІ ст.

Ляшенко Олена Констянтинівна

Посада: старший лаборант кафедри української і зарубіжної літератури

Мельникова Марія Андріївна

Посада: лаборант кафедри української і зарубіжної літератури