Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Новини університету «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві»

«Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві»

08.11.2014

6-7 листопада 2014 року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького проходила ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві».

З вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи доцент С.М. Прийма, який побажав плідної роботи й висловив сподівання, що матеріали наукового зібрання філологів із семи країн (Білорусі, Німеччини, Польщі, Узбекистану, Китаю, Великобританії та України) стануть в нагоді у подальших дослідженнях, в організації майстер-класів, у проведенні лекцій та семінарів.

6 листопада на пленарному засіданні конференції виступили провідні вчені нашого краю в галузі філологічної науки. Зокрема, доктор філологічних наук, професор Запорізького національного університету та МДПУ імені Богдана Хмельницького Г.І. Приходько зосередила увагу присутніх на оцінці як об’єктові лінгвістики. Посилаючись на праці вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, Ганна Іллівна інтерпретувала суть комунікативного аспекту лінгвістики, виокремила орієнтацію на співрозмовника як провідний принцип дослідження цієї проблеми, підкреслила взаємозв’язок комунікативного аспекту з когнітивним, зупинилась на питаннях комунікативної граматики. Зазначені аспекти дослідження знайдуть своє відображення в майбутній монографії.

Як відомо, синергетика — міждисциплінарний напрямок, що вивчає самоорганізовані динамічні системи, і виявленням того, у який спосіб їхня взаємодія призводить до виявлення просторових, часових або просторово-часових структур мікроскопічного масштабу. Досить оригінально поєднала цей новий напрямок у науці з філологією доктор філологічних наук, професор Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) О.Г. Фоменко у своїй доповіді «Потенціал синергетики художнього дискурсу». Свої глибокі дослідження проблеми Олена Геньївна продемонструвала на матеріалі творів Джеймса Джойса, проводячи паралелі з художньою прозою Лоренса Стерна, Стендаля, Пермонтова, Т.Мура, А. Бєлого, Л.Толстого, Жардена, Форстера, М. Пруста. Дослідниця розкрила «цілісності позачасового стану», детально зупинилась на тріаді «автор – текст – читач», розтлумачила поняття індивідуальної авторської концепції.

Професор О.Г. Фоменко також  презентувала  колективну монографію «Грані сучасної лінгвістики», серед авторів якої є  і викладачі університету     професор Г.І. Приходько і доцент О.Г. Хомчак.

Доцент МДПУ ім. Богдана Хмельницького О.Г. Хомчак оголосила доповідь щодо проблеми концептуалізації речей-образців у «Петербурзьких повістях» Миколи Гоголя. Доповідь була настільки цікавою, що зав’язалась дискусія, у якій найактивнішу участь взяли професор Т.С. Троїцька та доцент Т.В. Насалевич. Олена Геннадіївна ґрунтовно відповіла на всі запитання.

Актуальну доповідь, присвячену розвиткові інформаційних технологій та зростанню вокабуляру англійської мови, представила доцент МДПУ ім. Богдана Хмельницького О.Л. Гармаш. Олена Леонідівна навела приклади низки неологізмів, що з’явилися  внаслідок впровадження в останні десятиліття новітніх технологій.

Цікавими були семінари та майстер-класи, проведені у другій половині дня 6 листопада. Майстер-клас для студентів старших курсів філологічного факультету, присвячений аналізові дуже коротких оповідань (flash fiction) в обсязі 200-1500 слів, провела професор О.Г. Фоменко. Завдяки доступній і зрозумілій англійській мові викладача старшокурсники брали активну участь в обговоренні мовних та літературних нюансів стилю короткого оповідання у 630 слів письменниці Памели Пейнтер.

Інтерактивна діяльність простежувалась і на семінарі для викладачів ВНЗ та вчителів загальноосвітніх шкіл, що проводила член IATEFL, представник мовного центру «Tutor» О.Л. Семікіна. Слухачі працювали у невеликих групах у формі рольових ігор. Завдяки продуманій системі Олени Леонідівни викладачі та вчителі брали активну участь в обговоренні проблем сьогодення англійською мовою.

Досить актуальним був майстер-клас для нинішніх та майбутніх шкільних вчителів англійської мови, який проводив кандидат педагогічних наук, доцент МДПУ ім. Богдана Хмельницького С.Ю. Гуров. Разом з лектором розглянули типові лексичні, семантичні та граматичні помилки, яких припускаються школярі і студенти, що вивчають мову Діккенса та Драйзера. Користуючись принципом знаних граматистів Леоніда Бархударова та Доната Штелінга, що мовні явища англійської мови важко пояснити мовою оригіналу, Сергій Юрійович інтерпретував їх рідною мовою. Важливо, що викладач пояснював лінгвістичні принципи з логічного кута зору, виявляючи причинно-наслідкові зв’язки певного мовного явища.

Зі смаком було оформлено виставку наукової літератури, на якій було представлені монографії, збірники наукових праць, підручники та навчальні посібники викладачів кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

7 листопада продовжилась робота конференції у формі секційних засідань, на яких були присутні провідні дослідники в царині філології, викладачі вишів, шкільні вчителі, старшокурсники філологічних факультетів. Доповіді Є.С. Азарової, Є.О. Байтерякова, Н.В. Нестеренко, К.М. Просіної, А.С. Шмалій, К.М. Редьки та інших були присвячіні актуальним проблемам методики викладання англійської мови (формування у старшокласників словникового запасу для реалізації англомовного спілкування, інтерактивні форми навчання діалогічного мовлення, вдосконалення форм організації процесу навчання на уроках англійської мови), мовознавства та літературознавства (лексико-стилістичні засоби творення образів у романі Джейн Остін «Гордість та упередження», літературна творчість Чарльза Діккенса, психологічні ознаки концепту СТІНА в музичному альбомі «THE WALL» гурту Pink Floyd).

Виступи молодих філологів були дуже цікавими. Доктори наук, досвідчені вчителі, дослідники-початківці поставили чимало запитань, на які майбутні Потебні та Скалкіни дали вичерпні відповіді.

Приєднуючись до привітань філологічного факультету університету, з упевненістю можна констатувати, що у Мелітополі філологічна наука нині на високому рівні.