Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Наукова діяльність

Імпакт-фактор

23.02.2012

 

Одним із ключових показників, що широко використовується в усьому світі для оцінки роботи дослідників і наукових колективів, є індекс цитування. Оцінити вплив вченого або організації на світову науку, визначити якість проведених наукових досліджень дають можливість статистичні дані показників Science Citation Index (SCI) та Journal Citation Reports (JCR), що випускаються Institute for Scientific Information (ISI) Філадельфія, США.

Індекс цитування (Science Citation Index, – SCI), система Філадельфійського інституту наукової інформації, в основу якої покладені зв'язки між документами по прямих, зворотних і перехресних посиланнях (цитуванню).
Система для обчислення SCI містить бібліографічні описи всіх статей з наукових журналів, що входять до переліку JCR, і висвітлює в основному публікації з фундаментальних галузей науки в провідних міжнародних і національних журналах.
Структура індексу цитування дозволяє йому виконувати досить широкий спектр функцій, головними з яких є наступні:
- інформаційний пошук для обслуговування індивідуальних дослідників і наукових організацій;
- використання зв'язків між публікаціями для виявлення структури галузей науки, спостереження і прогнозування їхнього розвитку;
- оцінка якості публікацій та їхніх авторів науковим співтовариством.
JCR (Journal Citation Reports) – бібліометричний довідником, у якому дається повна і різноманітна статистика цитування наукових журналів, що включає широкий спектр показників використання журналів ученими різних країн.
Імпакт-фактор – показник цитуємості журналів, визначає інформаційну значимість наукових журналів. На сьогоднішній день визнано, що імпакт-фактор журналу є одним з формальних критеріїв, по якому можна порівнювати рівень наукових досліджень у близьких галузях знань. При присудженні грантів, висуванні на наукові премії експерти неодмінно звертають увагу на наявність у здобувача публікацій у журналах, охоплюваних JCR.
Імпакт-фактор (показник впливу журналу) розраховується як відношення числа посилань, що одержав журнал у поточному році на статті, опубліковані в цьому журналі в попередні два роки, до числа статей, опублікованих у цьому журналі в ці ж два попередні роки.
Таким чином, імпакт-фактор є мірою, що визначає частоту, з якою цитується середньоцитуєма стаття журналу.
Використання імпакт-фактора в якості критерія для оцінки журналові ґрунтується на припущенні, що журнал, який публікує значне число статей, на які активно посилаються інші вчені, заслуговує на особливу увагу. При цьому мається на увазі, що чим вище значення імпакт-фактора, тім вище наукова цінність, авторитетність журналу.
1. США
2. Англія
3. Німеччина (726850 праць – 7692444 посилання – 10,58 посилання на одну працю)
18. Росія
25. Польща
41. Україна (42490 праць – 130500 посилань – 3,07 посилання на одну працю)

За розділами
«Математика»:
1. США
2. Франція
3. Німеччина (17915 праць — 58222 посилання — 3,25 посилання на одну працю)
11. Росія
15. Польща>
36. Україна (1812 праць — 3155 посилань 1,74 посилання на одну працю)

«Фізика»
6. Росія
14. Польща
26. Україна
«Хімія»
14. Росія
17. Польща
36. Україна
«Молекулярна біологія і генетика»
20. Росія
27. Польща
49. Україна
«Інформатика»
25. Польща
28. Росія
55. Україна

Рейтинг наукових організацій та університетів за цитуваннями з усіх дисциплін:
1. Harvard University (США)
2. University of Texas (США)
3. Товариство ім.Макса Планка
47. Російська академія наук
252. Московський державний університет
264. Польська академія наук
343. Universitat Autonoma de Barcelona (Іспанія)
536. Universidad de Chile (Чилі)
548. Словацька академія наук
607. Болгарська академія наук
667. Національна академія наук України (єдиний представник України, який потрапив у список понад 3 тис. установ світу)

«Фізика»
1. Товариство ім.Макса Планка
5. Російська академія наук
102. Польська академія наук
306. Національна академія наук України
«Хімія»
1. Товариство ім. Макса Планка
7. Російська академія наук
56. Польська академія наук
336. Національна академія наук України

 

Російські журнали, представлені в БД
Journal Citation Reports-Science Edition за 2006 р.
JCR 2006 Science Edition
Імпакт-фактори російських журналів

 

Rank Abbreviated Journal Title IF
1 ACOUST PHYS + 0.348
2 APPL BIOCHEM MICRO+ 0.444
3 ASTRON LETT+ 1.193
4 ASTRON REP+ 0.676
5 ATOM ENERGY+ 0.033
6 AUTOMAT REM CONTR+ 0.251
7 B EXP BIOL MED+ 0.190
8 BIOCHEMISTRY-MOSCOW+ 1.368
9 BIOFIZIKA+ 0.435
10 BIOL MEMBRANY 0.318
11 CHEM TECH FUELS OIL+ 0.131
12 COLLOID J+ 0.611
13 COMBUST EXPLO SHOCK+ 0.358
14 COSMIC RES+ 0.283
15 CRYSTALLOGR REP+ 0.358
16 DIFF EQUAT+ 0.215
17 DOKL EARTH SCI 0.130
18 DOKL MATH 0.090
19 DOKL PHYS 0.255
20 DOKL PHYS CHEM 0.322
21 EURASIAN SOIL SCI+ 0.036
22 FIBRE CHEM+ 0.230
23 FUNCT ANAL APPL+ 0.241
24 GEMATOL TRANSFUZIOL 0.101
25 GEOCHEM INT+ 0.108
26 GEOL ORE DEPOSIT+ 0.125
27 GEOMAGN AERONOMY+ 0.174
28 GEOTECTONICS+ 0.239
29 GLASS CERAM+ 0.123
30 GLASS PHYS CHEM+ 0.455
31 HIGH ENERG CHEM+ 0.418
32 HIGH TEMP+ 0.198
33 INORG MATER+ 0.374
34 INSTRUM EXP TECH+ 0.329
35 IZV ATMOS OCEAN PHY+ 0.073
36 IZV MATH+ 0.545
37 J ANAL CHEM+ 0.444
38 J COMMUN TECHNOL EL+ 0.102
39 J COMPUT SYS SC INT+ 0.051
40 J EVOL BIOCHEM PHYS+ 0.206
41 J EXP THEOR PHYS+ 0.937
42 J MIN SCI+ 0.126
43 J OPT TECHNOL+ 0.196
44 J RUSS LASER RES 0.486
45 J STRUCT CHEM+ 0.345
46 JETP LETT+ 1.251
47 KARDIOLOGIYA 0.145
48 KINET CATAL+ 0.482
49 LASER PHYS 0.516
50 LOW TEMP PHYS+ 0.622
51 MATH NOTES+ 0.172
52 MEAS TECH+ 0.129
53 MENDELEEV COMMUN 0.712
54 MET SCI HEAT TREAT+ 0.131

55 METALLURGIST+ 0.062
56 MICROBIOLOGY+ 0.543
57 MOL BIOL+ 0.330
58 OCEANOLOGY+ 0.100
59 OPT SPECTROSC+ 0.575
60 PALEONTOL J+ 0.131
61 PETROL CHEM+ 0.191
62 PETROLOGY+ 0.194
63 PHYS ATOM NUCL+ 0.616
64 PHYS MET METALLOGR+ 0.196
65 PHYS PART NUCLEI+ 0.393
66 PHYS SOLID STATE+ 0.690
67 PHYS-USP+ 2.675
68 PLASMA PHYS REP+ 0.879
69 PMM-J APPL MATH MEC+ 0.191
70 POLYM SCI SER A+ 0.333
71 POLYM SCI SER B+ 0.273
72 POLYM SCI SER C+ 0.375
73 PROGRAM COMPUT SOFT+ 0.160
74 PROT MET+ 0.309
75 QUANTUM ELECTRON+ 0.860
76 REFRACT IND CERAM+ 0.066
77 REGUL CHAOTIC DYN 0.485
78 REV ADV MATER SCI 1.019
79 RUSS CHEM B+ 0.505
80 RUSS GEOL GEOPHYS+ 0.405
81 RUSS J APPL CHEM+ 0.187
82 RUSS J COORD CHEM+ 0.418
83 RUSS J ECOL+ 0.181
84 RUSS J ELECTROCHEM+ 0.189
85 RUSS J GENET+ 0.254
86 RUSS J INORG CHEM+ 0.181
87 RUSS J MATH PHYS 0.493
88 RUSS J NONDESTRUCT+ 0.115
89 RUSS J NUMER ANAL M 0.281
90 RUSS J ORG CHEM+ 0.492
91 RUSS J PLANT PHYSL+ 0.321
92 RUSS MATH SURV+ 0.303
93 SEMICONDUCTORS+ 0.624
94 SIBERIAN MATH J+ 0.206
95 STRATIGR GEO CORREL+ 0.270
96 TECH PHYS LETT+ 0.491
97 TECH PHYS+ 0.495
98 TERAPEVT ARKH 0.099
99 THEOR FOUND CHEM ENG 0.140
100 THEOR MATH PHYS+ 0.626
101 THEOR PROBAB APPL+ 0.299
102 USP KHIM+ 1.717
103 ZH NEVROL PSIKHIATR 0.050
104 ZH NEVROPATOL PSIKH 0.129
105 ZH OBSHCH BIOL 0.391
106 ZH VYSSH NERV DEYAT+ 0.379
107 ZOOL ZH 0.219

 

Російські журнали, представлені в БД
Journal Citation Reports-Social Sciences Edition за 2006 р.
JCR 2006 Social Science Edition
Імпакт-фактори російських журналів

Rank Abbreviated Journal Title IF
1 ANTHR ARCHEOL EURAS 0.115
2 EURASIAN GEOGR ECON 1.625
3 PSIKHOL ZH 0.202
4 RUSS POLIT LAW 0.000
5 SOTSIOL ISSLED+ 0.227
6 VOP PSIKHOL+ 0.268

Журнали з переліку JCR з найвищим імпакт-фактором

Перелік журналів для розрахунку SCI

Російський індекс наукового цитування