Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Наукова діяльність

Студентські наукові гуртки

22.10.2017

Графік роботи студентських наукових гуртків: третя середа щомісяця


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК  «ACME-SCOOL»

Тематика роботи гуртка: «Професіоналізм майбутнього вчителя мистецтва».

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Червонська Л.М.

Староста: Тьоркіна І., 4 курс

 

КАФЕДРА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЕСТРАДИ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АККОЛАДА»

Науковий гурток «Імпровізація»

Науковий керівник: ст. викладач Власенко Е.А.

Тематика роботи гуртка: «Розвиток професійно-виконавської майстерності педагога-музиканта» (в межах наукової теми секції фортепіано кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради). «Формування екологічної свідомості учнів загальноосвітньої школи у процесі підготовки творчих еко-арт проектів». Практична реалізація проекту «Диво-Планета» в межах студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку».

Староста: Шолохова А. О., 515-с гр.

Науковий гурток «Акцент»

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Котова Л.М.

Тематика роботи гуртка: ««Художньо-творчий розвиток майбутнього педагога-музиканта».

Староста: Зубов Я.І., 916-с/2 гр.


КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ORDO AMORIS»

Тематика роботи гуртка: «Психологічні засади гармонізації освітнього простору: проектування, моделювання та експертиза здоров’язбережного професійного зростання майбутніх фахівців».

Науковий керівник: к.психол.н., доцент Денисов І.Г.

Староста: Журо А. (магістратура)

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «АНІМАТОР»

Тематика роботи гуртка: «Соціально-педагогічні умови формування толерантних відносин у дітей та молоді».

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Волкова В.А.

Староста: Городнича С., 114-1 с  гр.


КАФЕДРА  ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕРУДИТ»

Тематика роботи гуртка: «Формування екологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів».

Науковий керівник: к.пед.н., асистент Чорна В.В.

Староста: Струкова С., 527М гр.

 

КАФЕДРА  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО»

Тематика роботи гуртка: «Англійська мова та сучасне суспільство».

Наукові керівники: к.філол.н., ст. викладач Маслова А.В., асистент Христова О.Ф.

Староста: Діоба К., 2 курс

 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «КАМЕРТОН»

Тематика роботи гуртка: «Історія української філософської думки».

Науковий керівник: д.філос.н., професор Волков О.Г.

Староста: Орловський О., 1017С гр.

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ІМПУЛЬС»

Тематика роботи гуртка: «Психосоматичні особливості здоров’я студентської молоді».

Науковий керівник: д.б.н., професор Станішевська Т.І.

Староста: Безушко А.О., 114-х гр.

 

КАФЕДРА БОТАНІКИ І САДОВО- ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАУКОВИЙ ГУРТОК «CATENA»

Тематика роботи гуртка: «Антропогенна динаміка та біорізноманіття екосистем  Північного Приазов’я  (діагностика, моніторинг, соціально-екологічний аспект)».

Науковий керівник: д.б.н., професор Мальцева І.А.

Староста: Пюрко В.Є., 124-х гр.

 

КАФЕДРА ОРГАНІЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «СПЕКТР»

Тематика роботи гуртка: «Харчова хімія. Хімія та біохімія біологічно-активних речовин».

Науковий керівник: асистент Ніколаєва Ю.В.

Староста: Вахначова Д.В., 215-х гр.

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ЗООЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕКОЛАЙН»

Тематика роботи гуртка: «Інвентаризація міської фауни, растрове картування та створення атласу урбанізованих видів тварин малого міста (північне-західне Приазов’є)».

Науковий керівник: к.б.н., доцент Тарусова Н.В.

Староста: Басанська В.Д., 537-х гр.

 

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ФУЛЛЕРЕН»

Тематика роботи гуртка: «Газові закони».

Науковий керівник: старший викладач Кулик І.О.

Староста: Лєвіна А.В., М 216-х гр.

 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ, СОЦІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА  КРАЄЗНАВСТВА

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ТВОРЧІСТЬ»

Тематика роботи гуртка: «Дослідження туристично-рекреаційних, краєзнавчих та соціально-економічних аспектів розвитку України та світу: виявлення методичних питань викладання географії в школі та ВНЗ».

Науковий керівник: к.геогр.н., доцент Байтеряков О.З.

Староста: Хомотюк Д.М., 415 гр.

 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «КЛІО»

Тематика роботи гуртка: «Актуальні проблеми історії України».

Науковий керівник: к.і.н, доцент Замуруйцев  О.В.

Староста: Руденко М.І., 324-п гр.

 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ДОНЦОВЦІ»

Тематика роботи гуртка: «Національно-патріотична робота. Дослідження історії Мелітопольщини».

Науковий керівник: д.і.н., доцент Ситник О.М.

Староста: Авраменко Б.С., 113 гр.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ОЛІМП»

Тематика роботи гуртка: «Формування здоров’язберігаючих технологій студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту».

Науковий керівник:  к.пед.н., доцент Котова О.В.

Староста: Варава Є.О., 124 гр.

 

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І ГЕОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ВСЕСВІТ»

Тематика роботи гуртка: «Геоекологічні проблеми ґрунтів басейну р. Молочна».

Науковий керівник: к.е.н., доцент Стецишин М.М.

Староста: Медведський Р.С., 517М гр.

 

Факультет інформатики, математики та економіки

 

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І КІБЕРНЕТИКИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ПРОГРАМІСТ»

Тематика роботи гуртка: «Сучасні інформаційні технології в освіті та бізнесі».

Наукові керівники: д.т.н., професор  Єремєєв  В.С., ст. викладач Конюхов С.Л.

Староста: Еміратлі А.Р., 315-і гр.

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «АКМЕ»

Тематика роботи гуртка: «Формування готовності майбутніх вчителів до реалізації національно-патріотичного виховання».

Науковий керівник:  к.пед.н., старший викладач Єрмак Ю.І.

Староста: Корзун Н.І., М 587-і/2 гр.

 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК  «РАДИКАЛ»

Тематика роботи гуртка: «Комп’ютерні технології при вивченні математики».

Науковий керівник: к.т.н., доцент Рубцов М.О.

Староста: Раділова Х.І., 114-і гр.

 

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «СОЦІОЛОГОС»

Тематика роботи гуртка: «Соціокультурне середовище міста як синтез розвитку соціальної та культурної сфер життєдіяльності міської спільноти».

Науковий керівник: к.соціол.н., доцент Глебова Н.І.

Староста: Марченко О.О., 515-і

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАУКОВИЙ ГУРТОК  «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Тематика роботи гуртка: «Обробка інженерної інформації за допомогою апарату варіативного дискретного геометричного моделювання».

Наукові керівники: д.т.н., доктор Найдиш А.В., к.т.н., доцент Спірінцев Д.В.

Староста: Шилова О.В., 517і гр.

 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ДИВОСЛОВО»

Тематика роботи гуртка: «Культура мови та її функціонування у професійному дискурсі спеціаліста».

Науковий керівник: к.філол.н., доцент Юрченко О.В.

Староста:  Курочкіна Н., 717 гр.

 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ»

Тематика роботи гуртка: «Українська література в західноєвропейському культурному дискурсі».

Науковий керівник: к.філол.н., доцент Землянська А.В.

Староста: Рибальченко О., 213-ф гр.

 

КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ»

Тематика роботи гуртка: « Когнитивні дослідження у сучасному мовознавстві».

Науковий керівник: к.філол.н., доцент Жигоренко І.Ю.

Староста: Лазаренко В.,  155 гр.

 

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ»

Тематика роботи гуртка: «Тенденції у сучасній лінгвістиці тексту».

Науковий керівник:  к.пед.н., доцент Котлярова В.Ю.

Староста:  Ліннік А.,113-ф гр.