Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Наукова діяльність

Повідомлення про захист дисертацій СпВР К 18.053.01

03.04.2018

 

Здобувач:  Березіна Ольга Олексіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-педагогічні умови освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу (кінець ХХ – початок ХХІ століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Щербакова Катерина Йосипівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету.

Роботу виконано в Маріупольському державному університеті, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Фунтікова Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету м. Запоріжжя (Відгук);

Єськова Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету (Відгук).

Захист відбудеться 5 червня 2018 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

 


Здобувач:  Маврін Віталій Володимирович

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток теорії і практики педагогіки життєтворчості особистості у вітчизняній освіті (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР.

Робота виконана в Класичному приватному університеті, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Невмержицька Олена Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Відгук);

Окса Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Відгук).

Захист відбудеться 5 червня 2018 року о 1230 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.
 

Здобувач: Мілько Наталя Євгенівна

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу в навчальному процесі» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Троїцька Тамара Серафимівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри психології  Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Гуренко Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Бердянського державного педагогічного університету (Відгук);

Таланова Людмила Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри перекладу та мовознавства Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса)) (Відгук).

Захист відбувся 4 травня 2018 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: вул. Гетьманська, 20,  м. Мелітополь, Запорізька обл. 

Здобувач: Загребельна Олена Олександрівна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Сипченко Валерій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Роботу виконано в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет», Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Кравченко Любов Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; (Відгук)

Елькін Марк Веніамінович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (Відгук)

Захист відбувся 4 травня 2018 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: вул. Гетьманська, 20,  м. Мелітополь, Запорізька обл.

 


 

Здобувач: Торбунова Надія Віталіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Освітня діяльність та педагогічні погляди Адольфа Райхвайна (1898 – 1944)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Окса Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в  Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Фунтікова Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету м. Запоріжжя; (Відгук)

Фаненштель Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. (Відгук)

Захист відбувся 16 листопада 2017 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.

 Здобувач: Лукашова Сніжана Олегівна

Тема дисертаційного дослідження: «Історико-педагогічні засади виховання дітей у сім`ї на традиціях грецької народної культури (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Фунтікова Ольга Олександрівна– доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету м. Запоріжжя.

Робота виконана в Класичному приватному університеті, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Артемова Любов Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Київського міжнародного університету; (Відгук)

Люріна Таніта Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (Відгук)

Захист відбувся 16 листопада 2017 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.

 Здобувач: Халемендик Юлія Євгенівна

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах неформальної освіти» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Волярська Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

Робота виконана в  Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, м. Київ.

Офіційні опоненти:

Сегеда Наталя Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; (Відгук)

Воротняк Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. (Відгук)

Захист відбувся 29 квітня 2017 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.

 Здобувач:  Слуцький Ярослав Сергійович

Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-педагогічні засади становлення та розвитку волонтерства у структурі Корпусу миру» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Сипченко Валерій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет», Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Коляда Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; (Відгук)

Окса Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (Відгук)

Захист відбувся 29 квітня 2017 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська , 20.

 


 

Здобувач:  Наумук Ірина Миколаївна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування медіакомпетентності майбутніх учителів інформатики в педагогічних університетах» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Осадчий Вячеслав Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Спірін Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; (Відгук)

Духаніна Наталія Мар’янівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». (Відгук)

Захист відбувся 29 червня 2016 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська (Леніна), 20.
Здобувач:  Лабунець Юлія Олегівна

Тема дисертаційного дослідження: «Виховання моральної особистості у творчості Джона Рональда Руела Толкіна» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Молодиченко Наталія Алімджанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Васянович Григорій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, в. о. директора Львівського навчально-наукового центру професійної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; (Відгук)

Підборський Юрій Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». (Відгук)

Захист відбувся 29 червня 2016 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська (Леніна), 20.
Здобувач:   Лятуринська Світлана Едуардівна

Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-педагогічні концепти Ч.В.Еліота (кінець XIX- початок XX століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Сущенко Андрій Віталійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи Класичного приватного університету.

Робота виконана в Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Бельмаз Ярослава Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;(Відгук)

Куліченко Алла Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету.(Відгук)

Захист відбувся 30 червня 2016 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська (Леніна), 20.
Здобувач:   Муртазієв Ернест Гафарович

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів до реалізації культурно-історичної складової шкільної математичної освіти» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Бєльчев Павло Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету інформатики, математики та економіки  Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Лосєва Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики і методики Донецького національного університету м. Вінниця; (Відгук)

Кириленко Неля Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. (Відгук)

Захист відбувся 30 червня 2016 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська (Леніна), 20.
Здобувач: Черкашина Людмила Анатоліївна

Тема дисертаційного дослідження: «Трудове виховання учнів 5-9 класів у позашкільних закладах еколого-натуралістичного профілю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Євтухова Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет», Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Червонецький Володимир В’ячеславович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри ділової іноземної мови та перекладу Національного технічного університету «Харківський полiтехнiчний інститут»; (Відгук)

Окса Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (Відгук)

Захист відбувся 30 травня 2016 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20.
Здобувач: Жукова Галина Вікторівна

Тема дисертаційного дослідження: «Моральне виховання старшокласників у загальноосвітніх  школах України (друга половина XX століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Молодиченко Наталія Алімджанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Вербець Владислав Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної, навчально-методичної роботи та гуманітарної політики Рівненського державного гуманітарного університету;(Відгук)

Плівачук Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти».(Відгук)

Захист відбувся 31 травня 2016 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20.
Здобувач: Булгакова Тетяна Михайлівна

Тема дисертаційного дослідження: «Художньо-естетичне виховання учнів у загальноосвітніх закладах України у другій половині XX століття» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Люріна Таніта Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Васянович Григорій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, в. о. директора Львівського навчально-наукового центру професійної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова;(Відгук)

Сипченко Валерій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».(Відгук)

Захист відбувся 31 травня 2016 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20.

Здобувач:
Турбар Тетяна Володимирівна

Тема дисертаційного дослідження: «Природоохоронна робота учнів загальноосвітньої школи (друга половина XX – початок XXI століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Федорова Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:
Шмалєй Світлана Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Відгук);

Барліт Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики виховання Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Відгук).

Захист відбувся 28 грудня 2015 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20.
Здобувач: Єрмак Ганна Володимирівна

Тема дисертаційного дослідження: «Взаємодія навчальних закладів православної церкви і громадськості у моральному вихованні учнівської молоді Півдня України (кінець XIX століття – 1917 рік)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Москальова Людмила Юріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького та при лабораторії духовно-морального виховання НДІ духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:
Кочубей Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Відгук);

Сипченко Валерій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (Відгук).

Захист відбувся 28 грудня 2015 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20.
Здобувач: Барсукова Наталія Сергіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови формування виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Смирнова Тетяна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:
Полубоярина Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського (Відгук);

Лабінцева Лариса Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності Київського університету імені Бориса Грінченка (Відгук).

Захист відбувся 30 листопада 2015 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20.
Здобувач: Пучко Анна Олександрівна

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості диференційованого навчання старших учнів у сучасних вальдорфських школах Німеччини» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Сипченко Валерій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького та при лабораторії духовно-морального виховання НДІ духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:
Фунтікова Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи Класичного приватного університету, м. Запоріжжя (Відгук);

Передерій Ольга Леонідівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач, старший викладач кафедри педагогіки і психології Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Відгук).

Захист відбувся 30 листопада 2015 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20.

 


 

Здобувач: Баклаженко Євгенія Вікторівна

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співробітництва з учнями у навчально-виховному процесі» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Смирнова Тетяна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького та при лабораторії духовно-морального виховання НДІ духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:
Сегеда Наталя Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Відгук);

Лимаренко Лідія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культурології  Херсонського державного університету (Відгук).

Захист відбувся 1 грудня 2015 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20.