Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна

Факультет інформатики, математики та економіки

21.02.2012

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ

Кафедра педагогіки
і педагогічної майстерності
Кафедра інформатики
і кібернетики
Кафедра математики
і фізики
Кафедра соціології Кафедра економіки Кафедра менеджменту
і туристичної індустрії
Кафедра прикладної математики
та інформаційних технологій

Декан факультету

Бєльчев Павло Васильович

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник декана
з навчальної роботи

Стрілець Олена Володимирівна

старший викладач

Заступник декана
з виховної роботи

Сюсюкан Юрій Миколайович

старший викладач

Заступник декана
з наукової роботи

Глебова Наталя Іванівна

кандидат соціологічних наук, доцент

Секретар факультету

Николаєнко Юлія Олександрівна


Історія створення факультету інформатики, математики та економіки починається з 1979 року, коли була заснована предметна комісія по технічним засобам навчання фізики та математики. У 1991 році комісія була реорганізована в кафедру інформатики і обчислювальної техніки. У 1999 році був заснований обчислювальний центр. У в 2003 році створено факультет інформатики і математики. До складу факультету увійшли такі провідні кафедри, як кафедра педагогіки та педагогічної майстерності, кафедра математики і фізики, кафедра інформатики і кібернетики. На час створення факультету навчально-виховний процес здійснювали 6 докторів наук, 16 кандидатів наук.

У 2013 році факультет інформатики і математики було поєднано з  економічним факультетом та створено факультет інформатики, математики та економіки. Сучасна структура факультету включає 7 кафедр: кафедру інформатики і кібернетики, кафедру математики і фізики, кафедру педагогіки і педагогічної майстерності, кафедру соціології, кафедру менеджменту організації і адміністрування, кафедру економіки, кафедру прикладної математики та інформаційних технологій.

Ступені вищої освіти та освітньо-кваліфікаційний рівень, за якими відбувається підготовка майбутніх фахівців:

  • бакалавр: 6.040302 напрям підготовки «Інформатика», 6.040302 напрям підготовки «Інформатика*», 6.040201 напрям підготовки «Математика», 6.030601 напрям підготовки «Менеджмент», 6.030101 напрям підготовки «Соціологія», 6.030504 напрям підготовки «Економіка підприємства»;
  • спеціаліст: 7.04030201 спеціальність «Інформатика», 7.04030201 спеціальність «Інформатика*», 7.04020101 спеціальність «Математика», 7.03060101 спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.03010101 спеціальність «Соціологія»;
  • магістр: 8.04020101 спеціальність «Інформатика», 8.04020101 спеціальність «Математика», 8.03010101 спеціальність «Соціологія», 8.18010021 спеціальність «Педагогіка вищої школи», 8.18010021 спеціальність «Управління навчальним закладом».

На факультеті інформатики, математики та економіки здійснюють підготовку фахівців в аспірантурі за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка та в докторантурі за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Студенти факультету проходять навчальні та виробничі практики в навчальних закладах, на підприємствах міста, в комп’ютерних та соціологічних лабораторіях в університеті.

На факультеті діють такі студентські наукові гуртки: «Радикал» (кафедра математики і фізики,), «Інформатик» (кафедра інформатики і кібернетики), «Акме» (кафедра педагогіки і педагогічної майстерності), «Менеджмент» (кафедра менеджменту та туристичної індустрії), «Idea» (кафедра менеджменту та туристичної індустрії), «Соціологос» (кафедра соціологія).

Навчально-виховний процес на факультеті, який побудований на принципах демократизму, гуманізму, науковості, сприяє не тільки засвоєнню знань, умінь і навичок студентів, а й формуванню кожного студента як особистості, адаптації до зовнішніх умов, прояву власної індивідуальності. Крім традиційних форм організації навчального процесу на факультеті широко розповсюджені елементи дистанційної освіти. Традиційна лекція, лекція-візуалізація, лекція-презентація, вебінари, практичні, лабораторні та  семінарські заняття є основними формами подачі необхідного матеріалу дисциплін, які викладаються на факультеті.

На базі факультету інформатики, математики та економіки діє лабораторія соціологічних досліджень.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 05.12.2014 р. № 1447 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Запорізької області» викладачі кафедри соціології, педагогіки і педагогічної майстерності беруть участь у дослідно-експериментальній роботі за темою «Створення навчально-методичних засад формування у дітей навичок міжкультурної комунікації» в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Запорізької області. Викладачі кафедри інформатики та кібернетики беруть участь у прикладному дослідженні, науково-технічної (експериментальної) розробки за рахунок видатків державного бюджету на тему «Розробка інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування Національної рамки кваліфікацій».

У 2014-2015 рр. студенти факультету стали призерами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, переможцями Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних технологій «IT-Universe», переможцями Міжнародної студентської олімпіади.

Факультету інформатики, математики та економіки співпрацює з вищими навчальними закладами Польщі, Болгарії, Німеччини, Росії, Білорусії, Молдови та ін.

Перспективи розвитку факультету інформатики, математики та економіки:

  • - ліцензування нових спеціальностей як педагогічного так й інженерного напрямів;
  • - розвиток міжнародного співробітництва з університетами-партнерами;
  • - підвищення кваліфікації якісного складу науково-педагогічних кадрів кафедр;
  • - розвиток матеріально-технічної бази й інфраструктури факультету.

НАША АДРЕСА:

вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь,

Запорізька область, 72312, деканат.

тел. (0619) 44-04-59

www.mdpu.org.ua