Створена відповідно до наказу МОН України № 1392 від 09.11.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Антибури Юлії Петрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертаційної роботи: «Науково-методичне забезпечення шкільної історичної освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).».

Анотація

Голова ради:

  1. Круглик Владислав Сергійович, д. пед. н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Рецензенти:

  1. Максимов Олександр Сергійович, д. пед. н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
  2. Окса Микола Миколайович, к. пед. н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Опоненти:

  1. Вєнцева Надія Олександрівна, д. пед. н., доцент, Бердянський державний педагогічний університет;
  2. Каганов Юрій Олегович, д. і. н., доцент, Запорізький національний університет.