Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.008

Створена відповідно до наказу МОН України № 1392 від 09.11.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Антибури Юлії Петрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертаційної роботи: «Науково-методичне забезпечення шкільної історичної освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).».

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Вєнцевої Н.О.

Відгук офіційного опонента Каганова Ю.О.

Рецензія, Максимов О.С.

Рецензія, Окса М.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

  1. Круглик Владислав Сергійович, д. пед. н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Рецензенти:

  1. Максимов Олександр Сергійович, д. пед. н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
  2. Окса Микола Миколайович, к. пед. н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Опоненти:

  1. Вєнцева Надія Олександрівна, д. пед. н., доцент, Бердянський державний педагогічний університет;
  2. Каганов Юрій Олегович, д. і. н., доцент, Запорізький національний університет.

Дата захисту: 24.12.2020 р.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок о 09:00.