Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.005 створена відповідно до наказу МОН України № 1064 від 18.08.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кузнєцової Марини Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертаційної роботи: «Соціальне виховання учнівської молоді у християнських конфесіях народів Північного Приазов’я».

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Коляди Н.М. 

Відгук офіційного опонента Гавриленко Т.Л.

Рецензія. Москальова Л. Ю.

Рецензія. Яковенко І. О.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

  1. Ляпунова Валентина Анатоліївна, д.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

  1. Москальова Людмила Юріївна, д.пед.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
  2. Яковенко Ірина Олександрівна, к.пед.н., старший викладач, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

  1. Коляда Наталія Миколаївна,  д.пед.н.,  професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  
  2. Гавриленко Тетяна Леонідівна, д.пед.н., доцент Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 
Дата захисту: 13.11. 2020 р.
 
Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.
 
Початок об 11:00.