Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Кафедра правознавства

Кафедра права

01.09.2015

 

СКЛАД КАФЕДРИ ПРАВА


Гапотій Віктор Дмитрович

Посада: завідувач кафедри права

Наукові ступінь і звання: кандидат юридичних наук, доцент,  професор Міжнародної Кадрової Академії ВЗ № 1383 від 07.05.2018 р.

Вища юридична освіта. Запорізький інститут державного та муніципального управління, 1998 р., спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист

В університеті працює з: 2005 року

Коло наукових інтересів: конституційне право України, захист права інтелектуальної власності. Автор понад 200 видань.


Попенко Ярослав Володимирович

Посада: доцент кафедри права

Наукові ступінь і звання: кандидат історичних наук, доцент

Вища освіта. Мелітопольський державний педагогічний університет, 2002 р., спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти. географія та історія, кваліфікація – вчитель географії та історії

В університеті працює з: 2002 року

Коло наукових інтересів: історія міжнародних відносин України в роки національно-визвольних змагань 1917-1920-х рр.; історія держави і права зарубіжних країн. Автор понад 100 видань.


Поліщук Віктор Григорович

Посада: доцент кафедри права

Наукові ступінь і звання: кандидат юридичних наук, доцент

Вища юридична освіта. Українська академія внутрішніх справ, 1993 р., спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

В університеті працює з: 2016 року

Коло наукових інтересів: адміністративне право України; адміністративний процес. Автор понад 140 видань.


Мінкова Ольга Геннадіївна

Наукові ступінь і звання: кандидат юридичних наук, старший викладач

Посада: старший викладач кафедри історії

Вища юридична освіта. Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ, 2006 рік, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

В університеті працює з: 2006 року

Коло наукових інтересів: теорія держави і права, цивільне право та цивільний процес. Автор понад 80 видань.


Печерський Олег Віталійович

Посада: доцент кафедри права

Наукові ступінь і звання: кандидат юридичних наук, доцент

Вища юридична освіта. Національна академія внутрішніх справ України, 1994 р., спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

В університеті працює з: 2014 року

Коло наукових інтересів: кримінальне право України, кримінальний процес. Автор понад 100 видань.


Куліда Оксана Олександрівна

Посада: асистент кафедри права

Вища освіта. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2017р., спеціальність – дошкільна освіта, кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор дошкільної освіти. Практичний психолог у дошкільних закладах.

Коло наукових інтересів: проблематика правового виховання в дошкільній освіті.


Ігольникова Наталія Олександрівна

Посада: старший лаборант кафедри права

Вища освіта. Мелітопольський державний педагогічний університете, 2004 р., спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська та німецька); кваліфікація – вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

В університеті працює з: 2016 року


Кафедра права є однією з наймолодших кафедр університету. Була створена в 2014 р. В 2015 р. у зв’язку з оптимізацією навчального процесу, наказом ректора кафедра була перейменована у секцію правознавства. В 2016 р. у зв’язку з реорганізацією, була створена самостійна кафедра права, яку очолив кандидат юридичних наук, доцент Гапотій Віктор Дмитрович.

29 листопада 2016 р., згідно з рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (№ 28/1), кафедра отримала ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 081 «Право», спеціалізація «цивільно-правова». З 1 вересня 2017 р. розпочався набір студентів першого курсу на нову спеціальність 081 Право денної та заочної форми навчання.

За 2014-2017 рр. кафедрою були створені електронні варіанти навчально-методичних комплексів з провідних дисциплін юридичного профілю, на які отримані свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Загальна кількість - 32.

Викладачі кафедри активно займаються науковою та навчально-методичною роботою. Кількість праць викладачів за 2014-2018 рр. складає понад – 300. Серед них монографії, підручники, навчальні посібники та рекомендації, наукові статі.

Крім навчальних видань, учбовий процес, забезпечують такі центри: «Науково-дослідний центр Цивільного права та Цивільного процесу», «Науково-практичний центр захисту прав, свобод та законних інтересів громадян», юридична клініка «Вікторія». На кафедрі працює «Бюро досліджень в області захисту інтелектуальної власності» та «Постійна комісія з правового забезпечення роботи університету  у сфері праці, освіти, охорони  здоров’я та соціального забезпечення».

Навчальну та виробничу практику студенти спеціальності 081 Право проходять на базі юридичної клініки «Вікторія», відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області, Мелітопольського міськрайонного суду, Мелітопольського еколого-натуралістичного центру, Приазовського Національного природного парку, Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Кафедра активно займається національно-патріотичним вихованням студентської молоді та профорієнтаційною роботою з учнівською молоддю.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 1. Спеціальність: 081 Право. Спеціалізація: Цивільно-правова
 2. Виробнича практика відбувається на базі Мелітопольського міськрайонного суду, Мелітопольського еколого-натуралістичний центру, Приазовського Національного природничого парку, Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

НАУКА

Монографії

 1. Етнокультурний ландшафт Північного Приазов’я. Монографія / за загал. ред. Афанасьєвої Л.В., Крилова М.В. – Запоріжжя: Обласна державна адміністрація; Мелітополь: МДПУ; Сімферополь: Таврія, 2004. – С. 48-75. (у співавторстві з Л. Афанасьєвою, І.Г. Дєнісовим, А.В. Орловим) (2,8 друк. арк.).
 2. Гапотій В.Д. Загальна теорія інформаційного права: монографія. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 300 с.
 3. Гапотій В.Д. Теорія суверенітету народу, нації та держави. – Мелітополь, вид-во «Ваша газета», 2009. – 312 с.
 4. Гапотій В.Д. Інформаційна відкритість влади та інформаційний суверенітет: теоретико-правовий підхід: монографія\ В.Д. Гапотій, О.В. Печерський. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 236 с.
 5. Актуальні проблеми історії України нової і новітньої доби: монографія колективна\ Редагування та передмова Віктор Гудзь, Сергій Пачев, Яна Таравська. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. –338с.
 6. Верховенство права: сучасні наукові концепції: монографія\ В.Д. Гапотій. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. –203с.
 7. Юридична концепція незалежності та транспарентності України: монографія\ В.Д. Гапотій. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. –443с.

Підручники:

 1. Правознавство: підручник\ В.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова, О.В. Печерський. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 884 с.
 2. Історія держави і права зарубіжних країн (Стародавній світ та доба Середньовіччя): підручник\ Я.В. Попенко, В.Д. Гапотій, Є.О. Куйбіда. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. –603с.

Електронні підручники:

 1. Господарське право. Підприємницьке право, 2010р. Автор В.Д. Гапотій
 2. Захист прав інтелектуальної власності в Україні, 2011. Автори Гапотій В.Д., Солоненко А.М.
 3. Спецкурс «Правові основи безпеки життєдіяльності», 2012. Автори Гапотій В.Д.
 4. Історія держави і права зарубіжних країн (Стародавній світ та доба Середньовіччя), 2016 р. Автори Попенко Я.В., Гапотій В.Д., Куйбіна Є.О.
 5. Правознавство, 2015. Автори Гапотій В.Д., О.Г. Мінкова, О.В. Печерський.
 6. Екологічне право України, 2014. Автори  Молодиченко В.В., Гапотій В.Д., Тарусова Н.В.
 7. Екологічне право України, 2013. Автори  Молодиченко В.В., Гапотій В.Д., Тарусова Н.В.

Навчальні посібники:

 1. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання за напрямком 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва з дисципліни «Законодавство і право в АПК»\ В.Д. Гапотій. – Мелітополь, 2009. – 152с.
 2. Словник історичних термінів та понять / Укладачі Л.І. Полякова, Я.В. Попенко. – Мелітополь, 2009. – 233 с. (14,6 друк. арк.).
 3. Попенко Я.В., Пачев С.І. Організація та методика науково-дослідної роботи студентів спеціальності «історія»: Навчальний посібник. – Мелітополь, 2009. – 115 с. (7,25 друк. арк.).
 4. Троїцька Т.С., Шкода Н.А., Попенко Я.В. Спеціальні історичні дисципліни: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Мелітополь, 2010. – 252 с. (15,75 друк. арк.)
 5. Гапотій В.Д. Екологічне право України: Навчальний посібник. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 179 с.
 6. Теорія держави і права: навч.посіб\ Письменицький А.А., Слинько Д.В., Спаський А.С.- Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 244 с.
 7. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб./ В.Д. Гапотій, А.М. Солоненко. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 360 с.
 8. Попенко Я.В., Шкода Н.А., Вертелецька А.М. Історія України та спеціальні історичні дисципліни у термінах та поняттях. – Мелітополь, 2011. – 364 с. (16,5 друк. арк.).
 9. Системно-правовий  термінологічний словник-довідник з окремих галузей права: навч.посіб.\ В.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012.- 352с.
 10. Екологічне право України: навч. посіб. \ Молодиченко В.В., Гапотій В.Д., Тарусова Н.В.- 2-ге вид., доп. та перероб.– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2013. – 292 с.
 11. Гапотій В.Д. Правові основи безпеки життєдіяльності (спецкурс навчальної дисципліни «Правознавство»): навч.-метод.посібн.[для студ. Ден.та заочн. Форми навч.]\В.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2013. – 138 с.
 12. Екологічне право України: : навч. посіб. \ Молодиченко В.В., Гапотій В.Д. – 3-те вид., доп. та перероб. – Мелітополь, 2014. – 292 с.
 13. Правове регулювання окремих видів підприємницької діяльності: [навч.посіб.]\В.В. Молодиченко, В.Д. Гапотій, О.В. Печерський, Р.І. Олексенко. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 287 с.
 14. Правознавство: конспект лекцій у схемах. Практично-графічний навч.посіб.\ В.Д. Гапотій – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 334 с.
 15. Історія держави і права зарубіжних країн: навчально-методичний посібник\ Я.В. Попенко, В.Д. Гапотій. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 440 с.
 16. Термінологічний словник-довідник з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» навч.посіб.\ В.Д. Гапотій, Я.В. Попенко. – Мелітополь, 2014. – 280 с.
 17. Енергетичне право: європейський досвід та українські практики. Навчально-методичний посібник\ Молодиченко В.В., Аносов І.П., Афанасєва Л.В., Гапотій В.Д., Олексенко Р.І., Орлов А.в., Ятченко А.Д. За заг. Редакцією проф. В.В. Молодиченка – Київ, 2015. – 208 с.
 18. Енергетичне право: європейський досвід та українські практики. Навчально-методичний посібник\ Молодиченко В.В., Аносов І.П., Афанасєва Л.В., Гапотій В.Д., Олексенко Р.І., Орлов А.в., Ятченко А.Д. За заг. Редакцією проф. В.В. Молодиченка – 2-ге вид. - Київ, 2016. – 206 с.
 19. Право інтелектуальної власності України: навч.посіб.\ В.Д. Гапотій, А.М. Солоненко. – 2-ге вид., перероблено та доповнене. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 379 с.
 20. Теорія держави і права: навчальний посібник\ Письменицький А.А., Гапотій В.Д., Попенко Я.В., Поліщук В.Г. – Мелітополь, ФОП Однорог Т.В., 2017. – 298с.

Електронні посібники:

 • Правознавства. Електронний навчальний посібник , 2010. Автор Гапотій В.Д.
 • Екологічне право України. Електронний навчальний посібник, 2010. Автор Гапотій В.Д.
 • Спецкурс «Правове регулювання Окремих видів підприємницької діяльності», 2014. - Автор Молодиченко В.В., Гапотій В.Д., Печерський О.В.,  Олексенко Р.І.
 • Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, 2014. Автор Гапотій В.Д., Письменицький А.А.
 • Термінологічний словник-довідник «Історія держави і права зарубіжних країн», 2013 р., Автор Гапотій В.Д., Попенко Я.В.
 • Судові, правоохоронні та правозахисні структури України, 2018 р. Автор Гапотій В.Д., Письменицький А.А.
 • Правознавство, 2014. Автор Гапотій В.Д., Мінкова О.Г., Печерський О.В.
 • Правознавство. Практично-графічний навчальний посібник, 2013. Автор Гапотій В.Д.
 • Теорія держави і права, 2017. Автор Гапотій В.Д., Письменицький А.А., Поліщук В.Г.
 • Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права, 2012. Автор Гапотій В.Д., Мінкова О.Г.
 • Юридична деонтологія, 2017. Автор Гапотій В.Д., Письменицький А.А.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації з курсу «Кримінальне право України». Укладач Гапотій В.Д.
 2. Методичні рекомендації з курсу «Трудове право України». Укладач Гапотій В.Д.
 3. Методичні рекомендації з курсу «Цивільне право України». Укладач Гапотій В.Д.
 4. Методичні рекомендації з курсу «Конституційне право України». Укладач Гапотій В.Д.
 5. Методичні рекомендації з курсу «Методика викладання правознавства». Укладач Гапотій В.Д.
 6. Методичні рекомендації з курсу «Адміністративне право України». Укладач Гапотій В.Д.
 7. Методичні рекомендації з курсу «Господарське законодавство». Укладач Гапотій В.Д.
 8. Методичні рекомендації з курсу «Правознавство». Укладач Гапотій В.Д.
 9. Методичні рекомендації для самостійної роботи з поглибленого вивчення ТЕМИ№4 дисципліни Законодавство і право в АПК «Фінансово-кредитні відносини сільськогосподарських товаровиробників студентів денної та заочної форми навчання за напрямком 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва \ В.Д. Гапотій. – Мелітополь, 2009.
 10. Методичні рекомендації з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн». Укладач Гапотій В.Д., Попенко Я.В.
 11. Методичні рекомендації з курсу «Давня та середньовічна історія України». Укладач  Попенко Я.В., Михайлов В.В.
 12. Методичні рекомендації з курсу «Організація та методика написання курсових робіт з правознавчого циклу дисциплін. Укладачі: В.Д. Гапотій, Я.В. Попенко, О.Г. Мінкова, 2018р.
 13. Методичні рекомендації з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» , 2017. Автор Попенко Я.В.
 14. Методичні рекомендації з курсу «Історія держави і права України», 2017. Автор Попенко Я.В.
 15. Методичні рекомендації з курсу «Основи науково-правових досліджень», 2017. Автор Попенко Я.В.
 16. Методичні рекомендації з курсу «Конституційне право України», 2017. Автор Гапотій В.Д.
 17. Методичні рекомендації з курсу «Юридична деонтологія», 2017. Автор Письменицький А.А.
 18. Методичні рекомендації з курсу «Теорія держави і права», 2017 р. Автор Письменицький А.А.
 19. Методичні рекомендації з курсу «Судові та правоохоронні органи» , 2017. Автор Поліщук В.Г.

 

Електронні навчально-методичні рекомендації:

1.Організація та методика написання дипломних (магістерських) робіт з історико-правознавчого циклу дисциплін, 2014. Автор Попенко Я.В., Гапотій В.Д.

2. Організація та методика написання курсових робіт з історико-правознавчого циклу дисциплін, 2014Автор Попенко Я.В., Гапотій В.Д.

3. Базові тестові завдання з навчальних дисциплін 2014-2015 н.р, 2014 р. Автор Гапотій В.Д.

4. Базові тестові завдання з історико-правових дисциплін на 2014-2015 н.р., 2014р. Автори Гапотій В.Д., Попепко Я.В., Печерський О.В.

 

Електронні навчально-методичні комплекси:

 1. Адміністративне право України, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 2. Шлюбно-сімейне право України, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 3. Кримінальне право України, , 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 4. Трудове право України, , 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 5. Цивільне право України, , 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 6. Конституційне право України,  2013р. Автор Гапотій В.Д.
 7. Земельне право України, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 8. Екологічне право,  2013р. Автор Гапотій В.Д.
 9. Методика викладання правознавства, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 10. Історія держави і права України, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 11. Теорія держави і права, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 12. Основи інтелектуальної власності, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 13. Правознавство, 2013р. Автор Гапотій В.Д.
 14. Правоохоронні органи України, 2013р. Автор Гапотій В.Д., Печерський О.В.
 15. Правове забезпечення туристичної діяльності, 2013р. Автор Гапотій В.Д., Печерський О.В.
 16. Основи науково-педагогічних досліджень,  2016р. Автор Попенко Я.В.
 17. Новітня історія України, 2016р. Автор Попенко Я.В.
 18. Україна та європейський світ, 2016р. Автор Попенко Я.В.
 19. Давня та середньовічна історія України, 2016р. Автор Попенко Я.В.

 

Загальна кількість свідоцтв про авторське право на твір – понад 70

Загальна кількість статей  - понад 500

Юридична клініка «Вікторія».

Згідно з Положенням про юридичну клініку Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького затвердженого Вченою Радою Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького (Протокол №9 від 28.10.2013р.), вона є структурним підрозділом природничо-географічного факультету університету, що здійснює підготовку фахівців за напрямом гуманітарних наук, і створюється як база для практичного навчання (практичної підготовки) та проведення навчальної практики студентів спеціальності 081 Право старших курсів, які вивчають правознавчі дисциплін.

«Науково-дослідний центр Цивільного права та Цивільного процесу» створений для організації навчального процесу спеціальності 081 Право згідно ліцензійних умов. Центр призваний виконувати дві стратегічні мети: як практична база для закріплення теоретичних знань студентів денної та зоачно-дистанційної форм навчання; місце де практикуючі юристи-правники спільно зі студентами спеціальності 081 Право відпрацьовують способи захисту цивільних прав та законних інтересів людини та громадянина.

«Науково-практичний центр захисту прав, свобод та законних інтересів громадян» створений для організації навчального процесу спеціальності 081 Право згідно ліцензійних умов. Центр призваний виконувати дві стратегічні мети: як практична база для закріплення теоретичних знань студентів денної та зоачно-дистанційної форм навчання з навчальних дисциплін (Конституційне право України, Цивільне право та Цивільний процес, Кримінальне право та Кримінальний процес, Адміністративне право та Адміністративний процес та ін.); як місце де науково-педагогічні працівники кафедри права спільно з юристом міськвиконкому та університету надають первину безоплатну правову допомогу пільговим категоріям громадян Мелітопольського регіону.