Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Кафедра фізичної географії і геології

Кафедра фізичної географії і геології

01.09.2015

СКЛАД КАФЕДРИПрохорова Лариса Анатоліївна

Посада: завідувач кафедри фізичної географії і геології

Наукові ступінь і звання: кандидат геологічних наук, доцент

В університеті працює з: 1990 року

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1987 р. Спеціальність: географія і біологія, кваліфікація: вчитель географії і біології.

Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2007 р. Спеціальність: менеджмент, кваліфікація: бакалавр з менеджменту.

«Класичний приватний університет», 2008 р. Спеціальність: менеджмент організацій, кваліфікація: магістр менеджер-економіст.

Досягнення:

1) В.А. Емельянов, Л.А. Прохорова А.А. Пасынков, Л.А. Пасынкова. Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря: Монография / Киев: Академпериодика, 2012 р. - 350 с.

2) Фізична географія Запорізької області: навчальний посібник з курсу «Географія Запорізької області» / Укладачі: Даценко Л.М., Воровка В.П., Стецишин М.М., Прохорова Л.А., Бондарець Д.С., Гришко С.В., Зав’ялова Т. В., Непша О.В. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с.

3) Північно-Західне Приазов’я та узбережжя Азовського моря: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан /Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Прохорова Л.А. та ін. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.

Наукові інтереси: морська геологія, фізична географія, геоекологія, конструктивна географія.


Левада Ольга Михайлівна

Посада: доцент кафедри фізичної географії і геології

Наукові ступень і звання: кандидат географічних наук, доцент

В університеті працює з: 1981 року

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1981 р.

Спеціальність: географія і біологія, кваліфікація: вчитель географії і біології середньої школи

Досягнення:

В 1994-1998 рр. навчалася в аспірантурі  Мелітопольського державного педагогічного інституту.

В 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 Економічна і соціальна географія на тему «Суспільно-географічні основи  формування та функціонування регіонального ринку праці сільської місцевості (на прикладі Запорізької області).)».

Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 25 статей у фахових виданнях, 1 монографія одноосібна, 4  монографії у співавторстві, 3 навчальних посібники.

У 2003 році нагороджена знаком Відмінник освіти, у  2013 році орденом За заслуги перед Запорізьким краєм ІІІ ступеня

Наукові інтереси: територіальна організація ринку праці, географія і проблеми трудових ресурсів Запорізького регіонуЄмельянов Володимир Олександрович

Посада: професор кафедри фізичної географії і геології

Наукові ступінь і звання: доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Член-кореспондент НАН України

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1972 р. Спеціальність: геологічна зйомка та пошуки родовищ корисних копалин – морська геологія, кваліфікація: інженер-геолог.

Досягнення:

1) В.А. Емельянов, Л.А. Прохорова А.А. Пасынков, Л.А. Пасынкова. Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря: Монография / Киев: Академпериодика, 2012 р. - 350 с.

2) Ємельянов В.О., Прохорова Л.А. Класифікація морських геолого-екологічних систем// Геологічний журнал / Національна Академія Наук Украіни/ №1, 2012. - С. 67 - 74.

1981 р. – Лауреат. Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи.

Робота: Фізико-механічні властивості глибоководних відкладів морів та океанів

2005 р. – Лауреат. Премія імені В.І. Вернадського

Робота: Монографія "Основы морской геоэкологии. Теоретико-методологические аспекты"

2006 р. - Державна премія України в галузі науки і техніки

2014 р. – Лауреат. Премія імені П.А. Тутковського

Наукові інтереси: питання сучасного морського седиментогенезу, морської інженерної геології, розроблення теорії та методології морської геоекології.Стецишин Микола Миколайович

Посада: доцент кафедри фізичної географії і геології

Наукові ступінь і звання: кандидат економічних наук, доцент

В університеті працює з: 1995 року

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1988 р. Спеціальність: географія і біологія, кваліфікація: вчитель географії і біології.

Досягнення:

1) Фізична географія Запорізької області: навчальний посібник з курсу «Географія Запорізької області» / Укладачі: Даценко Л.М., Воровка В.П., Стецишин М.М., Прохорова Л.А., Бондарець Д.С., Гришко С.В., Зав’ялова Т. В., Непша О.В. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с.

2) Північно-Західне Приазов’я та узбережжя Азовського моря: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан /Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Стецишин М.М. та ін. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.

3) Глосарій термінів і понять з курсів «Метеорологія і кліматологія» і «Гідрологія» // Непша О.В., Стецишин М.М. - Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 82 с.

Наукові інтереси: ефективність природокористування в агроландшафтах.Іванова Валентина Михайлівна

Посада: асистент кафедри фізичної географії і геології

В університеті працює з: 1988 року

Заступник відповідального за пункт ЗНО в МДПУ імені Богдана Хмельницького, уповноважена особа Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет, 1981 р. спеціальність: вчитель географії та біології.

МДПУ 2009р. спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти. Викладач географії.

Автор понад 100 наукових публікацій у виданнях регіонального, всеукраїнського, міжнародного та зарубіжного рівнях.

Наукові інтереси: екологічні проблеми природокористування, розвиток туризму в Запорізькій області.


Непша Олександр Вікторович

Посада: старший викладач кафедри фізичної географії і геології

В університеті працює з: 1995 року

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1996 р. Спеціальність: географія і біологія, кваліфікація: вчитель географії і біології

Досягнення:

1) Фізична географія Запорізької області: навчальний посібник з курсу «Географія Запорізької області» / Укладачі: Даценко Л.М., Воровка В.П., Стецишин М.М., Прохорова Л.А., Бондарець Д.С., Гришко С.В., Зав’ялова Т. В., Непша О.В. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с.

2) Північно-Західне Приазов’я та узбережжя Азовського моря: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан /Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Непша О.В. та ін. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.

3) Глосарій термінів і понять з курсів «Метеорологія і кліматологія» і «Гідрологія» // Непша О.В., Стецишин М.М. - Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 82 с.

В своїх наукових роботах обґрунтував вік сучасних і реліктових акумулятивних форм рельєфу (кіс, пересипів, підводних барів) в береговій зоні північного Приазов’я та відтворив історію їх формування.

Наукові інтереси: загальна та регіональна геологія (дослідження історії розвитку та динаміки кіс та пересипів північного узбережжя Азовського моря).
Зав’ялова Тетяна Василівна

Посада: старший викладач, заступник декана з навчальної роботи.

В університеті працює з: 1999 року

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1995р. Спеціальність: біологія, кваліфікація: вчитель біології

Мелітопольський державний педагогічний університет, 2004 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія, кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач біології.

Досягнення:

1) Фізична географія Запорізької області: навчальний посібник з курсу «Географія Запорізької області» / Укладачі: Даценко Л.М., Воровка В.П., Стецишин М.М., Прохорова Л.А., Бондарець Д.С., Гришко С.В., Зав’ялова Т. В., Непша О.В. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с.

2) Північно-Західне Приазов’я та узбережжя Азовського моря: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан /Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Непша О.В. та ін. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.

Виявлено 6 нових видів лишайників та 5 ліхенофільних грибів, що є новими для території України.

Наукові інтереси: мікологія (дослідження ліхенофлори басейну р. Молочна), ґрунтознавство, геоекологія.
Сапун Тетяна Олександрівна

Посада: викладач-стажист кафедри фізичної географії і геології

В університеті працює з: 2014 року

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2010 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія, кваліфікація: вчитель географії, біології, основ економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2011 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Географія, кваліфікація: магістр педагогічної освіти. Викладач географії

Досягнення:

1) Фізична географія Запорізької області: навчальний посібник з курсу «Географія Запорізької області» / Укладачі: Даценко Л.М., Воровка В.П., Стецишин М.М., Прохорова Л.А., Бондарець Д.С., Гришко С.В., Зав’ялова Т. В., Непша О.В. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с.

2) Північно-Західне Приазов’я та узбережжя Азовського моря: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан /Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Непша О.В. та ін. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.

Визначено геоекологічні категорії якості поверхневих вод водозбірного басейну Молочного та Утлюцького лиманів. Охарактеризовано сучасний літологічний та гранулометричний склад донних відкладів лиманів Приазовської групи. Досліджено історію геологічного розвитку

Наукові інтереси: динамічна та регіональна геологія, лимани Приазов’я.


Кондратенко Анастасія Ігорівна

Посада: старший лаборант кафедри фізичної географії і геології, асистент

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2012 р. Спеціальність: Географія, кваліфікація: Магістр педагогічної освіти. Викладач географії, вчитель біології, основ економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи середнього загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеню.

Наукові інтереси: фізична географія материків і океанів.


Про кафедру

Кафедра фізичної географії була створена у 1961 році і ця подія стала основною точкою відліку формування та створення природничо-географічного факультету. В організації кафедри і її зміцнення як наукового осередку, провідне місце належить канд. геогр. наук, доценту А.А. Хижняку, який завідував кафедрою з 1962 по 1968 рік та канд. геол.-мін. наук, доценту, а пізніше професору В.Д. Войлошникову. Як завідувач кафедри В.Д. Войлошников з 1970 по 1984 роки, згрупував колектив фізгеографів-науковців Р.Д. Бойко, Ю.І. Глущенко, Г.Т. Тамбовцеву, Н.С. Сорокіну, М.Д. Торбунову, В.В. Тюкову, О.В. Леваду, розширив наукові вектори дослідження основних проблем фізичної географії та геології. Впродовж 1984-1999 років завідувачами кафедри були доценти І.Б. Люрін, Р.В. Серебрякова, І.Б. Симбірев, проф. В.Х. Огай, М.Д. Торбунова. З 1999 р. завідувачем кафедри було призначено канд. геогр. наук О.В. Леваду – колишнього випускника (1980 р.) природничо-географічного факультету.

Університетський період  кафедри (з 2000 року до сьогодення) знаменується активною роботою викладачів по удосконаленню учбово-методичної, наукової та матеріально-технічної бази. По всіх предметах створені УМК, видані електронні версії підручників «Загальне землезнавство», «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Геологія», «Основи науково-педагогічних досліджень».

За період з 2007 до 2017 року викладачами кафедри видано 364 навчально-методичних праць.

При кафедрі фізичної географії і геології функціонує геолого-палеонтологічний музей, який включає в себе три відділи: палеонтологічного, палеонтолого-археологічного напрямку та відділ мінералогії, петрографії і кристалографії. Представлені експонати мінералів, гірських порід та фондових матеріалів з мінералогії, петрографії та кристалографії зібрані під час проведення виїзних польових практик та експедицій на Алтай, Північний Урал, Сахалін, Камчатку, Кольський півострів, в Середню Азію, Красноярський край, Забайкалля, Карпати, Крим та багато інших регіонів. Музей є доброю запорукою у профорієнтаційній роботі для майбутніх географів та істориків шкіл міста, району та області.

На кафедрі фізичної географії і геології функціонує метеорологічна станція, яка дає змогу проводити спостереження за показниками погоди, та брати участь у навчальному процесі з курсу «Метеорологія і кліматологія».

З листопада 2015 р. кафедру очолює кандидат геологічних  наук,  доцент Л.А. Прохорова.

Науково-дослідна робота кафедри на 2015-2017 рр. представлена темою:

1. «Геоекологічні проблеми ґрунтів басейну р. Молочна» - керівник теми - кандидат геологічних наук, доцент Л.А. Прохорова; виконавці – доцент М.М. Стецишин, старший викладач О.В. Непша, старший викладач Т.В. Зав’ялова, асистент Т.О. Сапун.

Науково-дослідна робота проводиться членами кафедри у відповідності до індивідуальних розділів.

Науково-дослідна робота студентів проводиться за напрямками:

- робота в гуртку «Всесвіт»;

- виконання дипломних робіт;

- участь у наукових конференціях;

- участь в предметних олімпіадах;

- публікація наукових статей;

- участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з гуманітарних, технічних та природничих напрямків.

В роботі гуртка «Всесвіт» відтворюються пріоритетні напрямки досліджень на регіональному рівні, тому в більшості вектори спрямовані на дослідження динаміки геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного узбережжя Азовського моря та їх екологічні наслідки. Дослідженнями охоплені головні проблеми: антропогенні ландшафти, визначення факторів та зон екологічного ризику узбережжя, динаміка гравітаційних процесів та їх наслідки.

Особливу увагу в науково-дослідницькій роботі приділяють інструментальним визначенням показників погоди, клімату, досить детально ведуться спостереження за складовими погодних умов – сонячної радіації, температурного режиму, зволоження, хмарності, циркуляції атмосфери. Доброю запорукою в цьому є метеопристрій, змонтований на кафедрі, за допомогою якого приймаються зведені метеорологічні данні у вигляді карти погоди. Фактичні матеріали, отримані студентами використовуються при написанні дипломних робіт, тез, наукових статей.

В цілому наукова робота для студентів – це більш поглиблене набуття не тільки знань предмету дослідження, але і загальних навичок наукової діяльності майбутнього дослідника, науковця.

Викладачі кафедри підтримують тісні наукові зв’язки з Інститутом ботаніки Китайської Академії наук (палеонтологічні та палеографічні дослідження; Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславський» (Болгарія).

Підвищення кваліфікації викладацького складу географічних кафедр за термінами та формами відповідає чинним вимогам до науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Згідно плану підвищення кваліфікації, за кордоном проходила стажування доцент Прохорова Л.А. (Польща, м. Ченстохова).

Кафедра активно бере участь у розробці сучасних наукових та науково-методичних технологій. А саме: формує активну співпрацю в межах міжнародної програми Еразмус та Еразмус+; забезпечує плідну співпрацю з формування концептуальних засад у педагогічному партнерстві в рамках методичної майстерні педагога нової української школи. (жовтень 2017 р. методичний семінар на тему: «Проблеми викладання фізичної географії в сучасній школі», де з доповідями виступили доц. Прохорова Л.А. та ст.викл. Непша О.В.).

Кафедра фізичної географії і геології та природничо-географічний факультет з 2015-2017 рр. була базова для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії, де призові місця зайняли студенти, які виконували наукову робота в складі наукового студентського гуртка «Всесвіт»: Іваненко Юлія Сергіївна на тему: «Геоекологічні проблеми ґрунтів Мелітопольського району»  і посіла почесне ІІІ місце (науковий керівник ст. викл. Зав’ялова Т.В.); Денисова Анна Юріївна на тему: «Геоекологічний стан узбережжя Азовського моря в районі м. Генічеськ»  і посіла почесне ІІ місце (науковий керівник к.геол.н., доц. Прохорова Л.А.).

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

1. Спеціальності та спеціалізації (освітні програми).

Ступінь вищої освіти «бакалавр»:

1) Спеціальність: Середня освіта (Географія).

- Спеціалізація: Фізична культура. Кваліфікація у дипломі: Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Фізична культура»). Вчитель географії та фізичної культури.

- Спеціалізація: Біологія. Кваліфікація у дипломі: Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Біологія»). Вчитель географії та біології.

- Спеціалізація: Іноземна мова (англійська). Кваліфікація у дипломі: Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія»). Вчитель географії та англійської мови.

- Спеціалізація: Історія. Кваліфікація у дипломі: Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Історія»). Вчитель географії та історії.

2) Спеціальність: Науки про Землю

Спеціалізація: Географія. Кваліфікація у дипломі: Бакалавр наук про Землю за спеціалізацією «Географія».

 

Ступінь вищої освіти «магістр»:

1) Спеціальність: Середня освіта (Географія).

- Спеціалізація: Фізична культура. Кваліфікація у дипломі: Магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Фізична культура»). Вчитель географії, економіки та фізичної культури.

- Спеціалізація: Біологія. Кваліфікація у дипломі: Магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Біологія»). Вчитель географії, економіки та біології.

- Спеціалізація: Історія. Кваліфікація у дипломі: Магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Історія»). Вчитель географії, економіки та історії.

2) Спеціальність: Науки про Землю

Спеціалізація: Географія. Кваліфікація у дипломі: Магістр наук про Землю за спеціалізацією «Географія».


2. Сертифікатні освітні програми

На кафедрі працює сертифікатна освітня програма: «ПІДГОТОВКА МЕТОДИСТА-КЕРІВНИКА З ПРОВЕДЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ШКІЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ».

Сертифікована програма розрахована на здобувачів вищої освіти які навчаються за освітнім ступенем «магістр», або осіб які вже мають вищу освіту з метою поширення позакласної роботи із школярами різних вікових груп для більш глибокою базової природознавчої освіти.

Програма розрахована на 5 тижнів, з них: на теоретичне навчання - 3 тижні, практичне навчання (польові експедиційні дослідження) – 1 тиждень, кваліфікаційна атестація – 1 тиждень.

 

3. Бази практик та партнерство

Мелітопольський район:

1) с. Терпіння - піщані кар'єри, об'єкт природно-заповідного фонду України - «Цілющі джерела», р. Молочна, яружна система;

2) Історико-культурний заповідник «Кам'яна могила»;

3) с. Троїцьке (долина пра-Молочної)

м. Мелітополь:

1) Район лісопарку;

2) долина р. Молочної;

3) Метеорологічний майданчик кафедри фізичної географії і геології (АБК МДПУ ім. Б. Хмельницького);

4) Міський парк культури та відпочинку ім. М. Горького;

5) Краєзнавчий музей м. Мелітополь

6) Метеорологічна станція

Запорізька область

  1. Алтагірська навчально-польова база в с. Богатир;
  2. м. Запоріжжя - Державний ботанічний сад, острів Хортиця;

Херсонська область:

1) смт. Асканія Нова- Асканійський природний заповідник

НАУКА

1. Розробки та досягнення кафедри

1) Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря /В.А. Емельянов, А.А. Пасынков, Л.А. Пасынкова, Л.А. Прохорова  - Киев: Академпериодика, 2012 р. - 350 с.

2) Фізична географія Запорізької області: навчальний посібник з курсу «Географія Запорізької області» / Укладачі: Даценко Л.М., Воровка В.П., Стецишин М.М., Прохорова Л.А., Бондарець Д.С., Гришко С.В., Зав’ялова Т. В., Непша О.В. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 200 с.

3) Північно-Західне Приазов’я та узбережжя Азовського моря: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан /Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Непша О.В. та ін. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 308 с.

4) Гришко С.В. Географічне прогнозування: Навчальний посібник. - Мелітополь: Люкс, 2015. – 124 с.

5) Непша О.В., Стецишин М.М. Глосарій термінів та понять з курсів «Метеорологія і кліматологія» та «Гідрологія». (рекомендовано Вченою радою МДПУ ім. Б. Хмельницького, Протокол №20 від 30.06.2017 р.). - Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 82 с.

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор Ємельянов В.О. - засновник науки «Морська геологія».

2. Конференції

Протягом 2012-2018 рр. співробітники кафедри фізичної географії і геології брали участь в організації та проведені наступних конференцій на базі природничо-географічного факультету:

  1. «Мій рідний край Мелітопольщина», регіональна науково-практична конференція присвячена 100-річчю з дня народження М.О. Алексєєва – Мелітополь, 2012 р.
  2. «Нові виміри сучасного світу», VIII Міжнародна наукова інтернет-конференція – Мелітополь, 2012 р.
  3. «Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища», Всеукраїнська науково-практична конференція – Мелітополь, 2013 р.
  4. «Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика», Міжнародна науково-практична інтернет-конференція – Мелітополь, 2014 р.
  5. «Алексєєвські краєзнавчі читання», Регіональна науково-практична конференція, присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка – Мелітополь, 2015 р.
  6. «Історико-географічний  дискурс  проблем  геосфери»,  Міжнародна  науково-практична  інтернет-конференція  –  Мелітополь, 2016 р.
  7. «Алексєєвські краєзнавчі читання», Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 135-річчю з дня народження видатного геолога, науковця, педагога Й.І. Танатара. - Мелітополь, 2016 р.
  8. «Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті», Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю, - Мелітополь, 14-15 вересня 2017 р.

3. Наукові гуртки

При кафедрі фізичної географії і геології працює науковий студентський гурток «Всесвіт».

Контакти:

72312, Україна, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 10,

тел.: (0619) 44-04-68,

адреса електронної пошти кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду