Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Кафедра англійської філології та методики викладання англійської мови

Кафедра англійської філології та методики викладання англійської мови

02.01.2014

 

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 


Леміш Наталія Євгенівна

Посада: завідувач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Наукові ступінь і звання: доктор філологічних наук, доцент

 


Коноваленко Тетяна Василівна

Посада: доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1998 року

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови, сучасна англійська література


Котлярова Вікторія Юріївна

Посада: доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1997 року *****************


Гуров Сергій Юрійович

Посада: доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 2004 року

Наукові інтереси: духовне виховання студентів


Матюха Галина Василівна

Посада: доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1994 року


Насалевич Тамара Василівна

Посада: доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук, доцент

В університеті працює з: 1998 року

Наукові інтереси: стилістика, лексикологія та інтерпретація художнього англомовного тексту


Гармаш Олена Леонідівна

Посада: доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук, доцент

В університеті працює з:

Денисенко Надія Валеріївна

Посада: доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук, доцент

В університеті працює з: 2002 року

Наукові інтереси: художній переклад з англійської мови


Калужська Лілія Олегівна

Посада: доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Наукові ступінь і звання: кандидат ___ наук, доцент

В університеті працює з:


Рябуха Тетяна Валеріївна

Посада: старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 1995 року


Байтерякова Наталія Юріївна

Посада: старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 1993 року

Наукові інтереси: лексико-семантичне дослідження англійської спелеологічної термінології


Ярошенко Микола Іванович

Посада: старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 1993 року


Ткач Марина Валеріївна

Посада: старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 1994 року

Наукові інтереси: теорія і методика професійної освіти


Гурова Тетяна Юріївна

Посада: старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук

В університеті працює з: 2012 року


Тарасенко Тетяна Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук

В університеті працює з: 1995 року


Чорна Ольга Олександрівна

Посада: асистент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук

В університеті працює з:


Баранцова Ірина Олександрівна

Посада: асистент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 2001 року

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови


Приходько Ілона Мирославівна

Посада: асистент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 2012 року

 


Куликова Людмила Анатоліївна

Посада: асистент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 2002 року

Наукові інтереси: формування творчої активності викладача засобами сучасних педагогічних технологій

Передерій Віта Анатоліївна

Посада: асистент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 1999 року


Харченко Тетяна Іванівна

Посада: асистент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 1996 року

Зіненко Наталя Володимирівна

Посада: асистент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови, голова профспілкового бюро філологічного факультету

В університеті працює з: 1999 року


Гостіщева Наталія Олексіївна

Посада: асистент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 1993 року


Корець Ольга Михайлівна

Посада: асистент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 2000 року

Наукові інтереси: основна іноземна мова, практичний курс іноземної мови


Мілько Наталя Євгенівна

Посада: асистент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 2000 року

 

Заборська Юлія Віталіївна

Посада: старший лаборант кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з:

Третьякова Світлана Вікторівна

Посада: лаборант кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

В університеті працює з: 2006 рокуВипусковою для напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)*, спеціальностей 7.02030302 Мова і література (англійська, німецька)*, 8.02030302 Мова і література (англійська, німецька)* філологічного факультету є кафедра англійської філології та методики викладання англійської мови, яку очолює доктор філологічних наук, доцент Н.Є. Леміш. До складу кафедри входять 2 доктори наук, 12 кандидатів наук, з яких  8 доцентів, 2 старших викладачі і 2 асистента, а також 12 викладачів без наукового ступеня, з яких 4 старші викладачі і 8 асистентів.

Кафедра англійської філології та методики викладання англійської мови у складі філологічного факультету існує з вересня 1993 року. Першим завідувачем кафедри був кандидат філологічних наук, доцент Чабан Борис Якович (1993–1997 р.). Пізніше кафедру очолювали:

1) ст. викладач М.І. Ярошенко (1997–1999 рр.);

2) ст. викладач Т.В. Рябуха (1999–2000 рр.);

3) к.п.н., доцент В.Ю. Котлярова (2000 –2008 рр.);

4) к.філол.н., доцент О.Л. Гармаш (2008 - 2009 рр.);

5) к.п.н., доцент Т.В. Коноваленко (2009 - 2014 рр.);

6) д. філол.н., проф. Приходько Г.І. (2014 – лютий 2016 рр.)

З березня 2016 р. кафедру очолює д. філол. н., доц. Леміш Н.Є.

Робота кафедри спрямована на пошук шляхів удосконалення навчання англійської мови на факультеті. Головним стратегічним напрямком є формування англомовної професійно-комунікативної компетентності.

Виховній роботі на кафедрі приділяється велика увага. Основною й невід’ємною її частиною є організаційно-виховні години. Разом зі студентами куратори планують цікаві та актуальні теми для обговорення, екскурсії до краєзнавчого та художнього музеїв, організовують і проводять традиційні англійські свята.

Жвавий інтерес викликає у студентів проведення Тижня англійської мови. Країнознавчі вікторини, інсценування гумористичних та драматичних творів англомовних письменників дають їм можливість розкрити свої творчі здібності. З вересня 2013 р. на кафедрі функціонує театр - студія “Маска”, репертуар якого складається з англомовних постановок. Різноманітні виховні заходи сприяють як зміцненню творчих взаємин між студентами та викладачами, так і вдосконаленню англомовного спілкування.

Важливою ланкою в організації та забезпеченні навчально-виховного процесу з підготовки фахівців напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)* та спеціальностей 7.02030302 Мова і література (англійська, німецька)* і 8.02030302 Мова і література (англійська, німецька)* є наукова діяльність кафедри.

В її організації та проведенні колектив кафедри керується положеннями Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст. та іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

Викладачі кафедри опрацьовують комплексну наукову тему «Пошук оптимальних методів підготовки фахівців до використання сучасних освітніх технологій у майбутній професійній діяльності». Вона передбачає реалізацію індивідуальних досліджень у галузі англійської філології, методики навчання англійської мови у вищій та середній школі з метою вирішення психолого-педагогічних, мовознавчих та літературознавчих проблем. За результатами — вийшли друком... публікацій, з них .... фахові..., міжнародні.....

Кафедрою проведено дві Міжнародні науково-практичні конференції “Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві” (23-24 лютого 2012 р., 6 -7 листопада 2014 р.).

На кафедрі ведеться активна науково-дослідна робота студентів. Вже з І курсу студенти виконують індивідуальні науково-дослідні завдання з фахових дисциплін. Студенти ІІІ і ІV курсів пишуть та захищають курсові роботи, тематика яких іде в руслі комплексної науково-дослідної теми кафедри. Кінцевим результатом науково-дослідної роботи студентів IV та V курсів  є  написання та захист дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” та “спеціаліст”.

На кафедрі функціонує науковий гурток “Лінгвістичні студії” під керівництвом кандидата філологічних наук, доцентв Насалевич Т.В. Наукова робота студентів зорієнтована на дослідження актуальних проблем германської філології, методики навчання англійської мови, літературознавчих проблем. Гуртківці беруть участь у наукових семінарах, конференціях різних рівнів, Всеукраїнському конкурсі студентских наукових робіт, здійснюють апробацію результатів власних досліджень, публікують наукові статті.

Кафедра співпрацює з Малою академією наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області. Доцент Т.В. Коноваленко забезпечує: наукове консультування учнів-членів МАН при виконанні ними індивідуальних дослідницьких робіт; рецензування наукових робіт членів МАН, рекомендованих до участі в І (міському) та ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту робіт МАН, бере участь у роботі журі міського та обласного етапів  конкурсу-захисту робіт МАН.

Серед нових форм організації наукової діяльності є подання публікацій до видань з імпакт-фактором та тих, які входять до науково-метричної бази Scopus, Web of Science, Google Scholar тощо, що підсилює значущість досліджень науковців та сприяє підвищенню якості наукових здобутків. Також викладачі кафедри беруть активну участь в роботі Центру вивчення іноземних мов та постійної комісії Вченої ради з іншомовної освіти, спрямовану на реалізацію Концепції розвитку іншомовної освіти в МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Міжнародне наукове співробітництво із закордонними організаціями здійснюється в межах угоди з Мозирським державним педагогічним університетом імені І.П. Шамякіна (Білорусь). Спільно проведено дві Міжнародні науково-практичні конференції “Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві” (23-24 лютого 2012 р., 6 -7 листопада 2014 р.).

За програмою міжнародного співробітництва з 15 по 19 квітня 2011 року студенти філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького у складі 5 осіб під керівництвом доцента кафедри  Котлярової В. Ю. взяли участь у Міжнародній конференції “Модель ООН. Bimun 2011”  (м. Будапешт).

Доцент Котлярова В.Ю. і асистент Передерій В.А. брали участь у тренінгу “Youth in Action Programme”, який проводився за сприяння Євросоюзу з 1.11.2012 по 6.11.2012 у м. Текірдаг (Туреччина).

Така форма підвищення якості фахової підготовки, окрім поліпшення суто іншомовної компетенції, дозволяє безпосередньо долучатися до міжнародних освітніх стандартів, що є важливим в умовах інтеграції України в міжнародний освітній простір.

Доцент Гуров С.Ю. брав участь у проекті «Summer School of Dialogue” з 01.08.2013 по 08.08.2013 та отримав сертифікат учасника проекту, що проводився за підтримки Міністерства іноземних справ республіки Польші.

Доцент Коноваленко Т.В., старший викладач Гурова Т.Ю. та асистенти Корець О.М. і Мілько Н.Є. брали участь у літній школі для викладачів англійської мови “English Teachers’ Summer Camp” з 05.08.2013 по 09.08.2013, яка  функціонувала  за підтримки Корпусу Миру на базі літнього оздоровчого табору “Сєвєрянін”(смт. Кириллівка). Також викладачі кафедри є учасниками трьох шкіл професійного розвитку, організованих Британською Радою в Україні.

Доцент Коноваленко Т.В. бере участь у нарадах та семінарах у складі робочої групи проекту “Шкільний вчитель нового покоління”, які  організовує Британська Рада: м. Вишгород (Київська область), м. Івано-Франківськ, м. Ташкент (Узбекістан), м. Норвіч (Велика Британія).

З вересня 2013  року розпочалося тісне співробітництво Мелітопольського державного педагогічного університету з вищою лінгвістичною школою у Ченстохові, Польща. Цей навчальний заклад забезпечує навчання студентів відповідно до освітніх стандартів, встановлених Міністром Вищої освіти за обраним напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «магістр». Було презентовано програму «Подвійний Диплом», в рамках якої студенти нашого факультету разом з доцентом Денисенко Н.В. виїжджали 19 січня 2014  р. і 20 січня 2015 р. на навчання до Польщі і тепер мають можливість паралельно здобути вищу освіту в Україні та Польщі.

Викладачі кафедри є членами Міжнародної професійної організації IATEFL.