Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Інформація про діяльність університету, що підлягає оприлюдненню

Інформація про діяльність університету, що підлягає оприлюдненню

20.02.2015

 

Статут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформація про склад керівних органів університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2017-2020 рр. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Стратегія розвитку МДПУ імені Богдана Хмельницького 2013-2023 рр.(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Концепція розвитку МДПУ імені Богдана Хмельницького 2014-2018 рр. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Концепція освітньої діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА МДПУ імені Богдана Хмельницького  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗВІТ про виконання антикорупційної програми (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2016 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Конференцію трудового колективу МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Наглядову раду МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Наказ про затвердження складу Наглядовоі ради (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила внутрішнього трудового розпорядку (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють вв Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького і мають публікації у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus aбo Web of Science Core Collection (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Документи вищого навчального закладу, пов'язані з організацією освітнього процесу

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Інформація для випускників:

Положення про порядок та процедуру виготовлення документів про вищу освіту (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про вартість виготовлення документів про вищу освіту державного зразка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про посилення контролю щодо виготовлення документів про вищу освіту державного зразка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зразки документів про вищу освіту:

зразок диплома бакалавра (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

зразок диплома спеціаліста (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

зразок диплома магістра (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про студентські квітки державного зразка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Прийом до вищого навчального закладу:

Ліцензія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Сертифікати (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Акт узгодження (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Умови прийому (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила прийому (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформаційні таблиці 2016р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗНО 2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про другу вищу освіту (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Приймальну комісію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Апеляційну комісію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила прийому іноземних громадян (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Аспірантам та докторантам:

Правила прийому до аспірантури (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила прийому до докторантури (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік документів, що подають здобувачі для складання кандидатських екзаменів. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Вакантні посади, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах:

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників, що вивільняються з 30.06.2017 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг:

Вартість навчання в МДПУ на 2016-2017 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Наказ № 138_01-06 від 25.11.16 Про підвищення вартості навчання в МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Вартість платних послуг на 2015-2016 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Вартість платних послуг на 2014-2015 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Положення про структурні підрозділи / Положення про робочі та дорадчі органи♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Рейтинг навчальної успішності студентів за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016н.р.

- ННІСПМО соціально-педагогічне відділення

- ННІСПМО мистецьке відділення

- природничо-географічний факультет

- хіміко-біологічний факультет

- факультет інформатики, математики та економіки

- філологічний факультет