Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Інформація про діяльність університету, що підлягає оприлюдненню

Інформація про діяльність університету, що підлягає оприлюдненню

20.02.2015

 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Статут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформація про склад керівних органів університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2013-2018 рр. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Стратегія розвитку МДПУ імені Богдана Хмельницького 2013-2023 рр.(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Концепція розвитку МДПУ імені Богдана Хмельницького 2014-2018 рр. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Концепція освітньої діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Декларація про майно, доходи, витрати і забов'язання фінансового характеру за 2015р.  проф. Молодиченка В.В. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про роботу на посаді ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького  за 2011-2016 роки проф. Молодиченка В.В. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про роботу на посаді ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького  за 2015 рік проф. Молодиченка В.В. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Витяг з протоколу №2 від 23.12.2016 Конференції трудового колективу МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2016-2019 роки (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2016 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Конференцію трудового колективу МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Наглядову раду МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Наказ про затвердження складу Наглядовоі ради (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила внутрішнього трудового розпорядку (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Документи вищого навчального закладу, пов'язані із організацією освітнього процесу

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


Інформація для випускників:

Положення про порядок та процедуру виготовлення документів про вищу освіту (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про вартість виготовлення документів про вищу освіту державного зразка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про посилення контролю щодо виготовлення документів про вищу освіту державного зразка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зразки документів про вищу освіту:

зразок диплома бакалавра (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

зразок диплома спеціаліста (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

зразок диплома магістра (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про студентські квітки державного зразка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Положення про структурні підрозділи / Положення про робочі та дорадчі органи:

Положення про ректорат Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Вчену раду університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відділ кадрів університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про бухгалтерську службу університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про диспетчерське бюро університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про інформаційно-обчислювальний центр університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про навчальний відділ МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про бібліотеку університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про підготовче відділення (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Агробіологічний комплекс МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про адміністративно-господарську частину МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр профорієнтаційної роботи та практичної підготовки МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про факультет (інститут) МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про деканат факультету (директорат інституту) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про кабінет естетичного виховання МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про канцелярію МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відділ міжнародних зв`язків МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-дослідний інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України при МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про архів МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Психологічний центр МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про службу працевлаштування МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про юридичну службу МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про особливості виборчої системи та порядок обрання ректора (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про виборчу комісію з питань виборів ректора (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організаційний комітет МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про заочно-дистанційний відділ МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про студентський гуртожиток університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр дистанційного навчання університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про навчально-науковий польовий комплекс с. Степанівка1 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (нтсімв) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відділ наукової роботи студентів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про кафедру МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про докторантуру МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про  навчально-наукову базу  (с. Богатир) МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про редакційно-видавничу раду МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Показники бального оцінювання за видами діяльності викладачів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про заочну (дистанційну) форму навчання МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про преміювання співробітників, педагогічних і науково-педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зміни до Положення про преміювання співробітників, педагогічних і науково-педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок і умови надання одноразової матеріальної допомоги та заохочення студентів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про куратора ECTS (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію фізичного виховання і спорту (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Положення про проведення огляду-конкурсу на “Кращого куратора академічної групи" (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про проведення огляду-конкурсу на “Кращу академічну групу року” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про проведення щорічного конкурсу «Міс Університет»(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про проведення щорічного конкурсу «Містер Університет»(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Рейтинг навчальної успішності студентів за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016н.р.

- ННІСПМО соціально-педагогічне відділення

- ННІСПМО мистецьке відділення

- природничо-географічний факультет

- хіміко-біологічний факультет

- факультет інформатики, математики та економіки

- філологічний факультет

 

Рейтинг навчальної успішності студентів (станом на 01.02.2016 р.)

- філологічний факультет

- ННІСПМО соціально-педагогічне відділення

- ННІСПМО мистецьке відділення

- факультет інформатики, математики та економіки

- природничо-географічний факультет

- хіміко-біологічний факультет

Рейтинг успішності студентів (станом на 01.02.2015 р.)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Прийом до вищого навчального закладу:

Ліцензія (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Сертифікати (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Акт узгодження (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Умови прийому (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила прийому (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформаційні таблиці 2016р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗНО 2016р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про другу вищу освіту (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Приймальну комісію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Апеляційну комісію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила прийому іноземних громадян (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Аспірантам та докторантам:

Правила прийому до аспірантури (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила прийому до докторантури (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік документів, що подають здобувачі для складання кандидатських екзаменів. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Вакантні посади, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах:

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік вакантних посад станом на 01.09.2016 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг:

Вартість навчання в МДПУ на 2016-2017 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Вартість платних послуг на 2015-2016 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Вартість платних послуг на 2014-2015 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ