Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна Кафедра економічної і соціальної географії та методики навчання географії

Кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства

01.09.2015

У 2014році у зв'язку з відкриттям спеціальності 6.140103 «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» ліквідовано кафедру географії України та краєзнавства і кафедру туризму та соціально-економічної географії, засновано кафедру туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, яку очолює кандидат географічних наук, доцент Арсененко Ірина Анатоліївна.

Історія кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства починається з 1971 року в результаті поділу першої географічної кафедри факультету на кафедри фізичної географії та економічної географії.

У різні роки завідувачами кафедри були: кандидат географічних наук, доцент Н.А.Войлошникова; кандидат географічних наук, доцент В.М.Фомін; кандидат педагогічних наук, доцент О.О.Рутковський; доктор географічних наук, професор М.Ф.Голіков; кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ю.М.Чиркін; доктор географічних наук, професор М.Г.Ігнатенко; кандидат географічних наук, професор Н.М.Сажнєва; кандидат географічних наук, доцент О.С.Арабаджі.

Протягом свого існування кафедра забезпечує викладання суспільно-географічних та рекреаційно-туристичних дисциплін, методики навчання географії, основ технологій виробництва, картографії з основами топографії, економічної, соціальної та фізичної географії України та світу, краєзнавства для підготовки фахівців спеціальності «Географія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на денній та заочній формах навчання.

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін рекреаційно-туристичної спрямованості при підготовці фахівців 6.010201. Фізичне виховання за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» на денній та заочній формі навчання, 6.020302 Історія, 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування за ОКР «бакалавр».

Визначальною ланкою роботи кафедри є проведення виробничих та навчальних практик студентів. Виробничі практики проводяться як у межах міста Мелітополя, так і за місцем проживання студентів-практикантів.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво навчальними комплексними практиками в різних регіонах України. Родзинкою є практики з туризму у вигляді водних походів на байдарках по річці Сіверський Донець, спелеологічні та пішохідні походи по гірському Криму.

Сьогодні викладачі кафедри проводять навчальні практики з топографії, туризму, спортивного орієнтування, туристичного походу, спортивного туризму, геодезії, краєзнавства, соціальної та економічної географії тощо.  Географія цих практик охоплює Запорізьку, Київську, Львівську, Івано-Франківську області, Закарпаття, гірський Крим.

Викладачі кафедри працюють над двома  науково-дослідними темами:

- з 2010 року - «Стан та перспективи географічних і методичних досліджень Запорізького краю та суміжних територій в умовах інтеграційних процесів» - науковий керівник доцент І.А.Арсененко;

- з 2013 року - «Етнічна географія Запорізької області. Історія та сучасність» - науковий керівник доцент О.С.Арабаджі.

Викладачі кафедри приймають участь у географічних з'їздах України, міжнародних (Німеччина, Росія, Польща, Болгарія, Туреччина, Білорусь) та Всеукраїнських (Київ, Донецьк, Луцьк, Луганськ, Львів, Тернопіль, Вінниця, Ніжин, Суми, Херсон, Харків, Чернівці, Запоріжжя тощо) науково-практичних конференціях. Викладачі кафедри прийняли активну участь у підготовці та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток географічної думки на Півдні України: проблеми та пошуки» (2013 рік), Міжнародної конференції «Развитие туризма в Балтийском регионе: предпосылки, современное состояние и перспективы» (2010 рік, місто Псков, Росія), науковій конференції аспірантів та студентів ПДПУ «Молодежь – науке» (2011 рік, місто Псков, Росія), Міжнародної конференції «Экологические, экономические и социально-культурные предпосылки трансграничного сотрудничества в Балтийском регионе» (2012 рік, місто Псков, Росія). У вересні 2011 року під керівництвом доцента Арабаджі О.С. та за участю доцента кафедри Крилова М.В. у Мелітопольському державному педагогічному університеті було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Культурно-духовні основи історичної долі кримських караїмів: традиції і сучасність». У вересні 2014 року викладачі кафедри прийняли участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на природничо-географічному факультеті «Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика».

У квітні 2015 року на природничо-географічному факультеті, за ініціативою кафедри, планується проведення регіональної науково-практичної конференції «Алексєєвські краєзнавчі читання» до 100-річчя  з дня народження краєзнавця, науковця, педагога А.А. Хижняка – першого декана природничо-географічного факультету.

В 1998 році створена міжкафедральна лабораторія комплексного краєзнавства, яку очолив доцент М.В. Крилов. Мета наукової діяльності лабораторії – організація та проведення краєзнавчих досліджень на півдні України. М.В.Крилов є міжнародним експертом з питань історичного природокористування.

З метою проведення комплексних наукових досліджень в галузі рекреації географії, туризму, краєзнавства розробки та видання наукових та навчально-методичних матеріалів, залучення студентів до активної наукової роботи   за ініціативою викладачів кафедри була створена науково-дослідна лабораторія «Рекреаційної географії та туризму», як структурний науковий підрозділ університету під керівництвом професора Н.М. Сажнєвої  (з вересня 2012 року діяльність лабораторії очолює доцент І.А. Арсененко).

Головним завданням діяльності науково-дослідної лабораторії рекреаційної географії та туризму є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень щодо вдосконалення та функціонування рекреаційно-туристичної та екскурсійної сфери Запорізької області,  ефективне освоєння якої може не тільки забезпечити максимальне задоволення потреб населення (в тому числі і іноземних відвідувачів) в оздоровленні, відпочинку та дозвіллі, але й сприяти економічній стабільності та інвестиційній привабливості регіону.

Крім здійснення наукових досліджень при лабораторії створено навчально-відновлювальний стенд-тренажер «Скеля-1», що був змодельований з урахуванням міжнародних стандартів Євразійської асоціації альпінізму та скелелазіння і є штучною спорудою, що імітує рельєф скелі. Заняття сприятимуть розвитку спортивно-оздоровчого туризму, в тому числі спеціального і екстремального (скелелазіння, альпінізм, спелеологія, а також адаптивного скелелазіння-параклімбингу для реабілітації інвалідів з обмеженими фізичними і психофізичними можливостями.

В рамках міжнародних угод і проведення наукових досліджень продовжується співпраця викладачів кафедри з науковцями України, Росії, Канади, США, Німеччини.

На кафедрі проводиться активна науково-дослідна робота зі студентами, працює студентський науковий гурток «Творчість» і  студентський туристичний клуб «Едельвейс» під керівництвом доцента О.З.Байтерякова. Основними напрямками роботи клубу є пішохідний, водний і спелеотуризм. Також туристи клубу постійно беруть участь у туристичних змаганнях різного рівня, займаючи призові місця. За ініціативою викладачів кафедри створений туродром в межах агробіологічного комплексу МДПУ імені Б.Хмельницького.

Викладачі кафедри у 2013 році виступили ініціаторами створення громадської організації «Мелітопольський клуб туризму «Дельта», діяльність якої спрямована на підтримку та популяризацію розвитку туризму в регіоні, методичну, організаційну, інформаційну допомогу членам Клубу, спортсменам, тренерам, ветеранам туризму; також проводяться туристичні  фестивалі, конкурси, спортивні змагання, навчально-тренувальних збори, виставки, семінари та інші заходи.

Кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства традиційно підтримує зв'язки із закладами шкільної та позашкільної освіти: районного відділу освіти і школами Бердянського, Куйбишевського та Мелітопольського районів, еколого-натуралістичним центром, Центром туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, Малою академією наук м. Мелітополя. Така плідна співпраця корисна як для школи, так і для Вузу, тому що сприяє апробації, втіленню та обміну новими технологіями у навчанні, які застосовуються у сучасній школі та ВНЗ, проведенню профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл.

 

СКЛАД КАФЕДРИ


Арсененко Ірина Анатоліївна

Посада: завідувач кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, доцент

Наукові ступень і звання: кандидат географічних наук, доцент

В університеті працює з: 1987 року

Наукові інтереси: географія туризму України і світу, туристична індустрія, екскурсознавство, оцінка туристсько-екскурсійних ресурсів, методика створення турисстсько-екскурсійних маршрутів, функціонально-територіальна організація туристсько-екскурсійної діяльності

Арабаджі Олена Семенівна

Посада: доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, проректор із заочної форми навчання

Наукові ступень і звання: кандидат географічних наук, доцент

В університеті працює з: 1982 року

Наукові інтереси: територіальна організація продуктивних сил Запорізької області, соціально-економічне районування регіону, соціально-економічні проблеми і перспективи розвитку регіону, національний склад населення Запорізької області, культурна спадщина кримських караїмів


Левада Ольга Михайлівна

Посада: доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії рекреаційної географії та туризму

Наукові ступень і звання: кандидат географічних наук, доцент

В університеті працює з: 1981 року

Наукові інтереси: територіальна організація ринку праці, географія і проблеми трудових ресурсів Запорізького регіону


Марченко Оксана Анатоліївна

Посада: доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, заступник декана природничо-географічного факультету з навчальної роботи

Наукові ступень і звання: кандидат географічних наук, доцент

В університеті працює з: 1995 року

Наукові інтереси: територіальна організація рекреаційного потенціалу та особливості функціонування рекреаційного комплексу Півдня України

Тамбовцев Геннадій Вілійович

Посада: доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства

Наукові ступень і звання: кандидат географічних наук, доцент

В університеті працює з: 1987 року

Наукові інтереси: геоекологічні проблеми природокористування, еколого-економічне районування Запорізької області, розвиток АПК, раціональне природокористування, дослідження природно-компонентної структури області

Байтеряков Олег Зуфарович

Посада: доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії рекреаційної географії та туризму

Наукові ступень і звання: кандидат географічних наук, доцент

В університеті працює з: 1989 року

Наукові інтереси: спортивно-оздоровчий туризм, географія туризму, методика викладання туризму і туристична термінологія

Донець Ірина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства

Наукові ступень і звання: кандидат географічних наук, доцент

В університеті працює з: 1994 року

Наукові інтереси: екологічні проблеми природокористування  в Запорізькій області


Сажнєв Михайло Леонідович

Посада: доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії рекреаційної географії та туризму

Наукові ступень і звання: кандидат географічних наук, доцент

В університеті працює з: 1998 року

Наукові інтереси: соціально-економічний розвиток суспільства, геоінформаційні системи, географія туризму


Іванова Валентина Михайлівна

Посада: асистент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства

В університеті працює з: 1988 року

Наукові інтереси: природно-ресурсний потенціал Азовського моря, гідроекологія лиманів Азовського моря


Топалова Олеся Іллівна

Посада: асистент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії рекреаційної географії та туризму

В університеті працює з: 2007 року

Наукові інтереси: етноландшафтна адаптація на ранніх етапах освоєння Криму, проблеми туристичного використання ландшафтів, напрями та проблеми розвитку спелеотуризму, спортивно-оздоровчий туризм, туризм для осіб з обмеженими фізичними та психофізичними можливостями