Склад Комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти

Коноваленко Т.В. – доцент кафедри методики викладання германських мов, декан філологічного факультету, голова комісії;

Гончарова О.А. – доцент кафедри іноземних мов, заступник голови комісії;

Аверіна К.С. – начальник відділу міжнародних зв’язків;

Авраменко К.В. – асистент кафедри германської філології;

Валипіч В.С. – методист навчального відділу;

Гуров С.Ю. – доцент, завідувач кафедри методики викладання германських мов;

Долинна О.М. –  завідувач відділу аспірантури та докторантури;

Музя Є.М. – доцент, завідувач кафедри іноземних мов;

Надольська Ю.А. – старший викладач кафедри методики викладання германських мов;

Пачев С.І. – доцент кафедри історії, директор Центру болгаристики.