З 4 березня 2013 року викладачі МДПУ імені Богдана Хмельницького Т.В. Коноваленко та О.А. Гончарова представляють наш університет в спільному проекті Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний вчитель нового покоління».

Мета Проекту – кардинально змінити фахову підготовку майбутнього вчителя англійської мови в системі вищої освіти в Україні.

Для популяризації діяльності робочої групи Проекту створено власний сайт, відвідати який запрошуються усі зацікавлені особи. Перехід на сайт за посиланням http://ngschoolteacher.wix.com/ngscht

З початку реалізації Проекту відбулись наступні події:

01-06 березня 2013 р. м. Київ — Ознайомлення з метою і завданнями проекту, зустріч із заступником міністра освіти і науки України Борисом Жебровським.

07-09 листопада 2013 р. м. Вишгород — Виокремлення напрямів допроектного дослідження, підбиття підсумків першого стану допроектного дослідження.

17-20 грудня 2013 р. м. Ташкент (Узбекістан) — Навчальний візит до м. Ташкент (Узбекістан): Університет світових мов, Вестмінстерський Університет.

17-20 січня 2014 р. м. Вишгород — Аналіз та узагальнення результатів анкетування учасників навчального процесу.

24-29 березня 2014 р. м. Норвіч (Велика Британія) — Навчальний візит до Великої Британії: NILE, загальноосвітні школи, зустріч з викладачами університету East Anglia.

14-17 квітня 2014 р. м. Вишгород — Зустріч з консультантом проекту Родом Болайто, обговорення змістового наповнення модулів.

14 квітня – 6 липня 2014 р. За результатами навчального візиту до Великої Британії доц. Гончарова О.А. і доц. Коноваленко Т.В. отримали можливість пройти дистанційний on-line курс у Британському університеті післядипломної освіти NILE, який тривав з 14 квітня по 6 липня 2014 року. Учасникам проекту «Шкільний вчитель нового покоління», серед яких представники восьми ВНЗ України, було запропоновано три вакансії слухачів методичного дистанційного курсу. Викладачі  саме нашого вишу отримали таку нагоду. Доценти Гончарова О.А. і Коноваленко Т.В. обрали методичний курс “Teaching skills and systems” з переліку запропонованих. Курс містив вісім тематичних розділів,  кожен з яких було присвячено окремим аспектам навчання англійської мови. Формами і видами навчання були наступні: самостійне опрацювання теоретичного матеріалу на сайті, виконання практичних завдань на основі перегляду відеографментів та прослуховування аудіо записів з подальшим їх аналізом, участь у чатах, форумах і вебінарах, індивідуальні консультації з тьютором, тестування, опрацювання автентичних on-line джерел з фондів бібліотеки NILE, доступ до яких надавався виключно слухачам курсу. Підсумковим завданням була розробка і проведення заняття з англійської мови з подальшим наданням тьютору повного пакету звітної документації. Викладачі Гончарова О.А. і Коноваленко Т.В. успішно завершили дистанційне навчання, про що отримали сертифікати встановленого зразку.

07-11 липня 2014 р. м. Івано-Франківськ – 24-годинний курс для викладачів-тренерів. Курс проводився в рамках спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний вчитель нового покоління». Учасники тренінгу працювали за такими темами: Управління змінами, Ключові уміння викладача-тренера, Планування занять, Спостереження за ходом уроку та його аналіз. Гончарова О.А. та Коноваленко Т.В. отримали сертифікати учасників тренінгу.

22-26 вересня 2014 р. м. Київ – Зустріч з консультантом проекту Родом Болайто, корегування змістового наповнення модулів. 26 вересня 2014 р. відбулась зустріч з Міністром освіти і науки України С.М. Квітом і в.о. директора Британської Ради в Україні Н.Василюк. Викладачі-учасники робочої групи звітували про результати допроектного дослідження і стан роботи над змістом типової навчальної програми з «Методики навчання іноземних мов». Очільник міністерства С.М. Квіт висловив готовність надати нормативну підтримку щодо офіційного пілотування з 2015/2016 н.р. розробленої в рамках проекту експериментальної типової програми для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” у ВНЗ України.

Жовтень 2014 р. – січень 2015 р. – О.А.Гончарова та Т.В.Коноваленко пройшли навчання на онлайн-курсі Special Educational Needs (Спеціальні освітні потреби), який проводиться Британською радою в Україні з отриманням сертифікатів.

28 січня – 1 лютого 2015 р. м. Київ – Курс професійного розвитку у Зимовій школі Британської Ради для викладачів англійської мови з восьми ВНЗ України, яку від МДПУ імені Богдана Хмельницького пройшли 8 викладачів (Н.В. Денисенко, С.Ю.Гуров, Т.Ю. Гурова, О.М. Корець, Н.Є. Мілько, С.С. Кірсанова, Н.О. Казьміна, А.В. Маслова). Курс тренерів “Trainer Development Course” Зимової школи Британської Ради для робочої групи Проекту (серед яких Т.В. Коноваленко, О.А. Гончарова).

01-06 лютого 2015 р. м. Київ – Презентація друкованої версії Допроектного базового дослідження (видавництво Ленвіт), в якому йдеться про необхідність реформування системи іншомовної освіти в Україні загалом та посилення методичної компоненти підготовки майбутнього вчителя англійської мови зокрема, наводяться результати кількісного та якісного аналізу навчальних планів напряму підготовки 6.020303 Філологія ВНЗ-учасників проекту. Зустріч з консультантом проекту Родом Болайто, корегування змістового наповнення модулів, підготовка критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів в процесі вивчення Методики навчання англійської мови, написання завдань для роботи над модулями.

19-26 квітня 2015 р. – с. Конча-Заспа – Консультаційні семінари та майстер-класи за участю академічного директора Інституту мовної освіти Рода Болайто (м.Норідж, Велика Британія) щодо розробки національної програми з Методики навчання англійської мови. З 2015-2016 навчального року починається участь нашого університету у пілотуванні цієї програми.

23 квітня 2015 р. – с. Конча-Заспа – Майстер-клас «Особливі освітні потреби». Логічним продовженням дистанційного курсу Британської Ради з проблем інклюзивного навчання англійської мови, який пройшли Коноваленко Т.В. та Гончарова О.А., стала їх участь у майстер-класі «Особливі освітні потреби», що проводився тренером міжнародного класу Сьюзан Мордю.

24 квітня 2015 р. – м. Київ – Участь у ХХ Міжнародній конференції IATEFL New Generation Learning – New Generation Teaching. Оскільки ініціативна група викладачів англійської мови нашого університету з лютого 2015 року є членом Міжнародної Асоціації Вчителів Англійської Мови як Іноземної (IATEFL), викладачі  Коноваленко Т.В. та Гончарова О.А. отримали нагоду взяти участь у щорічній Міжнародній конференції, присвяченій актуальним проблемам сучасної методичної науки. На пленарному засіданні робочою групою проекту було оприлюднено результати трирічної плідної роботи, які отримали схвальні схвальні відгуки колег.