Комісія Вченої ради з розвитку іншомовної освіти є координаційним органом, створеним для здійснення моніторингу та розвитку іншомовної складової освітньої діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в рамках функціонування системи внутрішнього забезпечення якості (якості освітньої діяльності та якості вищої освіти).

У своїй діяльності Комісія керується Законом України «Про вищу освіту», «Про освіту» та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти (ESG 2015), Стратегією розвитку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2013 – 2023 рр., Концепцією освітньої діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Статутом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, а також нормативними документами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями  ректора університету та Положенням про Комісію Вченої ради з розвитку іншомовної освіти.

Діяльність Комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти

З квітня 2014 року постійна комісія Вченої ради з розвитку іншомовної освіти розпочала свою роботу згідно з наказом ректора. До того часу, з лютого 2014 року працювала робоча група для впровадження «Концепції розвитку іншомовної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького»  в освітній процес університету.

У березні 2014 року було розроблено «Концепцію розвитку іншомовної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького», згідно з якою щороку постійна комісія Вченої ради готувала план її реалізації.

В рамках реалізації концепції в університеті у вересні 2015 було створено Центр вивчення іноземних мов.

Упродовж роботи комісії було реалізовано важливі завдання та проведено цілу низку заходів:

Упроваджувались факультативи з англійської та німецької мов для студентів 3-4 курсів, оскільки згідно з навчальними планами іноземна мова вивчається тільки на 1-2 курсах, а при вступі на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» вступний екзамен з іноземної мови є обов’язковим.

Спільними зусиллями комісії та центру здійснювалось тестування студентів на початку їхнього навчання в університеті (вхідний контроль залишкових знань за програмою ЗОШ) та проміжні зрізи, які дозволили констатувати масову невідповідність знання іноземної мови випускниками ЗОШ заявленому у шкільній програмі рівню В 1 (Рубіжний рівень).

Також здійснювалося уведення іншомовних елементів до складу НМК дисциплін, до звітної документації з практики, іншомовних анотацій до дипломних робіт, проведення занять іноземною мовою та з іншомовними елементами змусили науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ретельніше готувати документацію та готуватися до занять.

Зусиллями комісії та центру проводились семінари щодо можливостей вивчення англійської і німецької мов викладачами і студентами.

Насиченим для комісії був 2016 рік – Рік англійської мови, упродовж якого проводились заходи з популяризації та сприяння вивчення англійської мови для учнів шкіл, студентів та викладачів нашого університету, зокрема відбулись засідання англомовного дискусійного клубу, семінари і конференції, театральна постанова, викладачі відвідували зимові і літні школи Британської Ради, відбувалась участь у проекті «Шкільний вчитель нового покоління», тематичні вечори, вікторини, конкурси та багато інших заходів.

Підписано Меморандум про співпрацю з Центром іноземних мов «Поліглот» та проводяться спільні заходи, спрямовані на популяризацію вивчення іноземних мов, переважно англійської.

Комісією підготовлено низку документів, пов’язаних з іншомовною складовою освітньої діяльності: навчальної програми з факультативів з іноземних мов для підготовки до складання ЄВІ, матеріалів для вхідного контролю з іноземних мов (тестування), поточного та підсумкового тестування за результатами відвідування факультативів з іноземних мов, вимог та шаблонів іншомовних анотацій до дипломних робіт тощо.

Заходи проводились у тісній співпраці з Центром вивчення іноземних мов та були спрямовані на комплексне досягнення практичних, освітніх, розвивальних і виховних цілей.