Форум «Дошкільна освіта, Нова українська школа, педагогічний університет: наступність – взаємодія – інноватика»

23 вересня 2020 року у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в рамках ІІ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ФОРУМУ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА, ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: НАСТУПНІСТЬ – ВЗАЄМОДІЯ – ІННОВАТИКА»викладачами кафедри початкової освіти (Дубягою С.М., Фефіловою Т.В. і Саєнко Ю.О.) та запрошеними на дискурс гостями з Чорноземненської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Куркуріною Л.Г., Старшовою С.К. та Івановою Н.В.), був проведений дискурс«Використання коуч-технологій у процесі SELF-менеджменту та командоутворення: психолого-педагогічні рецепції».

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:вчителі-практики початкової школи та педагогічні працівники закладів вищої освіти.

На семінарі були присутні вчителі початкових класів Мелітопольського, Якимівського, Токмацького районів Запорізької області, а також викладачі та здобувачі вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Учасники отримали теоретичні знання та відповіді на питання: як планувати та ефективно використовувати особистий час? Як допомагати учням свідомо вчитися? Як максимально розкрити потенціал учнів? Як утворити команду однодумців?; набули практичного досвіду з використання технік та прийомів коуч-технологій у роботі з учнями та батьками. Учителі нової школи усвідомили, що вони – сучасні педагоги, відкриті до змін і постійного впровадження нових технологій та підходів в освіті, тому мають навчатися впродовж життя.

Наприкінці заходу учасники отримали сертифікати.

 

В рамках ІІІ Відкритого освітньо-наукового форуму «Класична наука для Нової української школи» до лабораторії завітала Заступник Міністра освіти і науки України Віра Рогова

23 березня 2021 року відбувся ІІІ Відкритий освітньо-науковий форум за міжнародною участю «Класична наука для Нової української школи», який проходив на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та метою якого була актуалізація науково-методичного супроводу викладання класичних наук у контексті оновлення Державного стандарту базової середньої освіти. Під час цього заходу Заступник Міністра освіти і науки України Віра Рогова разом з ректором Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького професором Анатолієм Солоненко та іншими запрошеними завітали до Педагогічної лабораторії початкової школи.

У цей час асистент кафедри початкової освіти Саєнко Ю.О. та викладач-стажист Свириденко Г.В. проводили заняття на тему «Особливості організації інклюзивного освітнього середовища: принципи універсального дизайну та розумного пристосування, ресурсна кімната». Метою заняття було – визначити ефективні шляхи формування інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами; представити позитивний досвід упровадження універсального дизайну навчання та його розумного пристосування, роботи ресурсної кімнати і медіатеки. (Детальніше…)

 

НАУКОВИЙ ОНЛАЙН СЕМІНАР «СУЧАСНІ ІНКЛЮЗИВНІ ПРАКТИКИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

7-8 та 14-15 листопада 2020 р. кафедрою початкової освіти МДПУ імені Богдана Хмельницького для профільних фахівців, вчителів початкових та інклюзивних класів Запорізького регіону було проведено науковий онлайн семінар «Сучасні інклюзивні практики в Новій українській школі».

У рамках наукового семінару було висвітлено ряд важливих теоретичних питань: діюче законодавство у сфері інклюзивної освіти, організація освітнього інклюзивного середовища для дітей з ООП, особливості побудови власної освітньої траєкторії у дітей з ООП та важливість при цьому тьюторської допомоги дитині з ООП та ін.

Учасникам семінару також було запропоновано познайомитися з ефективними освітніми технологіями навчання дітей з ООП та шляхами їх впровадження у сучасний процес навчання. Так були розглянуті ігрові, арт-терапевтичні та LEGO-технології.

Семінар відбувся за ініціативи завідувачки кафедри доц. Дубяги С. М. та за організації фахівців з інклюзивної освіти кафедри доц. Шевченко Ю. М., ст. викл. Чорної В. В., ст. викл. Фефілової Т. В., ас. Саенко Ю. О.

Наприкінці семінару під час неформального спілкування учасники мали змогу поставити питання, що їх хвилюють та обмінятися власним практичним досвідом.

 

ОНЛАЙН СЕМІНАР «СУЧАСНІ ІНКЛЮЗИВНІ ПРАКТИКИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

12-13 грудня 2020 р. у рамках роботи кафедри початкової освіти із підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за ініціативи завідувачки кафедри початкової освіти С. М. Дубяги було проведено науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні практики в Новій українській школі». Семінар було реалізовано зусиллями викладачів кафедри В. В. Молодиченка, Ю. М. Шевченко, В. В. Гузя, В. В.Чорної, В. Д. Мелаш, Т. В. Фефілової, А. Б. Варениченко, Ю. О. Саєнко.

У семінарі брали участь учителі-практики Запорізької області. Під час семінару було обговорення актуальних питань сучасної інклюзивної освіти. Зокрема, ігрові технології у роботі з дітьми з РАС (особливості конструктивної допомоги та психолого-педагогічного супроводу); компаративний аналіз впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти; європейська практика подолання у дітей молодшого шкільного віку дисграфії, дислексії та дискалькулії.

Питання (що підлягали розгляду на семінарі) знайшли відгук серед аудиторії, що свідчить про їх актуальність та про перспективність подальшої розробки науковцями кафедри.

 

Тренінг для вчителів-практиків та майбутніх фахівців початкової освіти «Я – сучасний учитель НУШ»

20 листопада 2019 року в стінах ННІ СПМО пройшов тренінг для вчителів-практиків та майбутніх фахівців початкової освіти «Я – сучасний учитель НУШ».

Організатори проведеного заходу:

Фефілова Тетяна Володимирівна– старший викладач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; вчитель вищої категорії; магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методик початкової освіти;

Саєнко Юлія Олександрівна – майстер-тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» з курсу «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи»; асистент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методик початкової освіти.

На захід були запрошені: Коробська Н.В. (вихователь ГПД КЗ «Бурчацької ЗОШ І-ІІІ ступенів»); Варлакова Е.Ю. (вчитель опорного навчального закладу Нововасилівського НВК «Гармонія»); Цапук Ф.С. (вихователь Рубанівського ясла-садка №4 «Рукавичка») та студенти І-ІІІ курсів спеціальності 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта. Вчителі та вихователі поспілкувалися зі студентами, поділилися досвідом роботи в умовах сучасної школи та дитячого садка.

Всі учасники мали змогу ознайомитись з інтерактивними методами роботи в початковій та вищій школах.

 

ХАКАТОН «МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ»

10 січня 2019 року у Мелітопольському державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в рамках І ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО ФОРУМУ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПАРТНЕРСТВО В ДІЇ» відбувся ХАКАТОН «МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ»

Організатори проведеного заходу:

Саєнко Юлія Олександрівна – майстер-тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» з курсу «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів педагогічних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта / Педагогіка» спеціальністю «Початкова освіта»; асистент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методик початкової освіти;

Мелаш Валентина Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Фефілова Тетяна Володимирівна– старший викладач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; вчитель вищої категорії; магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методик початкової освіти

На семінарі були присутні вчителі початкових класів Мелітопольського, Якимівського, Токмацького районів Запорізької області, а також студенти ІV курсу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Вчителі отримали теоретичні знання та практичний досвід проведення «Ранкових зустрічей», ознайомились з новітньою технікою скрайбінг-презентацією «Критичне мислення», використали інноваційний прийом навчання «Фішбоун» під час практичної частини хакатону, працювали у малих групах в умовах запровадження Концепції Нової української школи. Учителі початкової школи усвідомили, що вони – сучасні педагоги, відкриті до змін і постійного впровадження нових технологій та підходів в освіті, тому мають навчатися впродовж життя.

 

МЕТОДИЧНА МАЙСТЕРНЯ ПЕДАГОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК НОВА ФОРМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ДІАЛОГУ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА І ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії МДПУ імені Богдана Хмельницького на базі ЗОНЗ №25 м.Мелітополь провела науково-практичні діалоги з вчителями мистецтва. Цей захід відбувся у межах співпраці Центру  професійного розвитку освітян МДПУ імені Богдана Хмельницького і Міського методичного  об’єднання вчителів музичного мистецтва м.Мелітополь.

Програма заходу включала науково-концептуальний (теоретичний) блок: доповідь  “Компетентнісна школа як провідна ідея концепції “НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА“ та розгляд концептуальних і організаційних питань участі учнів шкіл міста у Хоровій асамблеї, присвяченій 95 річчю МДПУ імені Богдана Хмельницького” (доповідач – Сегеда Н.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії). Покатильська Г.В., вчитель мистецтва та художньої культури ЗОНЗ № 25, магістр педагогічної освіти, аспірант кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії виступила з доповіддю  “Медіакомпетентний вчитель музичного мистецтва – агент змін сучасної української школи“.

Практичний блок методичної майстерні було спрямовано на опанування елементів медіа грамотності та здійснено в командній праці вчителів мистецтва м.Мелітополь в формі “Word-cafe”; зреалізована нова форма творчого професійного взаємообміну “Педагогічний челендж ”(Пісня-рухалка, “Музичне казино”).

Спільна науково-методична діяльність  сприяла інформальній освіті вчителів мистецтва, актуалізувала їх мотивацію до подальшого професійного розвитку, а для кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії МДПУ імені Богдана Хмельницького виявила нові методичні проблеми, що вимагають наукового пошуку їх вирішення для загальнокультурного розвитку учня нової української школи.

 

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ «РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

На базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбувся семінар-тренінг «Розвиток початкової школи в умовах реалізації Концепції «Нова українська Школа» в рамках Методичної майстерні вчителя «Нова українська Школа», організатором якого виступив колектив кафедри початкової освіти. Мета заходу – підвищення професійної компетентності вчителів у контексті реалізації завдань нової української початкової школи. Учасниками стали 43 вчителів початкових класів Мелітопольського району, з яких 22 – випускники нашого Університету.

З вітальним словом до учасників звернулась директорка Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти канд.пед.наук, доцент Олена Федорова, з побажанням плідної співпраці на семінарі-тренінгу та в майбутньому.

Модератором заходу виступила канд.пед.наук, асистент Катерина Кучина, яка акцентувала на нововведеннях Закону України «Про освіти», згідно з 39 статтею якого МДПУ імені Богдана Хмельницького пропонує різні форми та види підвищення кваліфікації наукових працівників у межах діяльності Центру неперервного професійного розвитку освітян. Сьогоднішній семінар-тренінг став одним з прикладів малих інтегрованих форм роботи із сертифікацією.

Основні змістові акценти Концепції «Нова українська школа» роз’яснив канд.пед.наук, доцент Володимир Гузь. З тенденціями розвитку сучасної початкової освіти учасників ознайомила канд.пед.наук, доцент Світлана Дубяга.

Практична частина заходу передбачала роботу у форматі Workshop на тему «Інструменти формування ключових компетентностей НУШ». Спільно з експертами кафедри учасники опрацьовували основні компетентності початкової школи:

  • спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовами (канд.пед.наук, доцент Світлана Дубяга);
  • компетентності в природничих науках і технологіях (канд.пед.наук, доцент Володимир Гузь);
  • загальнокультурна грамотність (канд.пед.наук, доцент Юлія Шевченко),
  • соціальні і громадянські компетентності (канд.геогр.наук, доцент Алла Сердюк);
  • екологічна грамотність і здорове життя (асистент Юлія Саєнко).

В інтерактивному форматі вчителі демонстрували інтенсивність групової взаємодії, ділились особистим досвідом і професійними знаннями і вміннями.

Позитивні відгуки про захід та побажання наступних зустрічей учасники залишили в анкетах зворотного зв’язку. Додатковим результатом проведення семінару-тренінгу стали конкретні освітні запити вчителів початкових класів: особливості інтегрованих уроків, інклюзивне навчання, розвиток критичного мислення та шляхи залучення батьків до партнерства.

 

Науково-практичний семінар «Сучасні освітні технології навчання інформатики» для вчителів інформатики загальноосвітніх шкіл Мелітопольського району

Кафедрою інформатики і кібернетики в рамках методичної майстерні вчителя нової української школи проведений науково-практичний семінар «Сучасні освітні технології навчання інформатики» для вчителів інформатики загальноосвітніх шкіл Мелітопольського району. Мета науково-практичного семінару – удосконалення професійних компетентностей вчителів у сфері використання новітніх технологій і засобів навчання інформатики. Семінар відвідали 30 учителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів Мелітопольського району.

Захід розпочав завідувач кафедри інформатики і кібернетики професор Осадчий Вячеслав Володимирович, який розповів учителям про основні напрямки діяльності кафедри.

На семінарі були розглянуті актуальні питання сучасної освіти:

  • Сучасні тренди в освіті (доповідач д.пед.н., професор Осадчий В.В.)
  • Використання хмарних технологій у навчальному процесі (к.пед.н., ст. викладач Наумук І.М.)
  • Мобільне навчання на уроках інформатики (к.пед.н., доцент Осадча К.П.)
  • Об’ємні можливості паперової інженерії та доповненої реальності для організації навчальної діяльності (ст. викладач Брянцев О.А.)

Вчителі, присутні на семінарі, взяли активну участь в обговоренні доповідей і висловили свої побажання щодо тематики подальших зустрічей.

Декан факультету інформатики, математики та економіки к.пед н., доц. Бєльчев П.В. підвів підсумки семінару, висловив щиру вдячність та побажав присутнім наснаги у подальшій трудовій діяльності.

У підготовці та проведенні науково-практичного семінару «Сучасні освітні технології навчання інформатики» взяли участь викладачі і співробітники кафедри д.пед.н., професор Осадчий В.В., к.пед.н., доцент Осадча К.П., к.пед.н., ст. викладач Наумук І.М., ст. викладач Брянцев О.А., ас. Крашеніннік І.В., ас. Сердюк І.М., викл. стажист Чемерис А.Ю., лаборант кафедри Георгадзе Т.О.

 

Система роботи практичного психолога щодо створення умов для формування в учнів мотивації до навчання, самовиховання та саморозвитку

В межах «Методичної майстерні вчителя нової української школи» кафедрою психології було проведено науково-практичний семінар «Система роботи практичного психолога щодо створення умов для формування в учнів мотивації до навчання, самовиховання та саморозвитку» (КЕЙС І «Врахування вікових особливостей щодо формування в учнів мотивації до навчання, самовиховання та саморозвитку: ресурси та обмеження») для практичних психологів Мелітопольського району.

На початку роботи виступила завідувач кафедри Фалько Н.М. та розповіла присутнім засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького, різні види і форми освіти для професійного розвитку запропоновані університетом.

Старшим викладачем кафедри психології Титаренко О.І. в інтерактивній формі були визначені ефективні шляхи в системі роботи шкільного психолога щодо створення умов для формування в учнів мотивації до навчання, самовиховання та саморозвитку. Під час обговорення були розглянуті психологічні особливості різних вікових категорій учнів: їх ресурси та обмеження.

Взагалі захід пройшов в атмосфері прийняття, творчості та доброзичливості. Учасники семінару виразили вдячність кафедрі психології за організацію та проведення навчально-практичних семінарів.