МЕТОДИЧНА МАЙСТЕРНЯ ПЕДАГОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК НОВА ФОРМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ДІАЛОГУ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА І ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

Кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії МДПУ імені Богдана Хмельницького на базі ЗОНЗ №25 м.Мелітополь провела науково-практичні діалоги з вчителями мистецтва. Цей захід відбувся у межах співпраці Центру  професійного розвитку освітян МДПУ імені Богдана Хмельницького і Міського методичного  об’єднання вчителів музичного мистецтва м.Мелітополь.

Програма заходу включала науково-концептуальний (теоретичний) блок: доповідь  “Компетентнісна школа як провідна ідея концепції “НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА“ та розгляд концептуальних і організаційних питань участі учнів шкіл міста у Хоровій асамблеї, присвяченій 95 річчю МДПУ імені Богдана Хмельницького” (доповідач – Сегеда Н.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії). Покатильська Г.В., вчитель мистецтва та художньої культури ЗОНЗ № 25, магістр педагогічної освіти, аспірант кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії виступила з доповіддю  “Медіакомпетентний вчитель музичного мистецтва – агент змін сучасної української школи“.

Практичний блок методичної майстерні було спрямовано на опанування елементів медіа грамотності та здійснено в командній праці вчителів мистецтва м.Мелітополь в формі “Word-cafe”; зреалізована нова форма творчого професійного взаємообміну “Педагогічний челендж ”(Пісня-рухалка, “Музичне казино”).

Спільна науково-методична діяльність  сприяла інформальній освіті вчителів мистецтва, актуалізувала їх мотивацію до подальшого професійного розвитку, а для кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії МДПУ імені Богдана Хмельницького виявила нові методичні проблеми, що вимагають наукового пошуку їх вирішення для загальнокультурного розвитку учня нової української школи.

 

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ «РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

На базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбувся семінар-тренінг «Розвиток початкової школи в умовах реалізації Концепції «Нова українська Школа» в рамках Методичної майстерні вчителя «Нова українська Школа», організатором якого виступив колектив кафедри початкової освіти. Мета заходу – підвищення професійної компетентності вчителів у контексті реалізації завдань нової української початкової школи. Учасниками стали 43 вчителів початкових класів Мелітопольського району, з яких 22 – випускники нашого Університету.

З вітальним словом до учасників звернулась директорка Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти канд.пед.наук, доцент Олена Федорова, з побажанням плідної співпраці на семінарі-тренінгу та в майбутньому.

Модератором заходу виступила канд.пед.наук, асистент Катерина Кучина, яка акцентувала на нововведеннях Закону України «Про освіти», згідно з 39 статтею якого МДПУ імені Богдана Хмельницького пропонує різні форми та види підвищення кваліфікації наукових працівників у межах діяльності Центру неперервного професійного розвитку освітян. Сьогоднішній семінар-тренінг став одним з прикладів малих інтегрованих форм роботи із сертифікацією.

Основні змістові акценти Концепції «Нова українська школа» роз’яснив канд.пед.наук, доцент Володимир Гузь. З тенденціями розвитку сучасної початкової освіти учасників ознайомила канд.пед.наук, доцент Світлана Дубяга.

Практична частина заходу передбачала роботу у форматі Workshop на тему «Інструменти формування ключових компетентностей НУШ». Спільно з експертами кафедри учасники опрацьовували основні компетентності початкової школи:

  • спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовами (канд.пед.наук, доцент Світлана Дубяга);
  • компетентності в природничих науках і технологіях (канд.пед.наук, доцент Володимир Гузь);
  • загальнокультурна грамотність (канд.пед.наук, доцент Юлія Шевченко),
  • соціальні і громадянські компетентності (канд.геогр.наук, доцент Алла Сердюк);
  • екологічна грамотність і здорове життя (асистент Юлія Саєнко).

В інтерактивному форматі вчителі демонстрували інтенсивність групової взаємодії, ділились особистим досвідом і професійними знаннями і вміннями.

Позитивні відгуки про захід та побажання наступних зустрічей учасники залишили в анкетах зворотного зв’язку. Додатковим результатом проведення семінару-тренінгу стали конкретні освітні запити вчителів початкових класів: особливості інтегрованих уроків, інклюзивне навчання, розвиток критичного мислення та шляхи залучення батьків до партнерства.

 

Науково-практичний семінар «Сучасні освітні технології навчання інформатики» для вчителів інформатики загальноосвітніх шкіл Мелітопольського району

Кафедрою інформатики і кібернетики в рамках методичної майстерні вчителя нової української школи проведений науково-практичний семінар «Сучасні освітні технології навчання інформатики» для вчителів інформатики загальноосвітніх шкіл Мелітопольського району. Мета науково-практичного семінару – удосконалення професійних компетентностей вчителів у сфері використання новітніх технологій і засобів навчання інформатики. Семінар відвідали 30 учителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів Мелітопольського району.

Захід розпочав завідувач кафедри інформатики і кібернетики професор Осадчий Вячеслав Володимирович, який розповів учителям про основні напрямки діяльності кафедри.

На семінарі були розглянуті актуальні питання сучасної освіти:

  • Сучасні тренди в освіті (доповідач д.пед.н., професор Осадчий В.В.)
  • Використання хмарних технологій у навчальному процесі (к.пед.н., ст. викладач Наумук І.М.)
  • Мобільне навчання на уроках інформатики (к.пед.н., доцент Осадча К.П.)
  • Об’ємні можливості паперової інженерії та доповненої реальності для організації навчальної діяльності (ст. викладач Брянцев О.А.)

Вчителі, присутні на семінарі, взяли активну участь в обговоренні доповідей і висловили свої побажання щодо тематики подальших зустрічей.

Декан факультету інформатики, математики та економіки к.пед н., доц. Бєльчев П.В. підвів підсумки семінару, висловив щиру вдячність та побажав присутнім наснаги у подальшій трудовій діяльності.

У підготовці та проведенні науково-практичного семінару «Сучасні освітні технології навчання інформатики» взяли участь викладачі і співробітники кафедри д.пед.н., професор Осадчий В.В., к.пед.н., доцент Осадча К.П., к.пед.н., ст. викладач Наумук І.М., ст. викладач Брянцев О.А., ас. Крашеніннік І.В., ас. Сердюк І.М., викл. стажист Чемерис А.Ю., лаборант кафедри Георгадзе Т.О.

 

Система роботи практичного психолога щодо створення умов для формування в учнів мотивації до навчання, самовиховання та саморозвитку

В межах «Методичної майстерні вчителя нової української школи» кафедрою психології було проведено науково-практичний семінар «Система роботи практичного психолога щодо створення умов для формування в учнів мотивації до навчання, самовиховання та саморозвитку» (КЕЙС І «Врахування вікових особливостей щодо формування в учнів мотивації до навчання, самовиховання та саморозвитку: ресурси та обмеження») для практичних психологів Мелітопольського району.

На початку роботи виступила завідувач кафедри Фалько Н.М. та розповіла присутнім засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького, різні види і форми освіти для професійного розвитку запропоновані університетом.

Старшим викладачем кафедри психології Титаренко О.І. в інтерактивній формі були визначені ефективні шляхи в системі роботи шкільного психолога щодо створення умов для формування в учнів мотивації до навчання, самовиховання та саморозвитку. Під час обговорення були розглянуті психологічні особливості різних вікових категорій учнів: їх ресурси та обмеження.

Взагалі захід пройшов в атмосфері прийняття, творчості та доброзичливості. Учасники семінару виразили вдячність кафедрі психології за організацію та проведення навчально-практичних семінарів.