Використання сучасних інноваційних інструментів в роботі психолога: на прикладі авторських метафоричних асоціативних карт «Пристань щастя»

 

 

Сучасні інноваційні технології в освітньому процесі Нової української школи

 

Методичний кейс вчителя Нової початкової школи» (для вчителів початкових класів)

31 жовтня 2018 р. у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького викладачами кафедри початкової освіти (тренери: Фефілова Т.В. – старший викладач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Саєнко Ю.О. – майстер-тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» з курсу «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів педагогічних вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальністю «Початкова освіта», асистент кафедри початкової освіти) проведений Coworking «Методичний кейс вчителя Нової української школи».

МЕТА ЗАХОДУ:

 • ознайомити учасників заходу із сучасними технологіями навчання учнів початкових класів через залучення до практичної діяльності;
 • ознайомити вчителів з особливостями організації освітньо-виховного процесу в умовах запровадження Концепції Нової української школи;
 • продемонструвати особливості організації освітнього середовища на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та принципів «педагогіки партнерства»;
 • показати різноманітні форми освітньо-виховного процесу, які застосовується в оновленому руслі, відповідно до сучасної освітньої політики.

Захід проводився для вчителів початкових класів міста Мелітополя.

 

 

Дослідницький практикум з біології: від теорії до практики (6 клас)

Кафедри ботаніки і садово-паркового господарства про роботу з вчителями біології та природознавства міста Мелітополя та Мелітопольського району «Методичної майстерні педагога Нової української школи» (осіння сесія)

Протягом першого семестру 2018-2019 навчального року викладачі кафедри ботаніки і садово-паркового господарства провели два методичних семінари для вчителів біології та природознавства міста Мелітополя та Мелітопольського району, згідно плану осінньої сесії «Методичної майстерні педагога Нової української школи».

Робота «Методичної майстерні педагога Нової української школи» на кафедри ботаніки і садово-паркового господарства є постійною і запланована на протязі всього 2018-2019 навчального року (осіння, зимова, весняна сесії). Тематика методичних семінарів визначена вчителями біології та викладачами кафедри, згідно нової навчальної програми з біології 6-11 класи з тем, які є найбільш складні для викладання навчального матеріалу вчителями при вивченні біології у 6-11 класах у загальноосвітніх закладах освіти.

Методичні семінари та дослідницькі практикуми включають теоретичні питання та практичні завдання для вчителів біології та природознавства.

Методичний семінар № 1 з вчителями біології та природознавства Мелітопольського району на  тему: «Теоретичні та практичні аспекти навчання біології в закладах середньої освіти (в рамках концепції «Нова українська школа»)» проходив 26 вересня 2018 року в аудиторії № 28.

В роботі семінару-практикуму взяли участь 26 вчителів біології та природознавства шкіл Мелітопольського району і 28 студентів хіміко-біологічного  і природничо-географічного факультетів. 

Семінар розпочався з привітального слова декана хіміко-біологічного факультету професора Хромишева В.О., та завідувача кафедри ботаніки і садово-паркового господарства доцента Подорожного С.М., які звернули увагу на розвиток творчості вчителів та практичних навичок.

 З доповідями під час навчально-методичного семінару виступили:

 1. Вчитель біології Костянтинівського НВО №1 «Таврія» Біленька О.П. «Інтеграція змісту природничої освіти шляхом впровадження компетентнісних завдань».
 2. Методист РМК відділу освіти Мелітопольської райдержадміністрації Назаренко М.І., вчитель біології Новгородківської ЗШ  I – III ступенів Смелянська О.А. «Головні тренди в освіті».
 3. Доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Пюрко О.Є., старший викладач Бредіхіна Ю.Л. «Небезпечні рослини у нашому оточенні».
 4. Старший викладач кафедри екологічної безпеки та раціонального природокористування Копилова Т.В. «Розв’язання задач на тему «Складання та аналіз родоводу». Задачі з медико-генетичного консультування. Задачі на визначення типів спадкування за родоводом».
 5. Вчитель біології Костянтинівьскої СРШ I–III ступенів «Прометей» Бойко І.Т. «Неформальна освіта вчителя: добірка можливостей».

Присутні відмітили високу результативність та практичність проведеного кафедрою ботаніки і садово-паркового господарства заходу, який пройшов у творчій атмосфері.

Пресреліз і фотоматеріали розміщені на сайті МДПУ

 

31 жовтня 2018 р. на кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства відбулася творча робота з вчителями біології та природознавства міста Мелітополя під час дослідницького практикуму № 2 «Демонстраційні досліди на уроках біології (в рамках концепції «Нова українська школа»).

Вчителів привітали декан хіміко-біологічного факультету професор Хромишев В.О. і завідувач кафедри ботаніки і садово-паркового господарства доцент Подорожний С.М. Практичні вміння та навички на дослідницькому практикумі з рослинами набували 11 вчителів біології та природознавства загальноосвітніх шкіл № 7, 13, 20, 22, 23, 24, 25, НВК № 16 міста Мелітополя.

Було розглянуто такі питання:

 1. Покривні тканини: особливості будови, функції (к.б.н., доцент Вельчева Л.Г.). – для 6 класу.
 2. Адаптивні перебудови епідермальної тканини рослинних організмів на прикладі листка (к.б.н., доцент Пюрко О.Є.). – для 6 класу.
 3. Використання методів візуалізації на уроках ботаніки (асистент Арабаджи-Тіпенко Л.І.). – для 6 класу – 11 класу.

Вчителі біології та природознавства з захопленням вивчали нові біологічні об’єкти, з’ясовували необхідність та можливість використовувати методи візуалізації на уроках ботаніки, згідно оновленої навчальної програми «Біологія і екологія» (2018-2019 рік).

Учасники практикуму виявили бажання і в подальшому співпрацювати з викладачами кафедри ботаніки і садово-паркового господарства щодо опрацювання нових наукових досліджень.

Дослідницькі компетентності і вміння вчителів біології та природознавства дозволять сформувати у школярів зацікавленість до біології, здатність застосовувати набуті знання в подальшому житті.

Пресреліз і фотоматеріали розміщені на сайті МДПУ

 

 

Використання лінгвокраїнознавчих аспектів  на уроках англійської мови

1 листопада 2018 р. на філологічному факультеті доцентом Котляровою В.Ю та старшим викладачем Байтеряковою Н.Ю проведено майстер-клас «Методична майстерня педагога Нової української школи».

На майстер-клас, організованому кафедрою англійської філології та методики викладання англійської мови було запрошено вчителів англійської мови загальноосвітніх шкіл міста Мелітополя.

Під час заходу старший викладач Н.Ю. Байтерякова презентувала підручник «Лінгвокраїнознавство. Велика Британія», авторами якого є Н.Ю. Байтерякова, О.З. Байтеряков, Є.О. Байтеряков та провела майстер-клас з методики вивчення країнознавчих питань в школі і ВНЗ. Протягом майстер-класу обговорювались переваги окремих методичних прийомів, вчителі виконували різноманітні завдання країнознавчого спрямування. Особливий інтерес у вчителів викликали ігрові форми, що застосовуються під час вивчення лінгвокраїнознавства, зокрема країнознавчі вікторини, країнознавче лото «Велика Британія», складання презентації частин Великої Британії.    

Доцент В.Ю. Котлярова продемонструвала можливості використання методик електронного навчання e-learning та мобільного навчання m-learning на уроках англійської мови. Педагоги активно долучилися до виконання різноманітних інтерактивних завдань.

Всі учасники отримали сертифікати участі у двогодинному майстер-класі.

 

 

Хімічний експеримент як засіб інтеграції природничих знань учнів у позакласній роботі» (для вчителів хімії)

23.10.2018 року для студентів магістратури, слухачів Малої академії наук та учнів Вознесенської гімназії «Орієнтир» організовано і проведено практичне заняття з використання хімічних дослідів для виявлення нітратів, іонів важких металів в харчових продуктах.

Програма заходу.

 1. Виступ доц. Хромишевої О.О. про актуальність якості харчової продукції.
 2. Демонстрація дослідів з використанням іонометра та хімічних приладів.
 3. Виконання учнівських хімічних дослідів учнями під керівництвом ст. викл. Кулик І.О.

Дослід № 1 Вивчення окисної активності калій перманганату в нейтральному, кислому та лужному середовищах.

Дослід № 2 Типи окисно – відновних реакцій

Кількість учасників – 30

01.11.2018 року проведено майстер-клас «Хімічний експеримент як засіб інтеграції хімічних, фізичних та біологічних знань учнів середньої школи» для учителів хімії м. Мелітополя та шкіл районів Запорізької області. Захід зайнято на відео для подальшого використання.

Програма заходу.

 1. Виступ проф.. Максимова О.С. про інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо впровадження інтегрованого курсу «Природознавство» (10 клас) та інтеграції природничих наук з використанням хімічного експерименту.
 2. Методика і техніка хімічного експерименту як засобу дослідження в хімії (підготовка дослідницьких робіт на конкурс). Доцент Хромишева О.О.
 3. Демонстрація хімічних дослідів як засобу інтеграції природничих знань. Асистент Яковійчук О.В.

Кількість учасників:
Вчителі шкіл міста – 18
Магістрів – 10

 

 

Авторська техніка об’ємної пісочної мандали “Грані власного Я” як інноваційна арт-терапевтична технологія в освітньому просторі Нової української школи (для практичних психологів)

 

 

Специфіка вдосконалення змісту навчальної дисципліни «Музичне мистецтво» у межах новітніх освітніх стандартів

 

 

Авторський навчально-дидактичний матеріал як засіб формування графічних навичок та техніки письма

2 листопада на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбувся майстер-клас для учителів початкової школи Мелітопольського району за темою: «Авторський навчально-дидактичний матеріал як засіб формування графічних навичок та техніки письма» в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа», в межах Методичної майстерні вчителя. Організатором виступав колектив кафедри педагогіки і педагогічної майстерності. Мета заходу: розвиток методичної компетентності учителів початкової школи  щодо формування в учнів графічних навичок та техніки письма в умовах  реалізації концепції «Нова українська школа».

Учасниками майстер-класу стали 26 вчителів та 7 викладачів кафедри.

З вітальним словом до учасників звернувся декан факультету інформатики, математики та економіки к.пед.наук, професор Бєльчев П.В.

Модератором заходу виступила к.пед.наук, доцент Бєльчева Т.Ф.

Нові орієнтири початкової школи в Україні висвітлила д.іст.наук, проф. Коробченко А.А.

Практична частина заходу пройшла у форматі майстер-класу щодо впровадження у навчальний процес початкової школи серії навчально-дидактичних посібників «Краплинки премудрості» щодо систематичної роботи з фразеологізмами та одночасного формування каліграфічних навичок молодших школярів. Вчитель вищої категорії Гроссман О.Ю. експериментально довела, що збагатити активний словник дітей можливо за рахунок роботи з фразеологізмами під час каліграфічних хвилинок у процесі вивчення грамоти та математичних понять. Вчителі практично засвоїли на імпровізованому уроці систему завдань, спрямовану на формування ключових компетентностей учнів з різних галузей освіти.

Бєльчева Т.Ф. роз’яснила новітні освітні тенденції щодо організації взаємодії вчителя та учнів на різних етапах сучасного уроку.

Канд.пед.наук, доцент Єрмак Ю.І. розробила презентаційні дидактичні матеріали та провела анкетування присутніх учителів. На майстер-класі було створено творчу позитивну атмосферу, в якій відбувся продуктивний педагогічний діалог. Вчителі висловили подяку за можливість взяти участь у майстер-класі, а також бажання систематичного проведення практико-орієнтованих заходів.

 

 

Експериментальна педагогіка мистецтва для культурного зростання школяра в системі неформальної і формальної освіти

Кафедрою теорії і методики музичної освіти та хореографії (зав. кафедри професор Сегеда Н.А.) в межах Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості протягом життя” 9 листопада 2018 року значну увагу приділяли дослідно-експериментальній роботі молодих науковців та студентів з проблем музичної, художньої та хореографічної освіти. Плідною була робота в Методичній майстерні педагога нової української школи (“Експериментальна педагогіка мистецтва для культурного зростання школяра в системі неформальної і формальної освіти”), в якій к.пед.н. Терещенко С.В. (викладач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії) висвітлювала питання мистецького аспекту сутності креативності підлітка у контексті актуальних методологічних підходів для вчителів міських загальноосвітніх шкіл та шкіл мистецтв Запорізької області.

Також магістрами хорового диригування Мітєвою А.М. та Врубель Г.Ф. (концертмейстери кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії) був презентований навчально-науковий посібник “Сучасний репертуар школяра”.

Практичну складову з проблем роботи зі шкільним хоровим колективом провела Мержева Л.Ф. (викладач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії), в якій надала методичні та практичні рекомендації щодо специфіки хорової роботи зі школярами.

Практична частина методичної майстерні була завершена реалізацією у співпраці з вчителями творчих вокально-хорових авторських методик професора Сегеди Н.А. – художнього керівника і диригента Мішаної хорової капели МДПУ імені Богдана Хмельницького.

 

 

Психологічна допомога дітям з ПТСР